تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ستولتنبرگ: نیروهای ناتو در افغانستان مأموریت جنگی نخواهند داشت

دبیرکل ناتو می‎گوید تغییر در استراتیژی به معنی این نیست که نیروهای این سازمان برای پیشبرد مأموریت جنگی در افغانستان فرستاده شوند.

در آستانۀ برگزاری نشست سران ناتو در بروکسل، دبیرکل این سازمان می‎گوید که نیروهای خارجی در افغانستان بار دیگر در جنگ در این کشور سهم نخواهند گرفت.

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز پنج‎شنبه(۲۸ ثور) دریک نشست خبری تأکید کرد که نیروهای افغان توان‎مند و حرفه‎یی استند و مسؤولیت امنیت کشور شان را به گونۀ کامل به دوش دارند.

دبیر کل ناتو در ادامه گفت: «هیچ جای بحث برای رفتن ناتو به عملیات جنگ در افغانستان نیست؛ ما به آموزش، همکاری و مشوره دهی به نیروهای افغان ادامه خواهیم داد. آنان ثابت ساختند که توانا و حرفه‏ یی استند و مسؤولیت امنیت کشورشان را خودشان گرفتند.»

ازسویی هم، ینس استولتنبرگ باور دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، موثر ترین و بهترین نیروها برای پیکار با هراس افگنی درافغانستان استند.

وی افزود: «من باورمند استم که بهترین راه پیکار با هراس افگنی، بلند بردن ظرفیت ‏های محلی، آموزش نیروهای محلی‏ است؛ تا آنان خودشان بتوانند هراس افگنی را مهار کنند؛ این چیزی است که ما در افغانستان انجام می‏ دهیم.»

با این حال، وزارت دفاع ملی اما علت اصلی بن بست جنگ را در افغانستان، نبود تجهیزات و جنگ افزارهای بسندۀ نظامی می ‏داند.

محمد رادمنش، معاون سخن‎گوی وزارت دفاع ملی دراین باره بیان داشت: «ما در صنوف مختلف نیروهای خود، سلاح و تجهیزاتی را که با استفاده از آن، ما بتوانیم وظیفۀ خود مان را سازگار با معیارهای ناتو انجام دهیم، نداریم؛ اما تعهد وجود دارد که نیروها اکمال می‏ شوند.»

افزایش نیروهای خارجی، خواست جنرال نکلسون فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو درافغانستان، است. وی برای تغییر وضعیت امنیتی درافغانستان، می‎خواهد دست کم سه‎هزار نیروی دیگر بر شمار نیروهای خارجی درافغانستان اضافه شود.

 این برنامۀ او بر بنیاد برنامۀ چهار سالۀ رییس‏جمهور افغانستان طرح ریزی شده که یک بخش آن، کنترل کامل هشتاد درصد جمعیت از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.

این همه درحالی است که قرار است تا یک هفتۀ دیگر سران ناتو در بروکسل گرد آیند و در بارۀ اوضاع درافغانستان، گفت‎وگو کنند.

افغانستان

ستولتنبرگ: نیروهای ناتو در افغانستان مأموریت جنگی نخواهند داشت

دبیرکل ناتو می‎گوید تغییر در استراتیژی به معنی این نیست که نیروهای این سازمان برای پیشبرد مأموریت جنگی در افغانستان فرستاده شوند.

Thumbnail

در آستانۀ برگزاری نشست سران ناتو در بروکسل، دبیرکل این سازمان می‎گوید که نیروهای خارجی در افغانستان بار دیگر در جنگ در این کشور سهم نخواهند گرفت.

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز پنج‎شنبه(۲۸ ثور) دریک نشست خبری تأکید کرد که نیروهای افغان توان‎مند و حرفه‎یی استند و مسؤولیت امنیت کشور شان را به گونۀ کامل به دوش دارند.

دبیر کل ناتو در ادامه گفت: «هیچ جای بحث برای رفتن ناتو به عملیات جنگ در افغانستان نیست؛ ما به آموزش، همکاری و مشوره دهی به نیروهای افغان ادامه خواهیم داد. آنان ثابت ساختند که توانا و حرفه‏ یی استند و مسؤولیت امنیت کشورشان را خودشان گرفتند.»

ازسویی هم، ینس استولتنبرگ باور دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، موثر ترین و بهترین نیروها برای پیکار با هراس افگنی درافغانستان استند.

وی افزود: «من باورمند استم که بهترین راه پیکار با هراس افگنی، بلند بردن ظرفیت ‏های محلی، آموزش نیروهای محلی‏ است؛ تا آنان خودشان بتوانند هراس افگنی را مهار کنند؛ این چیزی است که ما در افغانستان انجام می‏ دهیم.»

با این حال، وزارت دفاع ملی اما علت اصلی بن بست جنگ را در افغانستان، نبود تجهیزات و جنگ افزارهای بسندۀ نظامی می ‏داند.

محمد رادمنش، معاون سخن‎گوی وزارت دفاع ملی دراین باره بیان داشت: «ما در صنوف مختلف نیروهای خود، سلاح و تجهیزاتی را که با استفاده از آن، ما بتوانیم وظیفۀ خود مان را سازگار با معیارهای ناتو انجام دهیم، نداریم؛ اما تعهد وجود دارد که نیروها اکمال می‏ شوند.»

افزایش نیروهای خارجی، خواست جنرال نکلسون فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو درافغانستان، است. وی برای تغییر وضعیت امنیتی درافغانستان، می‎خواهد دست کم سه‎هزار نیروی دیگر بر شمار نیروهای خارجی درافغانستان اضافه شود.

 این برنامۀ او بر بنیاد برنامۀ چهار سالۀ رییس‏جمهور افغانستان طرح ریزی شده که یک بخش آن، کنترل کامل هشتاد درصد جمعیت از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.

این همه درحالی است که قرار است تا یک هفتۀ دیگر سران ناتو در بروکسل گرد آیند و در بارۀ اوضاع درافغانستان، گفت‎وگو کنند.

هم‌رسانی کنید