تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شورای امنیت ملی خواستار افزایش حملات تهاجمی نیروهای امنیتی شد

همزمان با شدت‌گیری نبردها در چند بخش کشور، دفتر شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی خواستار افزایش حملات تهاجمی در کشور شده است.

این شورا  می‌گوید  که برای تأمین امنیت مردم و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، نیاز است تا ‌حمله‌های تهاجمی در برابر مخالفان مسلح دولت بیشتر شود.

طارق آرین، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره می‌گوید: «دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است که به منظور تأمین آرامش و مصونیت زنده‌گی شهروندان، حملات تهاجمی را در تمام نقاط علیه دشمن افزایش دهند.»

ظاهرأ به نظر می‌رسد که در پی افزایش تلفات نظامیان وغیرنظامیان در جنگ‌ها در کشور، حکومت در تلاش روی دست گرفتن تدابیر تازه است.

رییس جمهور غنی  روز دوشنبه گذشته در یک سخنرانی ویدیویی از کابل به شرکت کننده‌گان نشستی در دانشگاه جان هاپکینزامریکا، آمار بی پیشنیه یی از تلفات نیروهای دولتی را ارایه کرد: «از سال ۲۰۱۵ تاکنون، تمامی تلفات امریکاییان در این جنگ ۵۸ تن بوده است، در حالی که در همین دوره (یعنی در چهار سال گذشته) ۲۸ هزار و ۵۲۹ نیروی امنیتی ما جان های شان را  ازدست داده اند و به شهدای آزادی مان مبدل گشته اند.»

هم‌اکنون یازده ولایت کشور گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی وطالبان استند.

شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که عملیات‌های تهاجمی زمانی می‌توانند راه بیفتند و اثرگذار تمام شوند، که نیروهای دولتی از امکانات بهتر بهرمند شوند و مدیریت سالم بوجود بیاید.

 حکومت در حالی بر افزایش حمله‌‎های تهاجمی در برابر طالبان و گروه‌های دیگر تأکید می‌ورزد که بربنیاد آمارهای روزمره، از ۹۰ تا ۱۰۰عملیات از سوی نیروهای ویژۀ ارتش و ده‌ها عملیات از سوی نیروهای دیگر راه اندازی می‌شوند.

افغانستان

شورای امنیت ملی خواستار افزایش حملات تهاجمی نیروهای امنیتی شد

 حکومت در حالی بر افزایش حمله‌‎های تهاجمی در برابر طالبان و گروه‌های دیگر تأکید می‌ورزد که بربنیاد آمارهای روزمره، از ۹۰ تا ۱۰۰عملیات از سوی نیروهای ویژۀ ارتش و ده‌ها عملیات از سوی نیروهای دیگر راه اندازی می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با شدت‌گیری نبردها در چند بخش کشور، دفتر شورای امنیت ملی از نهادهای امنیتی خواستار افزایش حملات تهاجمی در کشور شده است.

این شورا  می‌گوید  که برای تأمین امنیت مردم و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، نیاز است تا ‌حمله‌های تهاجمی در برابر مخالفان مسلح دولت بیشتر شود.

طارق آرین، سخن‌گوی شورای امنیت ملی در این باره می‌گوید: «دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است که به منظور تأمین آرامش و مصونیت زنده‌گی شهروندان، حملات تهاجمی را در تمام نقاط علیه دشمن افزایش دهند.»

ظاهرأ به نظر می‌رسد که در پی افزایش تلفات نظامیان وغیرنظامیان در جنگ‌ها در کشور، حکومت در تلاش روی دست گرفتن تدابیر تازه است.

رییس جمهور غنی  روز دوشنبه گذشته در یک سخنرانی ویدیویی از کابل به شرکت کننده‌گان نشستی در دانشگاه جان هاپکینزامریکا، آمار بی پیشنیه یی از تلفات نیروهای دولتی را ارایه کرد: «از سال ۲۰۱۵ تاکنون، تمامی تلفات امریکاییان در این جنگ ۵۸ تن بوده است، در حالی که در همین دوره (یعنی در چهار سال گذشته) ۲۸ هزار و ۵۲۹ نیروی امنیتی ما جان های شان را  ازدست داده اند و به شهدای آزادی مان مبدل گشته اند.»

هم‌اکنون یازده ولایت کشور گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی وطالبان استند.

شماری از نظامیان پیشین می‌گویند که عملیات‌های تهاجمی زمانی می‌توانند راه بیفتند و اثرگذار تمام شوند، که نیروهای دولتی از امکانات بهتر بهرمند شوند و مدیریت سالم بوجود بیاید.

 حکومت در حالی بر افزایش حمله‌‎های تهاجمی در برابر طالبان و گروه‌های دیگر تأکید می‌ورزد که بربنیاد آمارهای روزمره، از ۹۰ تا ۱۰۰عملیات از سوی نیروهای ویژۀ ارتش و ده‌ها عملیات از سوی نیروهای دیگر راه اندازی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید