تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

زرداد فرمانده حزب اسلامی به کابل رسید و بازداشت شد

زرداد فریادی، یکی از فرماندهان حزب اسلامی، پس‌از سپری‌کردن چندین سال در یک زندان بریتانیا، روز چهارشنبه (۲۴ قوس) به کابل رسید و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و به جای نامعلومی برده شد.

فریادی دو دهه پیش بخشی از شاهراه کابل- جَلال‌آباد را در اختیار داشت و اتهام‌هایی چون دست‌داشتن در کشتار‌ها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر او را، که با نام مستعار در لندن زنده‌گی می‌کرد، به زندان کشانید.

هواداران زرداد او را شخص آزادی‌خواه و یکی‌از مبارزین نام‌دار جهادی می‌نامند. به باور آنان زرداد با دسیسه‌های مخالفانش شخص خشونت‌طلب و ناقض حقوق بشر معرفی شده‌است.

اول گل، بزرگ قومی، گفت: «زرداد هیچ کاری نکرده‌است و او سال‌ها در برابر شوروی‌ جنگ و جهاد کرد. ما همیشه طرف‌دارش می‌مانیم و امروز به خوشی آمده‌ایم که از آمدنش استقبال کنیم.»

آصف هوتک، از هواداران زرداد گفت: «دولت بریتانیا که این قوماندان ما را بندی ساخته بود یک کار غیر عادلانه کرده بود. قوماندان زرداد همیشه سینه‌اش را در راه جهاد به سوی مرمی شوروی‌ها گرفته بود.»

پس‌از ساعت‌ها انتظار خبر ناخوشایندی برای هوادارانش رسید. آنان گفتند که زرداد با پا گذاشتن در میدان هوایی کابل، از سوی نیروهای امنیتی به بخش دیگر انتقال داده شد.

هدایت‌الله احمدزی، از نزدیکان زرداد، گفت: «ما تا شام امروز تحمل می‌کنیم که اگر قوماندان صاحب را به ما تسلیم نکنند، ما دست به اعتراض‌های صلح‌آمیز می‌زنیم و سرک‌ها را مسدود می‌کنیم. نیروهای امنیتی به ما گفتند که او را به ریاست‌جمهوری برده‌اند و یکی دیگر به ما می‌گوید که به امنیت ملی انتقال یافته‌است.»

حزب اسلامی حکمتیار در این‌باره گفت که رهایی زرداد از زندان‌های بریتانیا به تفاهم‌نامۀ صلح با حکومت افغانستان پیوندی ندارد.

امین کریم، نمایندۀ حزب اسلامی حکمتیار، در این‌باره گفت: «رهایی قوماندان زرداد هیچ ربطی به روند آزادی زندانیان حزب اسلامی از زندان‌ها ندارد.»

حقوق‌دانان به این باور استند که اگر شهروندان کشور در برابر زرداد ادعایی داشته باشند، نهادهای عدلی و قضایی کشور مکلف استند که به شکایت‌ها و ادعاهای آنان رسیده‌گی کند.

گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان، اظهار داشت: «حالا که وی به کابل آمده‌است این امکان دارد که مردم ادعا کنند و شکایت‌شان را برسانند.»

زرداد در نیمه‌های سال ۲۰۰۱ میلادی از لندن سر بیرون آورد. او با نام مستعار در بخشی از لندن زنده‌گی داشت. پس‌از شناسایی او از سوی نهادهای امنیتی بریتانیا، افراد زیادی او را به نقض حقوق بشر متهم کردند و او بیش از ۱۰ سال را در زندان سپری کرد.

افغانستان

زرداد فرمانده حزب اسلامی به کابل رسید و بازداشت شد

فریادی دو دهه پیش بخشی از شاهراه کابل- جَلال‌آباد را در اختیار داشت و اتهام‌هایی چون دست‌داشتن در کشتار‌ها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر او را، که با نام مستعار در لندن زنده‌گی می‌کرد، به زندان کشانید.

Thumbnail

زرداد فریادی، یکی از فرماندهان حزب اسلامی، پس‌از سپری‌کردن چندین سال در یک زندان بریتانیا، روز چهارشنبه (۲۴ قوس) به کابل رسید و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و به جای نامعلومی برده شد.

فریادی دو دهه پیش بخشی از شاهراه کابل- جَلال‌آباد را در اختیار داشت و اتهام‌هایی چون دست‌داشتن در کشتار‌ها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر او را، که با نام مستعار در لندن زنده‌گی می‌کرد، به زندان کشانید.

هواداران زرداد او را شخص آزادی‌خواه و یکی‌از مبارزین نام‌دار جهادی می‌نامند. به باور آنان زرداد با دسیسه‌های مخالفانش شخص خشونت‌طلب و ناقض حقوق بشر معرفی شده‌است.

اول گل، بزرگ قومی، گفت: «زرداد هیچ کاری نکرده‌است و او سال‌ها در برابر شوروی‌ جنگ و جهاد کرد. ما همیشه طرف‌دارش می‌مانیم و امروز به خوشی آمده‌ایم که از آمدنش استقبال کنیم.»

آصف هوتک، از هواداران زرداد گفت: «دولت بریتانیا که این قوماندان ما را بندی ساخته بود یک کار غیر عادلانه کرده بود. قوماندان زرداد همیشه سینه‌اش را در راه جهاد به سوی مرمی شوروی‌ها گرفته بود.»

پس‌از ساعت‌ها انتظار خبر ناخوشایندی برای هوادارانش رسید. آنان گفتند که زرداد با پا گذاشتن در میدان هوایی کابل، از سوی نیروهای امنیتی به بخش دیگر انتقال داده شد.

هدایت‌الله احمدزی، از نزدیکان زرداد، گفت: «ما تا شام امروز تحمل می‌کنیم که اگر قوماندان صاحب را به ما تسلیم نکنند، ما دست به اعتراض‌های صلح‌آمیز می‌زنیم و سرک‌ها را مسدود می‌کنیم. نیروهای امنیتی به ما گفتند که او را به ریاست‌جمهوری برده‌اند و یکی دیگر به ما می‌گوید که به امنیت ملی انتقال یافته‌است.»

حزب اسلامی حکمتیار در این‌باره گفت که رهایی زرداد از زندان‌های بریتانیا به تفاهم‌نامۀ صلح با حکومت افغانستان پیوندی ندارد.

امین کریم، نمایندۀ حزب اسلامی حکمتیار، در این‌باره گفت: «رهایی قوماندان زرداد هیچ ربطی به روند آزادی زندانیان حزب اسلامی از زندان‌ها ندارد.»

حقوق‌دانان به این باور استند که اگر شهروندان کشور در برابر زرداد ادعایی داشته باشند، نهادهای عدلی و قضایی کشور مکلف استند که به شکایت‌ها و ادعاهای آنان رسیده‌گی کند.

گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان، اظهار داشت: «حالا که وی به کابل آمده‌است این امکان دارد که مردم ادعا کنند و شکایت‌شان را برسانند.»

زرداد در نیمه‌های سال ۲۰۰۱ میلادی از لندن سر بیرون آورد. او با نام مستعار در بخشی از لندن زنده‌گی داشت. پس‌از شناسایی او از سوی نهادهای امنیتی بریتانیا، افراد زیادی او را به نقض حقوق بشر متهم کردند و او بیش از ۱۰ سال را در زندان سپری کرد.

هم‌رسانی کنید