تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

آغاز بست‌نشینی حرکت مردمی صلح‌خواهی در برابر سفارت روسیه در کابل

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، پس از چاشت روز جمعه (۱۵سرطان)، به بست‌نشینی شان در برابر سفارت امریکا در کابل پایان دادند و به سوی سفارت روسیه رفتند.

قرار است این صلح خواهان، با تحصن در برابر سفارت روسیه از این کشور بخواهند که در روند صلح و تأمین امنیت در افغانستان، کمک کند.

پیش از این، حرکت مردمی صلح خواهی با تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل، با فرستادن نامه‌یی از آنان خواسته اند که برای ختم جنگ در افغانستان، تلاش کنند.

بسم الله وطن دوست، سخن‌گوی این حرکت می‌گوید که مردم درد و رنج حضور اتحاد جماهیر شوروی پیشین را در افغانستان فراموش نکرده‌اند و اکنون روسیه نیز به گونه‌یی در بحران کنونی این کشور درگیر است: «مردم روسیه از سفارت و مسؤولان خود بپرسند که چرا در جنگ افغانستان مداخله می‌کنند. چرا شماری از گروه های جنگی را تجهیزات می‌دهید، چرا همراه شماری از گروه ها مشاوران شما دیده شده است.»

نزدیک به بیست روز پیش، اعضای حرکت مردمی صلح خواهی با پیمودن مسیر ۶۵۰کیلومتری هلمند تا کابل، به شهر کابل رسیدند.

آنان، از حکومت و طالبان می‌خواهند که به جنگ خاتمه بدهند و برای آغاز گفت وگوهای صلح، آتش‌بس اعلام کنند.

هرچند حکومت افغانستان می‌گوید که در صورتی آماده‌گی طالبان اراده دارد که آتش‌بس اعلام کند، اما طالبان حرکت مردمی صلح را «یک پروژۀ امریکایی» خوانده است و گفته‌اند که اعضای این حرکت، از مردم نماینده‌گی نمی‌کنند.

روز گذشته، اعضای حرکت مردمی گفتند که قرار است کمیته‌یی تشکیل دهند و اعضای آن کمیته در همکاری با مردم، در مناطق زیر تسلط گروه طالبان بروند و آنان را به صلح تشویق کنند.

در نخست، قرار بود اعضای حرکت مردمی صلح برای سه روز در برابر نهادهای بین المللی و سفارت‌های خارجی در کابل، دست به تحصن بزنند، اما آنان برای تقریبأ ده روز در برابر سفارت امریکا ماندند.

اکنون معلوم نیست تا چه زمانی در برابر سفارت روسیه خواهند ماند- هرچند که اعضای این حرکت مردمی می‌گویند تا زمانی‌‍که خواست‎‌های شان برآورده نشوند، از اعتراض دست نخواهند کشید.

با این همه، صف صلح خواهان هر روز طولانی می‌شود. نصیب خان همراه با فهیم الله شهاب، آموزگار مکتبش دو روز پیش به این حرکت پیوست.

فهیم الله شهاب، می‌گوید ده روز پیش زمانی که برای دیدار خانواده‌اش به زابل رفت و در این مدت با دانش‌آموزانش در مکتب نیز دیدار کرد، نصیب الله علاقه گرفت که همراه با وی به کابل بیاید: «با دیدن خوشحالی مردم در روزهای آتش بس، طالبان و مردم را همچو برادر یکجا دید، او از من بیشتر احساس خوشحالی کرد و گفت که تاهرکجایی که می روی برویم.»

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی قرار است پس از تحصن در برابر سفارت روسیه، در نزدیک سفارت پاکستان تحصن کنند.

افغانستان

آغاز بست‌نشینی حرکت مردمی صلح‌خواهی در برابر سفارت روسیه در کابل

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی قرار است پس از تحصن در برابر سفارت روسیه، در نزدیک سفارت پاکستان تحصن کنند.

تصویر بندانگشتی

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، پس از چاشت روز جمعه (۱۵سرطان)، به بست‌نشینی شان در برابر سفارت امریکا در کابل پایان دادند و به سوی سفارت روسیه رفتند.

قرار است این صلح خواهان، با تحصن در برابر سفارت روسیه از این کشور بخواهند که در روند صلح و تأمین امنیت در افغانستان، کمک کند.

پیش از این، حرکت مردمی صلح خواهی با تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل، با فرستادن نامه‌یی از آنان خواسته اند که برای ختم جنگ در افغانستان، تلاش کنند.

بسم الله وطن دوست، سخن‌گوی این حرکت می‌گوید که مردم درد و رنج حضور اتحاد جماهیر شوروی پیشین را در افغانستان فراموش نکرده‌اند و اکنون روسیه نیز به گونه‌یی در بحران کنونی این کشور درگیر است: «مردم روسیه از سفارت و مسؤولان خود بپرسند که چرا در جنگ افغانستان مداخله می‌کنند. چرا شماری از گروه های جنگی را تجهیزات می‌دهید، چرا همراه شماری از گروه ها مشاوران شما دیده شده است.»

نزدیک به بیست روز پیش، اعضای حرکت مردمی صلح خواهی با پیمودن مسیر ۶۵۰کیلومتری هلمند تا کابل، به شهر کابل رسیدند.

آنان، از حکومت و طالبان می‌خواهند که به جنگ خاتمه بدهند و برای آغاز گفت وگوهای صلح، آتش‌بس اعلام کنند.

هرچند حکومت افغانستان می‌گوید که در صورتی آماده‌گی طالبان اراده دارد که آتش‌بس اعلام کند، اما طالبان حرکت مردمی صلح را «یک پروژۀ امریکایی» خوانده است و گفته‌اند که اعضای این حرکت، از مردم نماینده‌گی نمی‌کنند.

روز گذشته، اعضای حرکت مردمی گفتند که قرار است کمیته‌یی تشکیل دهند و اعضای آن کمیته در همکاری با مردم، در مناطق زیر تسلط گروه طالبان بروند و آنان را به صلح تشویق کنند.

در نخست، قرار بود اعضای حرکت مردمی صلح برای سه روز در برابر نهادهای بین المللی و سفارت‌های خارجی در کابل، دست به تحصن بزنند، اما آنان برای تقریبأ ده روز در برابر سفارت امریکا ماندند.

اکنون معلوم نیست تا چه زمانی در برابر سفارت روسیه خواهند ماند- هرچند که اعضای این حرکت مردمی می‌گویند تا زمانی‌‍که خواست‎‌های شان برآورده نشوند، از اعتراض دست نخواهند کشید.

با این همه، صف صلح خواهان هر روز طولانی می‌شود. نصیب خان همراه با فهیم الله شهاب، آموزگار مکتبش دو روز پیش به این حرکت پیوست.

فهیم الله شهاب، می‌گوید ده روز پیش زمانی که برای دیدار خانواده‌اش به زابل رفت و در این مدت با دانش‌آموزانش در مکتب نیز دیدار کرد، نصیب الله علاقه گرفت که همراه با وی به کابل بیاید: «با دیدن خوشحالی مردم در روزهای آتش بس، طالبان و مردم را همچو برادر یکجا دید، او از من بیشتر احساس خوشحالی کرد و گفت که تاهرکجایی که می روی برویم.»

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی قرار است پس از تحصن در برابر سفارت روسیه، در نزدیک سفارت پاکستان تحصن کنند.

هم‌رسانی کنید