تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سفر مقام‎های نظامی به فراه؛ بهرامی جنگ این ولایت را جنگ آب خواند

چهار روز پس از حملۀ گروهی طالبان بر شهر فراه و ورود جنگ‌جویان این گروه در داخل این شهر، وزرای دفاع و داخله، رییس امنیت ملی و نیز جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، روز شنبه، به منظور بررسی وضعیت امنیتی به این ولایت رفتند.

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع در دیدار با مقام‌های محلی و باشنده‌گان فراه، می‌گوید که جنگ در این ولایت، «جنگ آب» است و به همین دلیل کشورهای منطقه در تلاش اند با ناامن سازی کشور، به اهداف شان برسند.

آقای بهرامی، هرچند از کشورخاصی نام نبرد اما تأکید کرد که پس از ساخته شدن بندهای آب در افغانستان از جمله سلما، حمله‌ها بر بخش‌های غربی کشور افزایش یافته اند.

همزمان با این، جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز می‌گوید که طالبان با پشتیبانی کشورهای همسایه بر شهر فراه حمله کردند.

وی تأکید کرد که فراه سقوط نکرده و هیچ گاهی هم سقوط نخواهد کرد.

همزمان با این، وزیر داخله می‌گوید که در پانزده ولایت کشور، جنگ به شدت جریان دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی می‎کوشند حمله‎‌های هراس افگنان را عقب بزنند.

ویس احمد برمک، می‎افزاید برای مدیریت بهتر جنگ، در دوهفتۀ آینده، تغییرات به گفتۀ وی مسلکی در پولیس به میان خواهد آمد.

او می‌گوید مسؤولان امنیتی که در جنگ فراه غفلت کرده اند، مجازات خواهند شد.

با این همه، معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی نیز جنگ ولایت فراه را دسیسه می‎داند و می‌گوید پس از آن که کارخانه‎های مواد مخدر طالبان در بهرام چۀ ولایت هلمند آماج قرار گرفتند و تخریب شدند، این گروه می‌خواستند تا مرکزهای به گفتۀ وی تجارت موادمخدر شان را به فراه انتقال بدهند.

آقای ستانکزی می‎افزاید که گروه‌های هراس افگن، جنگ روانی را نیز به راه انداخته اند که از سوی شماری در داخل نظام، پشتیبانی میشوند.

وی میافزاید بخاطر جلوگیری از فعالیت آن افرادی که در ولایت فراه «در داخل نظام استند و برضد نظام کار می‌کنند» یک قطعۀ خاص ایجاد شود.

افغانستان

سفر مقام‎های نظامی به فراه؛ بهرامی جنگ این ولایت را جنگ آب خواند

با این همه، جنرال جان نیکلسن، هرچند می‎گوید که گروه طالبان با پشتیبانی کشورهای منطقه بر شهر فراه حمله کردند، اما اطمینان می‌دهد که فراه هیچ گاهی بدست طالبان سقوط نخواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

چهار روز پس از حملۀ گروهی طالبان بر شهر فراه و ورود جنگ‌جویان این گروه در داخل این شهر، وزرای دفاع و داخله، رییس امنیت ملی و نیز جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، روز شنبه، به منظور بررسی وضعیت امنیتی به این ولایت رفتند.

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع در دیدار با مقام‌های محلی و باشنده‌گان فراه، می‌گوید که جنگ در این ولایت، «جنگ آب» است و به همین دلیل کشورهای منطقه در تلاش اند با ناامن سازی کشور، به اهداف شان برسند.

آقای بهرامی، هرچند از کشورخاصی نام نبرد اما تأکید کرد که پس از ساخته شدن بندهای آب در افغانستان از جمله سلما، حمله‌ها بر بخش‌های غربی کشور افزایش یافته اند.

همزمان با این، جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نیز می‌گوید که طالبان با پشتیبانی کشورهای همسایه بر شهر فراه حمله کردند.

وی تأکید کرد که فراه سقوط نکرده و هیچ گاهی هم سقوط نخواهد کرد.

همزمان با این، وزیر داخله می‌گوید که در پانزده ولایت کشور، جنگ به شدت جریان دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی می‎کوشند حمله‎‌های هراس افگنان را عقب بزنند.

ویس احمد برمک، می‎افزاید برای مدیریت بهتر جنگ، در دوهفتۀ آینده، تغییرات به گفتۀ وی مسلکی در پولیس به میان خواهد آمد.

او می‌گوید مسؤولان امنیتی که در جنگ فراه غفلت کرده اند، مجازات خواهند شد.

با این همه، معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی نیز جنگ ولایت فراه را دسیسه می‎داند و می‌گوید پس از آن که کارخانه‎های مواد مخدر طالبان در بهرام چۀ ولایت هلمند آماج قرار گرفتند و تخریب شدند، این گروه می‌خواستند تا مرکزهای به گفتۀ وی تجارت موادمخدر شان را به فراه انتقال بدهند.

آقای ستانکزی می‎افزاید که گروه‌های هراس افگن، جنگ روانی را نیز به راه انداخته اند که از سوی شماری در داخل نظام، پشتیبانی میشوند.

وی میافزاید بخاطر جلوگیری از فعالیت آن افرادی که در ولایت فراه «در داخل نظام استند و برضد نظام کار می‌کنند» یک قطعۀ خاص ایجاد شود.

هم‌رسانی کنید