تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بانوی فنلدی که چهار ماه پیش در کابل ربوده شده بود آزاد شد

مقام‌های وزارت خارجۀ فلند هرچند می‎گوید که این زن از نزد رباینده‎گان آزاد شده است، اما در این باره جزئیات به دست نمی‎دهند.

وزارت امور خارجۀ فنلند تأیید می‎کند، این زن که حدود چهار ماه پیش از محل بود و باشش در شهر کابل ربوده شده بود، آزاد شد.

این وزارت در صفحۀ توئیترش نوشته که این زن صحتمند است و خانوادهاش خواستار حفظ جزئیات بیشتر دربارۀ رهایی وی، شده است.

مردان ناشناس چهار ماه پیش، با حمله بر محلی در غرب کابل، یک آلمانی و یک نگهبان او را کشتند و این زن را با خود بردند.

آنان به یک نهاد خیریه سویدنی، کار می‎کردند.

افغانستان

بانوی فنلدی که چهار ماه پیش در کابل ربوده شده بود آزاد شد

مقام‌های وزارت خارجۀ فلند هرچند می‎گوید که این زن از نزد رباینده‎گان آزاد شده است، اما در این باره جزئیات به دست نمی‎دهند.

Thumbnail

وزارت امور خارجۀ فنلند تأیید می‎کند، این زن که حدود چهار ماه پیش از محل بود و باشش در شهر کابل ربوده شده بود، آزاد شد.

این وزارت در صفحۀ توئیترش نوشته که این زن صحتمند است و خانوادهاش خواستار حفظ جزئیات بیشتر دربارۀ رهایی وی، شده است.

مردان ناشناس چهار ماه پیش، با حمله بر محلی در غرب کابل، یک آلمانی و یک نگهبان او را کشتند و این زن را با خود بردند.

آنان به یک نهاد خیریه سویدنی، کار می‎کردند.

هم‌رسانی کنید