تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ستایش نماینده ملل متحد از تعهد افغان‌ها برای اشتراک در انتخابات

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت که مردم افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی از سوی طالبان در انتخابات پارلمانی شرکت کردند تا از حق اساسی شان برای رأی دادن استفاده کنند و ملل متحد از شهامت آنان ستایش میکند.

یاماموتو روز دوشنبه خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «ما از شجاعت و اراده قوی مردم افغانستان قدردانی می‌کنیم، آنان با رد تهدیدهای طالبان به مراکز رای‌دهی رفتند تا از حق شان برای رای دادن در یک روند مردم سالاری استفاده کنند.»

وی در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری گفت: «مردم افغانستان اکنون برای یک گزینه مهم سیاسی دیگر که عبارت از برگزاری انتخابات ریایست جمهوری است تصمیم می‌گیرند.»

با این حال نماینده سازمان ملل در افغانستان در بخشی دیگری از سخنان‌اش، به کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان هشدار داد که مدیریت ضعیف و بی‌نظمی‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان را نباید در انتخابات ریاست جمهوری تکرار کنند.

یاماموتو گفت: «این روشن است که نهادهای انتخاباتی نیاز دارند تا به گونه قابل توجه کارهای شان را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بهبود بخشند. بی‌نظمی‌ها و مدیریت ناخوشایند انتخابات پارلمانی، برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نخواهند بود.»

یاماموتو با اشاره به روند صلح افغانستان گفت فرصت‌های کنونی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان در هفده سال گذشته بی‌پیشینه استند.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان هنگام ارایه گزارش‌ از اوضاع افغانستان به شورای امنیت اعلام کرد که احتمال واقعی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از راه گفت‌وگوها فراهم شده است.

او از طالبان خواست که وارد گفت‌وگوهای صلح  با حکومت افغانستان شوند و یا کم ازکم گفت‌وگوها را برای گفت‌وگوهای صلح، آغاز نمایند.

یاماموتو گفت: «گام کلیدی بعدی این است تا نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان باهم دیدار کنند یا حد اقل به گونه رسمی شروع به آن‌چه بکنند که در میانجیگری از آن، به عنوان گفت‌وگو برای گفت‌وگو نام برده می‌شود.»

در این نشست نماینده کازاخستان اعلام کرد که خواست نخست طالبان برای گفت‌وگو، برداشتن محدودیت‌های سفر بر مقام‌های این گروه است.

وی گفت: «در نشست اخیر مسکو، خواست نخست طالبان پایان دادن به تحریم‌ها بر اعضای این گروه بود..»

اما در این نشست نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد بی آن که نامی از کشوری ببرد هشدار داد که هرگونه استفاده سو از روند صلح افغانستان و یا هم استفاده ابزاری از این روند را مردم افغانستان تحمل نخواهند کرد.

محمود صیقل، نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «ما صلح پایدار همراه با فرصت‌های فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌خواهیم. صلحی که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را با دستاوردهای هفده سال گذشته محافظت کند. هرگونه استفاده سو  و ابزاری از روند صلح افغانستان از سوی هرکسی، برای مردم افغانستان قابل تحمل نخواهد بود؛ مردمانی که بهای سنگین جنگ تحمیلی را در یک‌ونیم دهه گذشته پرداخته‌اند.»

در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هرچند آمار تازه درباره تلفات جنگ در نزدیک به دوازده ماه گذشته ارایه نشد، اما گفته شد که میزان تلفات غیرنظامیان در جنگ به گونه نگران کننده بلند است.

افغانستان

ستایش نماینده ملل متحد از تعهد افغان‌ها برای اشتراک در انتخابات

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست اعلام کرد که احتمال پایان جنگ در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در هفده سال گذشته بیشتر شده است.

Thumbnail

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت که مردم افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی از سوی طالبان در انتخابات پارلمانی شرکت کردند تا از حق اساسی شان برای رأی دادن استفاده کنند و ملل متحد از شهامت آنان ستایش میکند.

یاماموتو روز دوشنبه خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «ما از شجاعت و اراده قوی مردم افغانستان قدردانی می‌کنیم، آنان با رد تهدیدهای طالبان به مراکز رای‌دهی رفتند تا از حق شان برای رای دادن در یک روند مردم سالاری استفاده کنند.»

وی در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری گفت: «مردم افغانستان اکنون برای یک گزینه مهم سیاسی دیگر که عبارت از برگزاری انتخابات ریایست جمهوری است تصمیم می‌گیرند.»

با این حال نماینده سازمان ملل در افغانستان در بخشی دیگری از سخنان‌اش، به کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان هشدار داد که مدیریت ضعیف و بی‌نظمی‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان را نباید در انتخابات ریاست جمهوری تکرار کنند.

یاماموتو گفت: «این روشن است که نهادهای انتخاباتی نیاز دارند تا به گونه قابل توجه کارهای شان را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بهبود بخشند. بی‌نظمی‌ها و مدیریت ناخوشایند انتخابات پارلمانی، برای انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نخواهند بود.»

یاماموتو با اشاره به روند صلح افغانستان گفت فرصت‌های کنونی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان در هفده سال گذشته بی‌پیشینه استند.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان هنگام ارایه گزارش‌ از اوضاع افغانستان به شورای امنیت اعلام کرد که احتمال واقعی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از راه گفت‌وگوها فراهم شده است.

او از طالبان خواست که وارد گفت‌وگوهای صلح  با حکومت افغانستان شوند و یا کم ازکم گفت‌وگوها را برای گفت‌وگوهای صلح، آغاز نمایند.

یاماموتو گفت: «گام کلیدی بعدی این است تا نماینده‌گان حکومت افغانستان و طالبان باهم دیدار کنند یا حد اقل به گونه رسمی شروع به آن‌چه بکنند که در میانجیگری از آن، به عنوان گفت‌وگو برای گفت‌وگو نام برده می‌شود.»

در این نشست نماینده کازاخستان اعلام کرد که خواست نخست طالبان برای گفت‌وگو، برداشتن محدودیت‌های سفر بر مقام‌های این گروه است.

وی گفت: «در نشست اخیر مسکو، خواست نخست طالبان پایان دادن به تحریم‌ها بر اعضای این گروه بود..»

اما در این نشست نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد بی آن که نامی از کشوری ببرد هشدار داد که هرگونه استفاده سو از روند صلح افغانستان و یا هم استفاده ابزاری از این روند را مردم افغانستان تحمل نخواهند کرد.

محمود صیقل، نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «ما صلح پایدار همراه با فرصت‌های فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌خواهیم. صلحی که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را با دستاوردهای هفده سال گذشته محافظت کند. هرگونه استفاده سو  و ابزاری از روند صلح افغانستان از سوی هرکسی، برای مردم افغانستان قابل تحمل نخواهد بود؛ مردمانی که بهای سنگین جنگ تحمیلی را در یک‌ونیم دهه گذشته پرداخته‌اند.»

در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هرچند آمار تازه درباره تلفات جنگ در نزدیک به دوازده ماه گذشته ارایه نشد، اما گفته شد که میزان تلفات غیرنظامیان در جنگ به گونه نگران کننده بلند است.

هم‌رسانی کنید