تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

زنان: نرگس نهان قربانی رفتار زن ستیزانه در شورای ملی شده است

شماری از زنان می‌گویند نرگس نهان قربانی رفتار زن‌ستیزانه در شورای ملی شده است، اما شماری از نماینده‌گان گفتند وی برای وزارت معادن شایسته نیست.

شماری از زنان در واکنش به تایید نشدن نرگس نهان، نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم از سوی مجلس نماینده‌گان، خواهان بازنگری این تصمیم مجلس استند و می‌گویند که وی قربانی رفتار زن ستیزانه در شورای ملی شده است.

این زنان که در شبکه زنان در کابل گرد آمده اند، می‌گویند که حکومت باید نرگس نهان را دوباره برای گرفتن رای به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

به گفته این زنان، نهان قربانی برخورد زن‌ستیزانه در شورای ملی شده است.

وژمه فروغ، فعال حقوق زن، گفت: «ما زنان خواهان ادامه کار نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معادن و پطرولیم مانند اعضای دیگر کابینه در گذشته هستیم.»

پلوشه حسن، رییس مرکز تعلیمی زنان افغان، گفت: «کسانی‌که در مجلس نماینده‌گان استند، تنها از مردان نماینده‌گی نمی‌‌کنند. آنان نماینده‌گان مردم افغانستان استند و با باید از زن و مرد افغانستان پشتیبانی کنند.»

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز تایید نشدن نرگس نهان را رفتار تبعیض آمیز مجلس می‌داند.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «دیروز پارلمان ما به یک چادر پوش رای ندادند. من از این موضوع متأسف استم، ولی این موضوع واقعیت وضعیت جامعه افغانی را نشان می‌دهد.»

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رفتار تبعیض آمیز را در برابر نرگس نهان نمی‌پذیرند و تایید نشدن وی را شایسته نبودن وی در این وزارت می‌دانند.

آنان می‌گویند که نرگس نهان برای وزارت معادن و پطرولیم شایسته نیست و از همین‌رو مجلس نماینده‌گان وی را تایید نکردند.

داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «برخی نماینده‌گان زن و مرد توظیف شدن وی را در وزارت معادن از نگاه مسلکی یک مشکل می‌دیدند چون بست وزارت معادن یک بست مسلکی است.»

در همین حال شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گوید که نرگس نهان از نزدیکان رییس جمهور است و احتمال دارد که در این وزارت به حیث سرپرست باقی بماند.

ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی، گفت: «امکان تداوم سرپرستی وی در وزارت وجود دارد چون رییس جمهور بالای وی بسیار اعتماد دارند و امکان دارد وی را منحیث سرپرست نگهدارد.»

اعضای مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه برای دوازده نامزد وزیر صندوق گذاشتند، از این میان یازده نامزد وزیر رای لازم را برای وزیر شدن به دست آوردند، اما نرگس نهان با یک صد و هفت رای تایید نتوانست وزیر شود.

افغانستان

زنان: نرگس نهان قربانی رفتار زن ستیزانه در شورای ملی شده است

شماری از زنان می‌گویند نرگس نهان قربانی رفتار زن‌ستیزانه در شورای ملی شده است، اما شماری از نماینده‌گان گفتند وی برای وزارت معادن شایسته نیست.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان در واکنش به تایید نشدن نرگس نهان، نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم از سوی مجلس نماینده‌گان، خواهان بازنگری این تصمیم مجلس استند و می‌گویند که وی قربانی رفتار زن ستیزانه در شورای ملی شده است.

این زنان که در شبکه زنان در کابل گرد آمده اند، می‌گویند که حکومت باید نرگس نهان را دوباره برای گرفتن رای به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

به گفته این زنان، نهان قربانی برخورد زن‌ستیزانه در شورای ملی شده است.

وژمه فروغ، فعال حقوق زن، گفت: «ما زنان خواهان ادامه کار نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معادن و پطرولیم مانند اعضای دیگر کابینه در گذشته هستیم.»

پلوشه حسن، رییس مرکز تعلیمی زنان افغان، گفت: «کسانی‌که در مجلس نماینده‌گان استند، تنها از مردان نماینده‌گی نمی‌‌کنند. آنان نماینده‌گان مردم افغانستان استند و با باید از زن و مرد افغانستان پشتیبانی کنند.»

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز تایید نشدن نرگس نهان را رفتار تبعیض آمیز مجلس می‌داند.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت: «دیروز پارلمان ما به یک چادر پوش رای ندادند. من از این موضوع متأسف استم، ولی این موضوع واقعیت وضعیت جامعه افغانی را نشان می‌دهد.»

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رفتار تبعیض آمیز را در برابر نرگس نهان نمی‌پذیرند و تایید نشدن وی را شایسته نبودن وی در این وزارت می‌دانند.

آنان می‌گویند که نرگس نهان برای وزارت معادن و پطرولیم شایسته نیست و از همین‌رو مجلس نماینده‌گان وی را تایید نکردند.

داوود کلکانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «برخی نماینده‌گان زن و مرد توظیف شدن وی را در وزارت معادن از نگاه مسلکی یک مشکل می‌دیدند چون بست وزارت معادن یک بست مسلکی است.»

در همین حال شبکه نظارت از منابع طبیعی می‌گوید که نرگس نهان از نزدیکان رییس جمهور است و احتمال دارد که در این وزارت به حیث سرپرست باقی بماند.

ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی، گفت: «امکان تداوم سرپرستی وی در وزارت وجود دارد چون رییس جمهور بالای وی بسیار اعتماد دارند و امکان دارد وی را منحیث سرپرست نگهدارد.»

اعضای مجلس نماینده‌گان روز دوشنبه برای دوازده نامزد وزیر صندوق گذاشتند، از این میان یازده نامزد وزیر رای لازم را برای وزیر شدن به دست آوردند، اما نرگس نهان با یک صد و هفت رای تایید نتوانست وزیر شود.

هم‌رسانی کنید