تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

سپنتا: نشست مسکو مشروعیت بخشی به یک پدیدۀ نامشروع است

نشست مسکو برای یک روز به روز جمعه برگزار می‌شود. شورای عالی صلح، می‌گوید که تاهنوز روشن نیست که آیا در حاشیه این نشست دیدار دو به دو میان نماینده‌گان این شورا و نماینده‌گان طالبان که از دفتر قطر آمده اند، انجام خواهد شد یا نه.

در آستانۀ برگزاری صلح مسکو، شماری از سیاست‌گران و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان می‌گویند که جامعۀ جهانی به افغانستان وعده سپرده بود تا تمامی گفت‌وگوها در پیوند با طالبان میان افغان‌ها باشد، اما به گفته آنان با برگزاری نشست مسکو این تعهد زیر پا خواهد شد.

عمرداوود زی، وزیر پیشین امور داخله، رنگین دادفر سپنتا، مشاور ‌پیشین شورای امنیت و احمد ولی مسعود، رییس اجندای ملی امروز (پنج‌شنبه، ۱۷عقرب) در یک نشست در کابل در این باره سخن گفتند.

رنگین دادفر سپنتا در این نشست گفت: «مشروع سازی به یک پدیدۀ نامشروع موجب می‌شود که نماینده‌گان آی اس آی و طالبان در صالون‌های بین المللی مورد قبول دیپلومات‌ها قرار بگیرند.»

عمر داوودزی نیز تأکید کرد «حکومت هر قدر ضعیف و بد باشد، اما حکومت ما است و باید کنار زده نشود.»

در همین حال، نصیر اندیشه، معین وزارت خارجه در بارۀ عدم شرکت حکومت افغانستان در این نشست این‌گونه می‌گوید: «حکومت افغانستان به این اصل که صلح به مالکیت افغانان و رهبری افغانان باشد و دیگر این که زمانی که طالبان در یک نشست بین المللی شرکت می‌کنند، این نشست باید آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان باشد.»

نشست مسکو برای یک روز به روز جمعه برگزار می‌شود. شورای عالی صلح، می‌گوید که تاهنوز روشن نیست که آیا در حاشیه این نشست دیدار دو به دو میان نماینده‌گان این شورا و نماینده‌گان طالبان که از دفتر قطر آمده اند، انجام خواهد شد یا نه، اما پیش از این وزارت خارجه ازبیکستان گفته است که با نماینده گان طالبان گفت وگوهایی انجام خواهند داد.

در همین حال، امروز انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیز نشستی را در کابل برگزار کرد. در این نشست، شماری از مسؤولان پیشین حکومت و سیاست‌گران، در بارۀ صلح سخن گفتند.

به باور این سیاست‌‎گران، روند صلح افغانستان هنگامی به موفقیت می‌رسد که به گفتۀ آنان پاکستان در این روند صادقانه همکاری کنند.

افغانستان

سپنتا: نشست مسکو مشروعیت بخشی به یک پدیدۀ نامشروع است

نشست مسکو برای یک روز به روز جمعه برگزار می‌شود. شورای عالی صلح، می‌گوید که تاهنوز روشن نیست که آیا در حاشیه این نشست دیدار دو به دو میان نماینده‌گان این شورا و نماینده‌گان طالبان که از دفتر قطر آمده اند، انجام خواهد شد یا نه.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری صلح مسکو، شماری از سیاست‌گران و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان می‌گویند که جامعۀ جهانی به افغانستان وعده سپرده بود تا تمامی گفت‌وگوها در پیوند با طالبان میان افغان‌ها باشد، اما به گفته آنان با برگزاری نشست مسکو این تعهد زیر پا خواهد شد.

عمرداوود زی، وزیر پیشین امور داخله، رنگین دادفر سپنتا، مشاور ‌پیشین شورای امنیت و احمد ولی مسعود، رییس اجندای ملی امروز (پنج‌شنبه، ۱۷عقرب) در یک نشست در کابل در این باره سخن گفتند.

رنگین دادفر سپنتا در این نشست گفت: «مشروع سازی به یک پدیدۀ نامشروع موجب می‌شود که نماینده‌گان آی اس آی و طالبان در صالون‌های بین المللی مورد قبول دیپلومات‌ها قرار بگیرند.»

عمر داوودزی نیز تأکید کرد «حکومت هر قدر ضعیف و بد باشد، اما حکومت ما است و باید کنار زده نشود.»

در همین حال، نصیر اندیشه، معین وزارت خارجه در بارۀ عدم شرکت حکومت افغانستان در این نشست این‌گونه می‌گوید: «حکومت افغانستان به این اصل که صلح به مالکیت افغانان و رهبری افغانان باشد و دیگر این که زمانی که طالبان در یک نشست بین المللی شرکت می‌کنند، این نشست باید آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان باشد.»

نشست مسکو برای یک روز به روز جمعه برگزار می‌شود. شورای عالی صلح، می‌گوید که تاهنوز روشن نیست که آیا در حاشیه این نشست دیدار دو به دو میان نماینده‌گان این شورا و نماینده‌گان طالبان که از دفتر قطر آمده اند، انجام خواهد شد یا نه، اما پیش از این وزارت خارجه ازبیکستان گفته است که با نماینده گان طالبان گفت وگوهایی انجام خواهند داد.

در همین حال، امروز انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیز نشستی را در کابل برگزار کرد. در این نشست، شماری از مسؤولان پیشین حکومت و سیاست‌گران، در بارۀ صلح سخن گفتند.

به باور این سیاست‌‎گران، روند صلح افغانستان هنگامی به موفقیت می‌رسد که به گفتۀ آنان پاکستان در این روند صادقانه همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید