تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سرنوشت ناروشن ۲۴ کماندو که در اجرستان غزنی ناپدید شده بودند

بیست روز پیش، همزمان با حملۀ گروهی طالبان بر شهر غزنی شماری از نیروهای کماندو نیز در ولسوالی اجرستان این ولایت ناپدید شدند.

هرچند منابع شمار این نیروها را صدتن گفته بودند، اما وزارت دفاع یک روز بعد از این رویداد، تأیید کرد که این نیروها ۵۰ تن بودند و هنگامی‌که از اجرستان به ولسوالی میرامور دایکندی عقب نشینی می‌کردند، شماری از آنان ناپدید شدند.

اکنون که بیست روز از این رویداد می‌گذرد، هنوز هم از سرنوشت این کماندوها خبری نیست.

امروز (۳۰اگست) که برابر است با روز جهانی ناپدید شده‌گان، شماری از خانواده‌های این کماندوهای ناپدید شده، از حکومت می‌خواهند که برای یافتن عزیزان شان تلاش کند.

فرهاد احمدی، فرماندۀ تولی سه کندک هشت کماندو یکی از این کماندوهای ناپدید شده است. او بیست روز پیش با پنجاه و شش تن از زیردستانش ازبهر مأموریتی، از لوگر به غزنی فرستاده شده، اما هنوز خبری از او در دست نیست.

مدینه، مادر فرهاد احمد می‌گوید که ناگزیر شدند برای جست وجوی پسرشان به ولایت غزنی بروند، اما نه وزیردفاع و نه رییس ستاد ارتش در بارۀ فرهاد به او پاسخ قانع کننده‌یی نداده اند: «پس از آغاز جنگ درغزنی، دیگر از سرنوشت فرزندم خبری در دست نیست، نه از زنده بودنش و نه از شهید شدنش.»

فرهاد احمد، دونیم سال در هند آموزش‌های نظامی دیده بود و در چندین عملیات در برابر گروه‌های طالبان و داعش در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار شرکت داشت.

او، ازبهر نابودسازی و متواری ساختن یک گروۀ ده نفری داعش در ننگرهار و از بین بردن یک گروۀ طالبان در کاپیسا ستایش شده بود.

غلام حضرت، برادر فرهاد احمد می‌گوید: «دهم آگست همراه با ۵۶ نفربه ولسوالی اجرستان غزنی رفتند اما بعد از میان آنها ۲۴ تن شان ناپدید شدند و ۳۲ نفر شهید شدند که جسدهای این شهیدان را به شفاخانه چهارصد بستر آوردند، اما ۲۴ تن از کماندوهای ناپدید شده در این میان نبودند.»

اسدالله، برادر دیگر فرماندۀ ناپدید شده می‌افزاید: «از مشاور اشرف غنی، فرمانده کندک  و از اشخاص بسیار زیادی، سرنوشت کماندوهای ناپدید شده را جستجو کردیم، اما هر یک از آنان می‌گیوند که از این کماندوها خبری نیست.»

خانوادۀ فرهاد می‌گوید، پس از آن که طالبان بر ولسوالی اجرستان حمله کردند، از میان پنجاه وهفت کماندو، نزده تن موفق به فرار به دایکندی شدند که از سرنوشت بیست وچهار تن دیگر خبری در دست نیست.

هرچند وزارت دفاع، ملی جان باختن شماری از کماندوها را در اجرستان تأیید می‌کند اما ناپدید شدن شمار دیگر آنان را رد می‌‎کند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: «کدام گزارشی از این وجود ندارد که ما کماندوهای ناپدید شده داشته باشیم.»

افغانستان

سرنوشت ناروشن ۲۴ کماندو که در اجرستان غزنی ناپدید شده بودند

هرچند وزارت دفاع، ملی جان باختن شماری از کماندوها را در اجرستان تأیید می‌کند اما ناپدید شدن شمار دیگر آنان را رد می‌‎کند.

تصویر بندانگشتی

بیست روز پیش، همزمان با حملۀ گروهی طالبان بر شهر غزنی شماری از نیروهای کماندو نیز در ولسوالی اجرستان این ولایت ناپدید شدند.

هرچند منابع شمار این نیروها را صدتن گفته بودند، اما وزارت دفاع یک روز بعد از این رویداد، تأیید کرد که این نیروها ۵۰ تن بودند و هنگامی‌که از اجرستان به ولسوالی میرامور دایکندی عقب نشینی می‌کردند، شماری از آنان ناپدید شدند.

اکنون که بیست روز از این رویداد می‌گذرد، هنوز هم از سرنوشت این کماندوها خبری نیست.

امروز (۳۰اگست) که برابر است با روز جهانی ناپدید شده‌گان، شماری از خانواده‌های این کماندوهای ناپدید شده، از حکومت می‌خواهند که برای یافتن عزیزان شان تلاش کند.

فرهاد احمدی، فرماندۀ تولی سه کندک هشت کماندو یکی از این کماندوهای ناپدید شده است. او بیست روز پیش با پنجاه و شش تن از زیردستانش ازبهر مأموریتی، از لوگر به غزنی فرستاده شده، اما هنوز خبری از او در دست نیست.

مدینه، مادر فرهاد احمد می‌گوید که ناگزیر شدند برای جست وجوی پسرشان به ولایت غزنی بروند، اما نه وزیردفاع و نه رییس ستاد ارتش در بارۀ فرهاد به او پاسخ قانع کننده‌یی نداده اند: «پس از آغاز جنگ درغزنی، دیگر از سرنوشت فرزندم خبری در دست نیست، نه از زنده بودنش و نه از شهید شدنش.»

فرهاد احمد، دونیم سال در هند آموزش‌های نظامی دیده بود و در چندین عملیات در برابر گروه‌های طالبان و داعش در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار شرکت داشت.

او، ازبهر نابودسازی و متواری ساختن یک گروۀ ده نفری داعش در ننگرهار و از بین بردن یک گروۀ طالبان در کاپیسا ستایش شده بود.

غلام حضرت، برادر فرهاد احمد می‌گوید: «دهم آگست همراه با ۵۶ نفربه ولسوالی اجرستان غزنی رفتند اما بعد از میان آنها ۲۴ تن شان ناپدید شدند و ۳۲ نفر شهید شدند که جسدهای این شهیدان را به شفاخانه چهارصد بستر آوردند، اما ۲۴ تن از کماندوهای ناپدید شده در این میان نبودند.»

اسدالله، برادر دیگر فرماندۀ ناپدید شده می‌افزاید: «از مشاور اشرف غنی، فرمانده کندک  و از اشخاص بسیار زیادی، سرنوشت کماندوهای ناپدید شده را جستجو کردیم، اما هر یک از آنان می‌گیوند که از این کماندوها خبری نیست.»

خانوادۀ فرهاد می‌گوید، پس از آن که طالبان بر ولسوالی اجرستان حمله کردند، از میان پنجاه وهفت کماندو، نزده تن موفق به فرار به دایکندی شدند که از سرنوشت بیست وچهار تن دیگر خبری در دست نیست.

هرچند وزارت دفاع، ملی جان باختن شماری از کماندوها را در اجرستان تأیید می‌کند اما ناپدید شدن شمار دیگر آنان را رد می‌‎کند.

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی در این باره گفت: «کدام گزارشی از این وجود ندارد که ما کماندوهای ناپدید شده داشته باشیم.»

هم‌رسانی کنید