تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

ساخت واترپمپ خورشیدی از سوی یک جوان هلمندی

داد محمد گفته است:"این مفکوره به ذهن من زمانی آمد که مشکلات بنود برق بود و مردم با پرداخت پول گزاف واتر پمپ های چینایی و پاکستانی را می خریدند، بعد من این واتر پمپ را بسیار با پول ناچیز تهیه کردم."

يک جوان بیست وپنج ساله هلمندی واترپمپی را طراحی کرده است که توانایی آن را دارد تا انرژی مورد نیازش را از نور آفتاب بگیرد 

این جوان که داد محمد نام دارد می‌گوید که با درنظرداشت نبود برق درولایت‌های جنوبی تلاش کرد تا "واترپمپ" خورشیدی بسازد.

وی که تا صنف چهارم درمکتب آموزش دیده است علاقه خاصی به طرح چنین وسایل را دارد. 

داد محمد گفته است:"این مفکوره به ذهن من زمانی آمد که مشکلات بنود برق بود و مردم با پرداخت پول گزاف واتر پمپ های چینایی و پاکستانی را می خریدند، بعد من این واتر پمپ را بسیار با پول ناچیز تهیه کردم."

داد محمد ازاین کارش بسیار خرسند است وبه گفته وی ازاین واترپمپی که ساخته است دروقت کم علاقمندان زیادی را جلب کرده است. وی می‌گوید که این وسیله را به دیگر ولایت های جنوب نیزفرستاده است ودرآمد مناسب ازآن بدست میارد.

وی افزود:"مردم از بسیار ولایت ها برای خریداری این واتر پمپ می آیند، من تا صنف چهارم تحصیل کردم و بعد بخاطر مسایل اقتصادی تحصیل را کنار گذاشتم، حالا من این واتر پمپ را طراحی کرده ام و اگر با من کمک شود، من می توانم دست آوردهای دیگری نیز داشته باشم."

ازسویی هم شماری ازباشنده گان ولایت هلمند که این واترپمپ را خریداری کرده اند ازکارکرد مناسب آن خرسند هستند. آنان میگویندکه حکومت باید استعداد ها جوانان را بکارگیرد.

لالا خان خروتی باشنده شهر لشکرگاه هلمند گفت:"هلمند برق دائمی ندارد، حالا بسیاری های از این واتر پمپ کار میگیرند."

داد محمد می‌گوید که اگر حمایت شود و زمینه‌های آموزش‌های فنی دراین بخش برایش فراهم شود قادراست که ماشین‌های بهتروبزرگتررا بسازد. 

دانش و فناوری

ساخت واترپمپ خورشیدی از سوی یک جوان هلمندی

داد محمد گفته است:"این مفکوره به ذهن من زمانی آمد که مشکلات بنود برق بود و مردم با پرداخت پول گزاف واتر پمپ های چینایی و پاکستانی را می خریدند، بعد من این واتر پمپ را بسیار با پول ناچیز تهیه کردم."

Thumbnail

يک جوان بیست وپنج ساله هلمندی واترپمپی را طراحی کرده است که توانایی آن را دارد تا انرژی مورد نیازش را از نور آفتاب بگیرد 

این جوان که داد محمد نام دارد می‌گوید که با درنظرداشت نبود برق درولایت‌های جنوبی تلاش کرد تا "واترپمپ" خورشیدی بسازد.

وی که تا صنف چهارم درمکتب آموزش دیده است علاقه خاصی به طرح چنین وسایل را دارد. 

داد محمد گفته است:"این مفکوره به ذهن من زمانی آمد که مشکلات بنود برق بود و مردم با پرداخت پول گزاف واتر پمپ های چینایی و پاکستانی را می خریدند، بعد من این واتر پمپ را بسیار با پول ناچیز تهیه کردم."

داد محمد ازاین کارش بسیار خرسند است وبه گفته وی ازاین واترپمپی که ساخته است دروقت کم علاقمندان زیادی را جلب کرده است. وی می‌گوید که این وسیله را به دیگر ولایت های جنوب نیزفرستاده است ودرآمد مناسب ازآن بدست میارد.

وی افزود:"مردم از بسیار ولایت ها برای خریداری این واتر پمپ می آیند، من تا صنف چهارم تحصیل کردم و بعد بخاطر مسایل اقتصادی تحصیل را کنار گذاشتم، حالا من این واتر پمپ را طراحی کرده ام و اگر با من کمک شود، من می توانم دست آوردهای دیگری نیز داشته باشم."

ازسویی هم شماری ازباشنده گان ولایت هلمند که این واترپمپ را خریداری کرده اند ازکارکرد مناسب آن خرسند هستند. آنان میگویندکه حکومت باید استعداد ها جوانان را بکارگیرد.

لالا خان خروتی باشنده شهر لشکرگاه هلمند گفت:"هلمند برق دائمی ندارد، حالا بسیاری های از این واتر پمپ کار میگیرند."

داد محمد می‌گوید که اگر حمایت شود و زمینه‌های آموزش‌های فنی دراین بخش برایش فراهم شود قادراست که ماشین‌های بهتروبزرگتررا بسازد. 

هم‌رسانی کنید