تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

زلمی وردک، نظامی پیشین در کابل کشته شد

زلمی وردک، جنرال پیشین وزارت امور داخله و از آگاهان امور نظامی و سیاسی حوالی ساعت ۲ بامداد روز جمعه (۱۹ اسد) به گونۀ مرموز در خانه‌اش در منطقۀ کارته پروان شهرکابل به قتل رسید.

زلمی وردک، در بخش نطامی در آمریکا درس خوانده بود پیش از این همچون مشاور و رییس «دایاک» - برنامه جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی -  در وزرات داخله کار می‌کرد و از منتقدان حکومت نیز بود.

عبیدالله کلیمزی، داماد زلمی وردک در این باره می‌‍گوید: «زلمی وردک به گونه‌یی کشته شده است که ابتدا دستانش را بسته اند و بعد گردنش بشکل محکم خفه شده است.» 

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی و از بستگان زلمی وردک نیز می‌گوید: «چگونه افراد مجرم، قاتل و دشمنان دین و وطن اینگونه به کشتن شخصی مظلوم بی گناه و امانت دار دین  و وطن اقدام اقدام می‌کنند.»

اما، وزارت داخله می‌گوید که رانندۀ زلمی وردک به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شده است. نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزرات امور داخله در این باره می‌گوید: «به محض دریافت اطلاع پولیس خود را به ساحه می رساند و افراد قاتل از ساحه فرار می کنند و بررسی ها جریان دارد.»

همزمان با این، روز جمعه جسد یک پسر جوان پانزده ساله در ساحۀ چهار قلعه چهاردهی شهر کابل از یک خانه کشف شده است. به گفتۀ باشنده‌گان محل، این پسر توسط  تیشه از سوی پدر و مادر ش به قتل رسیده است.
باشنده‌گان محل می‌گویند که مادر این پسر جوان کارمند وزارت داخله بود و پدرش ترمیمگاه تلویزیون داشت. این زن و شوهر پس از قتل پسرشان وی را در صحن حویلی خود دفن کرده بودند.

آمارهای فرماندهی پولیس کابل نشان می‌دهند که در یک ماه اخیر پانزده  قتل و ده انفجار ماین مقناطیسی در پایتخت ثبت شده اند و دوصد تن را فرماندهی پولیس کابل به اتهام دست داشتن در جرم های گوناگون در کابل بازداشت کرده است.    

افغانستان

زلمی وردک، نظامی پیشین در کابل کشته شد

فرماندهی پولیس کابل، این رویداد را برخاسته از دشمنی‌های شخصی زلمی وردک می‌خواند و می‌گوید که پولیس، راننده او را به اتهام این قتل بازداشت کرده است.

تصویر بندانگشتی

زلمی وردک، جنرال پیشین وزارت امور داخله و از آگاهان امور نظامی و سیاسی حوالی ساعت ۲ بامداد روز جمعه (۱۹ اسد) به گونۀ مرموز در خانه‌اش در منطقۀ کارته پروان شهرکابل به قتل رسید.

زلمی وردک، در بخش نطامی در آمریکا درس خوانده بود پیش از این همچون مشاور و رییس «دایاک» - برنامه جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی -  در وزرات داخله کار می‌کرد و از منتقدان حکومت نیز بود.

عبیدالله کلیمزی، داماد زلمی وردک در این باره می‌‍گوید: «زلمی وردک به گونه‌یی کشته شده است که ابتدا دستانش را بسته اند و بعد گردنش بشکل محکم خفه شده است.» 

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی و از بستگان زلمی وردک نیز می‌گوید: «چگونه افراد مجرم، قاتل و دشمنان دین و وطن اینگونه به کشتن شخصی مظلوم بی گناه و امانت دار دین  و وطن اقدام اقدام می‌کنند.»

اما، وزارت داخله می‌گوید که رانندۀ زلمی وردک به اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شده است. نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزرات امور داخله در این باره می‌گوید: «به محض دریافت اطلاع پولیس خود را به ساحه می رساند و افراد قاتل از ساحه فرار می کنند و بررسی ها جریان دارد.»

همزمان با این، روز جمعه جسد یک پسر جوان پانزده ساله در ساحۀ چهار قلعه چهاردهی شهر کابل از یک خانه کشف شده است. به گفتۀ باشنده‌گان محل، این پسر توسط  تیشه از سوی پدر و مادر ش به قتل رسیده است.
باشنده‌گان محل می‌گویند که مادر این پسر جوان کارمند وزارت داخله بود و پدرش ترمیمگاه تلویزیون داشت. این زن و شوهر پس از قتل پسرشان وی را در صحن حویلی خود دفن کرده بودند.

آمارهای فرماندهی پولیس کابل نشان می‌دهند که در یک ماه اخیر پانزده  قتل و ده انفجار ماین مقناطیسی در پایتخت ثبت شده اند و دوصد تن را فرماندهی پولیس کابل به اتهام دست داشتن در جرم های گوناگون در کابل بازداشت کرده است.    

هم‌رسانی کنید