تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

شمار تلفات حملات دیروز در کابل به بیش از ۵۰ تن رسید

این وزارت می‌گوید که در این رویداد چهار پولیس نیز جان باختند و چهار پولیس دیگر به شمول معاون حوزۀ هفتم پولیس زخم برداشتند.

مقام‌‎های امنیتی می‌گویند که در دو حملۀ انتحاری روز سه‌شنبه در نزدیکی الحاقیۀ پارلمان در منطقۀ دارالامان شهر کابل، ۵۱ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

در میان جان‌باخته‌گان این رویداد زنان و کودکان نیز استند.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در میان جان‌باخته‌گان ۲۴ غیر نظامی به شمول چهار زن بودند.

این وزارت می‌افزاید که در این رویداد چهار پولیس نیز جان باختند و چهار پولیس دیگر به شمول معاون حوزۀ هفتم پولیس زخم برداشتند.

همچنان، هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌‎گوید که ۳۶ تن از کارمندان شورای ملی در این رویداد جان باختند.

یکی دیگر از جان باخته‌گان این رویداد آمر امنیت حوزۀ هفتم پولیس شهر کابل است.

رحیمه جامی، نمایندۀ هرات در مجلس نماینده‌گان نیز در میان زخمیان این رویداد است.

افغانستان

شمار تلفات حملات دیروز در کابل به بیش از ۵۰ تن رسید

این وزارت می‌گوید که در این رویداد چهار پولیس نیز جان باختند و چهار پولیس دیگر به شمول معاون حوزۀ هفتم پولیس زخم برداشتند.

Thumbnail

مقام‌‎های امنیتی می‌گویند که در دو حملۀ انتحاری روز سه‌شنبه در نزدیکی الحاقیۀ پارلمان در منطقۀ دارالامان شهر کابل، ۵۱ تن جان باختند و بیش از ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

در میان جان‌باخته‌گان این رویداد زنان و کودکان نیز استند.

در همین حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در میان جان‌باخته‌گان ۲۴ غیر نظامی به شمول چهار زن بودند.

این وزارت می‌افزاید که در این رویداد چهار پولیس نیز جان باختند و چهار پولیس دیگر به شمول معاون حوزۀ هفتم پولیس زخم برداشتند.

همچنان، هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌‎گوید که ۳۶ تن از کارمندان شورای ملی در این رویداد جان باختند.

یکی دیگر از جان باخته‌گان این رویداد آمر امنیت حوزۀ هفتم پولیس شهر کابل است.

رحیمه جامی، نمایندۀ هرات در مجلس نماینده‌گان نیز در میان زخمیان این رویداد است.

هم‌رسانی کنید