تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک در زندان بگرام درگذشت

وزارت دفاع ملی می‌گوید که شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک صبح روز جمعه (۲ سنبله) در زندان بگرام درگذشته است.

جاوید غفور، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‎‌افزاید که آقای فرنود به دلیل بیماری قلبی در گذشته است: «امروز صبح، ساعت نُه وپنج دقیقه، شیرخان فرنود در زندان بگرام جان داد وعلت مرگ وی تاکنون بیماری قلبی بوده است، اما پس از تحقیقات طب عدلی می‌توانیم جزئیات بیشتر مرگ وی را با رسانه‌ها شریک سازیم.»

اما، شماری از نزدکان شیرخان فرنود، جان باختن او را پرسش برانگیز می‌دانند. آنان می‌گویند که شیرخان فرنود در شرایط سختی در زندان بگرام نگهداری می‌شد و او ناگزیر شده بود تا برخی از موادغذایی را تا به صد دالر خریداری کند.

اسدالله ولولواجی، یکی از دوستان نزدیک شیرخان فرنود در این باره می‌‎گوید: «من در آخرین بار یک سال پیش با شیرخان فرنود در زندان دیدم و با مشکل توانستم با وی ببینم؛ چون شرایط سخت بود.»

شماری دیگر از نزدیکان آقای فرنود، جان باختن او را به شرایط سخت در زندان پیوند می‌دهند.

شیرخان فرنود، سه سال پیش به جرم پولشویی و اختلاس در کابل بانک به ده سال زندان محکوم به مجازات شد. وزارت دفاع ملی می‌گوید که وی تا کنون بیش از دوسال حبس را در بگرام سپری نموده بود.

با این همه، اتاق تجارت وصنایع، جان باختن شیرخان فرنود را یک ضایعه برای بخش خصوصی می‌داند ومی‌گوید که حکومت باید برای دریافت بدهی‌هایش از آقای فرنود، راه‌های بهتری را جستجو می‌کرد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره می‌افزاید: «مرگ شیرخان یک ضایعۀ بزرگ برای بخش خصوصی است؛ وی کارهای مهمی را برای توسعۀ کارِ بخش خصوصی انجام داده بود وحکومت باید راه بهتری را برای حصول بدهی‌هایش جستجو می‌کرد اکنون هم پول رفت وهم آدم.»

آقای فرنود، در سال ۲۰۰۴میلادی کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان را تأسیس کرد. این بانک بعد از مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی را به خود جلب وصدها میلیون دالر سپرده‌های مردم را گردآوری کند. اما در سال ۲۰۱۰میلادی بانک مرکزی افغانستان ادارۀ این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌یی از سپرده‌های مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.

در سال ۲۰۱۱ میلادی، عاملان بحران کابل بانک به دادگاه رفتند و آقای فرنود به پنج سال زندان محکوم شد. اما در سال ۲۰۱۴میلادی، با روی کار آمدن رییس جمهورغنی، پرونده کابل بانک دوباره باز شد و بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر محکوم به مجازات شد.

افغانستان

شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک در زندان بگرام درگذشت

آقای فرنود، در سال ۲۰۰۴میلادی کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان را تأسیس کرد. اما در سال ۲۰۱۰میلادی بانک مرکزی افغانستان ادارۀ این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌یی از سپرده‌های مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی می‌گوید که شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک صبح روز جمعه (۲ سنبله) در زندان بگرام درگذشته است.

جاوید غفور، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‎‌افزاید که آقای فرنود به دلیل بیماری قلبی در گذشته است: «امروز صبح، ساعت نُه وپنج دقیقه، شیرخان فرنود در زندان بگرام جان داد وعلت مرگ وی تاکنون بیماری قلبی بوده است، اما پس از تحقیقات طب عدلی می‌توانیم جزئیات بیشتر مرگ وی را با رسانه‌ها شریک سازیم.»

اما، شماری از نزدکان شیرخان فرنود، جان باختن او را پرسش برانگیز می‌دانند. آنان می‌گویند که شیرخان فرنود در شرایط سختی در زندان بگرام نگهداری می‌شد و او ناگزیر شده بود تا برخی از موادغذایی را تا به صد دالر خریداری کند.

اسدالله ولولواجی، یکی از دوستان نزدیک شیرخان فرنود در این باره می‌‎گوید: «من در آخرین بار یک سال پیش با شیرخان فرنود در زندان دیدم و با مشکل توانستم با وی ببینم؛ چون شرایط سخت بود.»

شماری دیگر از نزدیکان آقای فرنود، جان باختن او را به شرایط سخت در زندان پیوند می‌دهند.

شیرخان فرنود، سه سال پیش به جرم پولشویی و اختلاس در کابل بانک به ده سال زندان محکوم به مجازات شد. وزارت دفاع ملی می‌گوید که وی تا کنون بیش از دوسال حبس را در بگرام سپری نموده بود.

با این همه، اتاق تجارت وصنایع، جان باختن شیرخان فرنود را یک ضایعه برای بخش خصوصی می‌داند ومی‌گوید که حکومت باید برای دریافت بدهی‌هایش از آقای فرنود، راه‌های بهتری را جستجو می‌کرد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره می‌افزاید: «مرگ شیرخان یک ضایعۀ بزرگ برای بخش خصوصی است؛ وی کارهای مهمی را برای توسعۀ کارِ بخش خصوصی انجام داده بود وحکومت باید راه بهتری را برای حصول بدهی‌هایش جستجو می‌کرد اکنون هم پول رفت وهم آدم.»

آقای فرنود، در سال ۲۰۰۴میلادی کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان را تأسیس کرد. این بانک بعد از مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی را به خود جلب وصدها میلیون دالر سپرده‌های مردم را گردآوری کند. اما در سال ۲۰۱۰میلادی بانک مرکزی افغانستان ادارۀ این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌یی از سپرده‌های مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.

در سال ۲۰۱۱ میلادی، عاملان بحران کابل بانک به دادگاه رفتند و آقای فرنود به پنج سال زندان محکوم شد. اما در سال ۲۰۱۴میلادی، با روی کار آمدن رییس جمهورغنی، پرونده کابل بانک دوباره باز شد و بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر محکوم به مجازات شد.

هم‌رسانی کنید