تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس اجرائیه در یک سفر رسمی دوروزه به تاجیکستان رفت

کاخ سپیدار در خبرنامه‌یی روز چهارشنبه (۳۰ جوزا) می‌گوید که عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور، در یک سفر رسمی دوروزه به فراخوان نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، وارد این کشور شد.

در خبرنامه آمده‌است که آقای عبدالله، ازبهر اشتراک در نشست بین‌المللی زیر نام «آب برای توسعه‌‌ی پایدار» و به فراخوان رسمی  قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، در رأس یک هیأت بلندپایۀ دولتی، امروز وارد شهر دوشنبه شد.

خبرنامه می‌افزاید که رییس اجرائیه کشور افزون‌بر سخن‌رانی در نشست بین‌المللی آب برای توسعه‌ی پایدار که هدف آن استفاده خوب و مدیریت آب برای توسعه‌ی پایدار است، با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهوری تاجیکستان، قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر و رییس پارلمان این کشور، دیدار می‌کند.

بربنیاد خبرنامه، آقای عبدالله در حاشیه‌ی این سفر، با رییس‌جمهوری ترکمنستان، رییس‌جمهوری اسلامی پاکستان و شمار دیگر از مقام‌های این کشورها، دیدار می‌کند.

در این سفر، توافق‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی مخابرات، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌ی معادن و اعلامیه‌ مشترک میان مقام‌های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به‌امضا می‌رسد و هردوطرف روی گسترش روابط دوجانبه، تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تجارت، ترانزیت و مبارزه مشترک با هراس‌افگنی، گفت‌وگو می‌کنند.

در این سفر، ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله، شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمدگل خلمی، معین وزارت انرژی و آب، محمداسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد و میرجاوید سادات، معین وزارت معدن و پترولیم، رییس اجراییه کشور را همراهی می‌کنند.

افغانستان

رییس اجرائیه در یک سفر رسمی دوروزه به تاجیکستان رفت

قراراست در این سفر، توافق‌نامۀ همکاری در عرصۀ مخابرات، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌ی معادن و اعلامیه‌ مشترک میان مقام‌های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان، به‌امضا برسند.

Thumbnail

کاخ سپیدار در خبرنامه‌یی روز چهارشنبه (۳۰ جوزا) می‌گوید که عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه کشور، در یک سفر رسمی دوروزه به فراخوان نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، وارد این کشور شد.

در خبرنامه آمده‌است که آقای عبدالله، ازبهر اشتراک در نشست بین‌المللی زیر نام «آب برای توسعه‌‌ی پایدار» و به فراخوان رسمی  قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر جمهوری تاجیکستان، در رأس یک هیأت بلندپایۀ دولتی، امروز وارد شهر دوشنبه شد.

خبرنامه می‌افزاید که رییس اجرائیه کشور افزون‌بر سخن‌رانی در نشست بین‌المللی آب برای توسعه‌ی پایدار که هدف آن استفاده خوب و مدیریت آب برای توسعه‌ی پایدار است، با امام‌علی رحمان، رییس‌جمهوری تاجیکستان، قاهر رسول‌زاده، نخست‌وزیر و رییس پارلمان این کشور، دیدار می‌کند.

بربنیاد خبرنامه، آقای عبدالله در حاشیه‌ی این سفر، با رییس‌جمهوری ترکمنستان، رییس‌جمهوری اسلامی پاکستان و شمار دیگر از مقام‌های این کشورها، دیدار می‌کند.

در این سفر، توافق‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی مخابرات، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌ی معادن و اعلامیه‌ مشترک میان مقام‌های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به‌امضا می‌رسد و هردوطرف روی گسترش روابط دوجانبه، تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تجارت، ترانزیت و مبارزه مشترک با هراس‌افگنی، گفت‌وگو می‌کنند.

در این سفر، ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله، شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمدگل خلمی، معین وزارت انرژی و آب، محمداسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد و میرجاوید سادات، معین وزارت معدن و پترولیم، رییس اجراییه کشور را همراهی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید