تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ششمین دور نشست «گفت‎‏وگوهای امنیتی هرات» برگزار شد

در این نشست دو روزه، مقام‎های امنیتی، چهره های سیاسی، دیپلومات‏ها و نماینده گان نزده  کشور و نهاد بین المللی شرکت کرده اند.

ششمین دور نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات»، امروز جمعه (۲۱ میزان) در قلعه اختیارالدین ولایت هرات برگزارشد.

در این نشست، نماینده‎گان کشورهای ایران، پاکستان، ایالات متحده برتانیا، چین و هند نیز شرکت کرده اند.

این نشست با موضوع «نقش دولت‏های ملی» از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان راه اندازی شده است.

داوود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک در این باره گفت: «ما در آینده همکاری های عملی میان نیروهای نظامی افغانستان و کشورهای منطقه داشته باشد، اما برای رسیدن به این هدف ما باید اول یک گفت وگو را شروع کنیم.»

در بخش دیگر این برنامه، کای آیده، فرستادۀ پیشین سازمان ملل برای افغانستان که از سخنرانان اصلی این نشست بود، دربارۀ اهمیت برگزاری نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات» گفت و بر هماهنگی میان سیاسیون و حکومت تأکید کرد.

وی افزود: «گفتمان سیاسی کنونی بیشتر اختصاص یافته به اجندای ملی است، زیرا عدم هماهنگی خطرناکی میان بحث سیاسی و واقعیت‏ها در بسیاری کشورها وجود دارد. این عدم هماهنگی می تواند باعث ناامیدی‏های بیشتر و آسیب رساندن به نظام شود.»

رنگین دادفرسپنتا، رییس بورد مشورتی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که از سخنرانان دیگر این نشست بود، مردم سالاری و دموکراسی کنونی در افغانستان را «تحمیل» شده عنوان کرد.

وی در این باره گفت: «آن چه که ما به عنوان مشکل در افغانستان با آن روبرو استیم، ما جنبش فراگیر نیرومند توده یی شدۀ دموکراسی طلب نداشتیم به همین دلیل هم است که در تلاش خود برای ایجاد دموکراسی دچار مشکلات می باشیم.»

در همین حال، محمد آصف رحیمی، والی هرات که از دیگر شرکت کننده گان این نشست، می‎گوید که این گونه نشست‎ها می‎تواند نقش خوبی در ایجاد همگرایی در منطقه بازی کند، اما به این زودی‎ها، نتیجه نخواهد داد.

آقای رحیمی اظهار داشت: «بدون شک نتیجه این گونه نشست ها و کنفرانس ها که در آن شخصیت های اکادمیک و ملی گردهم می آیند و پیرامون وضعیت منطقه و جهان صحبت می کنند در تصمیم گیری های مهم بین المللی، اثرگذار است.»

با این همه، قرار است نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات» فردا نیز دوام کند. گفته می‎شود در حاشیۀ این نشست، در بارۀ استراتیژی تازۀ ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا، نماینده گان ایران، پاکستان، افغانستان و امریکا بحث کنند.

افغانستان

ششمین دور نشست «گفت‎‏وگوهای امنیتی هرات» برگزار شد

در این نشست دو روزه، مقام‎های امنیتی، چهره های سیاسی، دیپلومات‏ها و نماینده گان نزده  کشور و نهاد بین المللی شرکت کرده اند.

تصویر بندانگشتی

ششمین دور نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات»، امروز جمعه (۲۱ میزان) در قلعه اختیارالدین ولایت هرات برگزارشد.

در این نشست، نماینده‎گان کشورهای ایران، پاکستان، ایالات متحده برتانیا، چین و هند نیز شرکت کرده اند.

این نشست با موضوع «نقش دولت‏های ملی» از سوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان راه اندازی شده است.

داوود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک در این باره گفت: «ما در آینده همکاری های عملی میان نیروهای نظامی افغانستان و کشورهای منطقه داشته باشد، اما برای رسیدن به این هدف ما باید اول یک گفت وگو را شروع کنیم.»

در بخش دیگر این برنامه، کای آیده، فرستادۀ پیشین سازمان ملل برای افغانستان که از سخنرانان اصلی این نشست بود، دربارۀ اهمیت برگزاری نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات» گفت و بر هماهنگی میان سیاسیون و حکومت تأکید کرد.

وی افزود: «گفتمان سیاسی کنونی بیشتر اختصاص یافته به اجندای ملی است، زیرا عدم هماهنگی خطرناکی میان بحث سیاسی و واقعیت‏ها در بسیاری کشورها وجود دارد. این عدم هماهنگی می تواند باعث ناامیدی‏های بیشتر و آسیب رساندن به نظام شود.»

رنگین دادفرسپنتا، رییس بورد مشورتی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که از سخنرانان دیگر این نشست بود، مردم سالاری و دموکراسی کنونی در افغانستان را «تحمیل» شده عنوان کرد.

وی در این باره گفت: «آن چه که ما به عنوان مشکل در افغانستان با آن روبرو استیم، ما جنبش فراگیر نیرومند توده یی شدۀ دموکراسی طلب نداشتیم به همین دلیل هم است که در تلاش خود برای ایجاد دموکراسی دچار مشکلات می باشیم.»

در همین حال، محمد آصف رحیمی، والی هرات که از دیگر شرکت کننده گان این نشست، می‎گوید که این گونه نشست‎ها می‎تواند نقش خوبی در ایجاد همگرایی در منطقه بازی کند، اما به این زودی‎ها، نتیجه نخواهد داد.

آقای رحیمی اظهار داشت: «بدون شک نتیجه این گونه نشست ها و کنفرانس ها که در آن شخصیت های اکادمیک و ملی گردهم می آیند و پیرامون وضعیت منطقه و جهان صحبت می کنند در تصمیم گیری های مهم بین المللی، اثرگذار است.»

با این همه، قرار است نشست «گفت‎وگوهای امنیتی هرات» فردا نیز دوام کند. گفته می‎شود در حاشیۀ این نشست، در بارۀ استراتیژی تازۀ ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا، نماینده گان ایران، پاکستان، افغانستان و امریکا بحث کنند.

هم‌رسانی کنید