تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شهردار تازۀ کابل و سرپرست وزارت صنعت و تجارت رسمأ معرفی شدند

احمد ذکی سرفراز، شهردار تازۀ کابل و اجمل احمدی، هم‌چون سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز شنبه (۲۰ دلو) رسمأ کارهای شان را آغاز کردند.

در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، رییس‌جمهور غنی و شماری از مقام‌های حکومت شرکت کرده بودند.

احمد ذکی سرفراز، پیش از این رییس امور شهرسازی وزارت شهرسازی و مسکن بود و اجمل احمدی، هم‌چون مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکداری کار می‌کرد.

پیش از این، احمد شعیب رحیم سرپرست شهرداری کابل بود – اداره‌یی که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تاکنون توسط سرپرست اداره می‌شود.

رییس‌جمهور غنی در مراسم معرفی آقای سرفراز و احمدی، گفت که صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ میلادی به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می‌تواند.

آقای غنی بر هماهنگی میان ادارات دولتی تأکید کرد که شاروالی‌ها باید به نهادهای پاسخ‌گو مبدل شوند.

افغانستان

شهردار تازۀ کابل و سرپرست وزارت صنعت و تجارت رسمأ معرفی شدند

رییس‌جمهور غنی در مراسم معرفی آقای سرفراز و احمدی، گفت که صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ میلادی به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می‌تواند.

تصویر بندانگشتی

احمد ذکی سرفراز، شهردار تازۀ کابل و اجمل احمدی، هم‌چون سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز شنبه (۲۰ دلو) رسمأ کارهای شان را آغاز کردند.

در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، رییس‌جمهور غنی و شماری از مقام‌های حکومت شرکت کرده بودند.

احمد ذکی سرفراز، پیش از این رییس امور شهرسازی وزارت شهرسازی و مسکن بود و اجمل احمدی، هم‌چون مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکداری کار می‌کرد.

پیش از این، احمد شعیب رحیم سرپرست شهرداری کابل بود – اداره‌یی که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تاکنون توسط سرپرست اداره می‌شود.

رییس‌جمهور غنی در مراسم معرفی آقای سرفراز و احمدی، گفت که صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ میلادی به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می‌تواند.

آقای غنی بر هماهنگی میان ادارات دولتی تأکید کرد که شاروالی‌ها باید به نهادهای پاسخ‌گو مبدل شوند.

هم‌رسانی کنید