تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سازمان ملل: در ۹ماه بیش از ۸ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده‎اند

بربنیاد این گزارش سازمان ملل، عناصر ضد دولت مسؤول ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان اند، در حالی که عامل بیست درصد دیگر آن نیروهای دولتی می باشند.

گزارش تازۀ سازمان ملل متحد نشان می‏دهد که در نُه ماه گذشته میلادی در افغانستان، ۲۶۴۰ غیرنظامی کشته و ۵۳۷۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

این سازمان با ابراز نگرانی از تلفات بلند غیرنظامیان در جنگ افغانستان، می‎گوید که مسؤول شصت وچهار درصد از تلفات غیرنظامیان عناصر ضد دولت ومسؤول بیست درصد تلفات، نیروهای وابسته به حکومت افغانستان استند.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی می‏کند و از طرف های درگیر می‏خواهد که غیرنظامیان را آماج قرار ندهند.

بلال صدیقی، سخن‏گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: «تلفات ملکی به شکل بی پیشینه یی افزایش یافته است در افغانستان، و روز به روز ما شاهد قربانی شدن افراد ملکی در افغانستان استیم که این نقض صریح قوانین بشردوستانه جهانی در افغانستان را نشان می دهد.»

بربنیاد گزارش سازمان ملل، هرچند تلفات غیرنظامیان در کشور در مقایسه با نُه ماه سال پار، شش درصد کاهش یافته است، اما تلفات غیرنظامیان در حمله های هوایی نیروهای خارجی و افغان پنجاه درصد افزایش یافته است.

در گزارش آمده است که در حمله های هوایی در نُه ماه  گذشته، کم از کم از ۲۰۵غیرنظامی که دو سوم آن را زنان و کودکان می سازند، جان باختند.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «مسؤولیت اصلی اش بدوش هراس افگنان است که در افغانستان جنگ را ادامه می دهند. آنان قصدأ در محلات مسکونی جای می گیرند و مردم ملکی را سپر می سازند که یک مثال برجسته اش را ما در ولایت لوگر گفته می توانیم.»

یافته های این گزارش نشان می‎دهند که مسؤول ۳۸ درصد تلفات غیرنظامیان در حمله های هوایی در نُه ماه پسین، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و مسؤول بیش از شصت درصد آن، نظامی پوشان بومی استند.

اما، جنرال کنیت مکینزی، مدیر ستاد مشترک وزارت دفاع امریکا می گوید که نیروهای ایالات متحده قوانین نبرد در افغانستان را رعایت می کنند. وی، تصریح کرد: «هر حمله هوایی که انجام می شود، در چهارچوب قانون درگیری های مسلحانه انجام می شود. و من فکر می کنم که در تاریخ جنگ های معاصر، بیش از همه ما پای بند این قانون بوده ایم.»

فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده گان نیز افزود: «به هراس افگنان و نیروهای مخالف ما دسترسی نداریم ولی عدم مدیریتی که در نیروهای داخلی ما وجود دارد بیشتر عامل تلفات ملکی می شود که امیدوار استیم جلو اش گرفته شود.»  

حمله های هوایی نظامیان خارجی پس از اعلام راهبرد تازۀ واشنگتن افزایش یافته اند؛ چنان که نیروهای امریکایی در یک ماه نزدیک به هشت صد بم پرتاپ کرده اند.

افغانستان

سازمان ملل: در ۹ماه بیش از ۸ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده‎اند

بربنیاد این گزارش سازمان ملل، عناصر ضد دولت مسؤول ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان اند، در حالی که عامل بیست درصد دیگر آن نیروهای دولتی می باشند.

تصویر بندانگشتی

گزارش تازۀ سازمان ملل متحد نشان می‏دهد که در نُه ماه گذشته میلادی در افغانستان، ۲۶۴۰ غیرنظامی کشته و ۵۳۷۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

این سازمان با ابراز نگرانی از تلفات بلند غیرنظامیان در جنگ افغانستان، می‎گوید که مسؤول شصت وچهار درصد از تلفات غیرنظامیان عناصر ضد دولت ومسؤول بیست درصد تلفات، نیروهای وابسته به حکومت افغانستان استند.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی می‏کند و از طرف های درگیر می‏خواهد که غیرنظامیان را آماج قرار ندهند.

بلال صدیقی، سخن‏گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: «تلفات ملکی به شکل بی پیشینه یی افزایش یافته است در افغانستان، و روز به روز ما شاهد قربانی شدن افراد ملکی در افغانستان استیم که این نقض صریح قوانین بشردوستانه جهانی در افغانستان را نشان می دهد.»

بربنیاد گزارش سازمان ملل، هرچند تلفات غیرنظامیان در کشور در مقایسه با نُه ماه سال پار، شش درصد کاهش یافته است، اما تلفات غیرنظامیان در حمله های هوایی نیروهای خارجی و افغان پنجاه درصد افزایش یافته است.

در گزارش آمده است که در حمله های هوایی در نُه ماه  گذشته، کم از کم از ۲۰۵غیرنظامی که دو سوم آن را زنان و کودکان می سازند، جان باختند.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «مسؤولیت اصلی اش بدوش هراس افگنان است که در افغانستان جنگ را ادامه می دهند. آنان قصدأ در محلات مسکونی جای می گیرند و مردم ملکی را سپر می سازند که یک مثال برجسته اش را ما در ولایت لوگر گفته می توانیم.»

یافته های این گزارش نشان می‎دهند که مسؤول ۳۸ درصد تلفات غیرنظامیان در حمله های هوایی در نُه ماه پسین، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و مسؤول بیش از شصت درصد آن، نظامی پوشان بومی استند.

اما، جنرال کنیت مکینزی، مدیر ستاد مشترک وزارت دفاع امریکا می گوید که نیروهای ایالات متحده قوانین نبرد در افغانستان را رعایت می کنند. وی، تصریح کرد: «هر حمله هوایی که انجام می شود، در چهارچوب قانون درگیری های مسلحانه انجام می شود. و من فکر می کنم که در تاریخ جنگ های معاصر، بیش از همه ما پای بند این قانون بوده ایم.»

فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده گان نیز افزود: «به هراس افگنان و نیروهای مخالف ما دسترسی نداریم ولی عدم مدیریتی که در نیروهای داخلی ما وجود دارد بیشتر عامل تلفات ملکی می شود که امیدوار استیم جلو اش گرفته شود.»  

حمله های هوایی نظامیان خارجی پس از اعلام راهبرد تازۀ واشنگتن افزایش یافته اند؛ چنان که نیروهای امریکایی در یک ماه نزدیک به هشت صد بم پرتاپ کرده اند.

هم‌رسانی کنید