تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس ارتش پاکستان به کابل رسید

کابل امروز میزبان نشست افغانستان، ناتو و کشورهایی آسیای میانه خواهد بود.

وزارت دفاع ملی کشور امروز (سه‌شنبه ۲۴ دلو) تأیید کرد که جنرال قمرجاوید باجوه، رییس ارتش پاکستان به کابل آمده است و قرار است در نشست رییسان ارتش شماری‌از کشورها، شرکت کند.
 
قراراست رییسان ارتش یاهم نماینده‌گان ارتش کشورهای آسیای میانه، حکومت افغانستان و ناتو دربارۀ چه‌گونه‌گی افزایش همکاری‌های نظامی، به‌ویژه در پیکار با هراس‌افگنی باهم رای‌زنی کنند.

ازاین‌میان، رییسان ارتش ازبیکستان و کازاخستان با رییس‌جمهور غنی در ارگ دیدار کردند و دربارۀ افزایش همکاری‌های نظامی باهم گفت وگو کردند.
 
از سویی‌هم، کشورهای آسیای میانه دل‌بسته‌گی‌شان را برای افزایش همکاری‌ها با افغانستان در بخش تأمین صلح، مبارزه با هراس‌افگنی و قاچاق مواد مخدر در این اواخر بیشتر ساخته‌اند.
 
این کشورها به‌ویژه ازبیکستان و تاجیکستان، پیش‌ازاین نگرانی‌شان را از گسترش فعالیت‌های هراس‌افگنان در شمال افغانستان، ابراز کرده‌اند.
 
ناتو، اما گفته‌است که برای مبارزه با این هراس‌افگنان روند آماج قراردادن طالبان، شورشیان گروه جنبش اسلامی ازبیکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه‌هایی دیگر را در شمال افغانستان، آغاز کرده‌است.

افغانستان

رییس ارتش پاکستان به کابل رسید

کابل امروز میزبان نشست افغانستان، ناتو و کشورهایی آسیای میانه خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی کشور امروز (سه‌شنبه ۲۴ دلو) تأیید کرد که جنرال قمرجاوید باجوه، رییس ارتش پاکستان به کابل آمده است و قرار است در نشست رییسان ارتش شماری‌از کشورها، شرکت کند.
 
قراراست رییسان ارتش یاهم نماینده‌گان ارتش کشورهای آسیای میانه، حکومت افغانستان و ناتو دربارۀ چه‌گونه‌گی افزایش همکاری‌های نظامی، به‌ویژه در پیکار با هراس‌افگنی باهم رای‌زنی کنند.

ازاین‌میان، رییسان ارتش ازبیکستان و کازاخستان با رییس‌جمهور غنی در ارگ دیدار کردند و دربارۀ افزایش همکاری‌های نظامی باهم گفت وگو کردند.
 
از سویی‌هم، کشورهای آسیای میانه دل‌بسته‌گی‌شان را برای افزایش همکاری‌ها با افغانستان در بخش تأمین صلح، مبارزه با هراس‌افگنی و قاچاق مواد مخدر در این اواخر بیشتر ساخته‌اند.
 
این کشورها به‌ویژه ازبیکستان و تاجیکستان، پیش‌ازاین نگرانی‌شان را از گسترش فعالیت‌های هراس‌افگنان در شمال افغانستان، ابراز کرده‌اند.
 
ناتو، اما گفته‌است که برای مبارزه با این هراس‌افگنان روند آماج قراردادن طالبان، شورشیان گروه جنبش اسلامی ازبیکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه‌هایی دیگر را در شمال افغانستان، آغاز کرده‌است.

هم‌رسانی کنید