تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

صیاد: احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به تأخیر افتد

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این شانزده هم ماه سرطان سال آینده هجری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.

رییس تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، چند ماه به تأخیر ‎افتد.

عبدالبدیع صیاد، یک روز پس از برگزیده شدنش به حیث رییس این نهاد، می گوید که این کمیسیون چند ماه وقت را از بهرکمبود یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، از دست داده است: «ما تلاش می کنیم با استخدام کارمندان تازه وتلاش های پیهم، زمانی را که از دست داده ایم جبران کنیم؛ اما اگر تغییر در زمان برگزاری انتخابات بیاید، ما آن را با نهادهای ناظرانتخابات، رسانه ها، نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای کمک کنندۀ برگزاری انتخابات، در میان خواهیم گذاشت.»

درهمین حال، شماری از ناظران روند انتخابات، بر مستقل بودن و یک جا کارکردن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می ورزند.

یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان در این باره گفت: «اگر باز هم اعضای این کمیسیون درگیر اختلاف های درونی باشند و مشکلات در میان شان وجود داشته باشند که خودشان از یک دیگرانتقاد کنند و بیشتر وقت شان را با این اختلاف ها سپری نمایند، این کار ادامه روند گذشته خواهد بود.»

جانان عبدالرحیم زی، عضو نهاد اکسین نیز افزود: «زمان زیادی را کمیسیون انتخابات از دست داده است و انتظار می رود اعضای این کمیسیون یک جا برای برگزاری انتخاباتی شفاف کار کنند.»

با این همه، جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه نیز تأکید می ورزد که هیچ اختلاف نظری میان ارگ وسپید دار دربارۀ برگزاری انتخابات وجود ندارد: «هیچ اختلافی میان رهبران حکومت وحدت ملی در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها وجود ندارد؛ بهتر است انتخابات در زمان تعیین شده اش برگزارگردد تا مردم هم به این روند باورمند شوند به این کار به نظام نیز مشروعیت کامل ببخشد.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که کمک کننده گان جهانی، ۳۰ میلیون دالر را برای روند ثبت نام رأی دهنده گان به این کمیسیون فراهم کرده اند و این روند به زودی آغاز خواهد شد.

افغانستان

صیاد: احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی به تأخیر افتد

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این شانزده هم ماه سرطان سال آینده هجری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.

Thumbnail

رییس تازۀ کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، چند ماه به تأخیر ‎افتد.

عبدالبدیع صیاد، یک روز پس از برگزیده شدنش به حیث رییس این نهاد، می گوید که این کمیسیون چند ماه وقت را از بهرکمبود یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، از دست داده است: «ما تلاش می کنیم با استخدام کارمندان تازه وتلاش های پیهم، زمانی را که از دست داده ایم جبران کنیم؛ اما اگر تغییر در زمان برگزاری انتخابات بیاید، ما آن را با نهادهای ناظرانتخابات، رسانه ها، نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای کمک کنندۀ برگزاری انتخابات، در میان خواهیم گذاشت.»

درهمین حال، شماری از ناظران روند انتخابات، بر مستقل بودن و یک جا کارکردن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می ورزند.

یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان در این باره گفت: «اگر باز هم اعضای این کمیسیون درگیر اختلاف های درونی باشند و مشکلات در میان شان وجود داشته باشند که خودشان از یک دیگرانتقاد کنند و بیشتر وقت شان را با این اختلاف ها سپری نمایند، این کار ادامه روند گذشته خواهد بود.»

جانان عبدالرحیم زی، عضو نهاد اکسین نیز افزود: «زمان زیادی را کمیسیون انتخابات از دست داده است و انتظار می رود اعضای این کمیسیون یک جا برای برگزاری انتخاباتی شفاف کار کنند.»

با این همه، جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه نیز تأکید می ورزد که هیچ اختلاف نظری میان ارگ وسپید دار دربارۀ برگزاری انتخابات وجود ندارد: «هیچ اختلافی میان رهبران حکومت وحدت ملی در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها وجود ندارد؛ بهتر است انتخابات در زمان تعیین شده اش برگزارگردد تا مردم هم به این روند باورمند شوند به این کار به نظام نیز مشروعیت کامل ببخشد.»

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که کمک کننده گان جهانی، ۳۰ میلیون دالر را برای روند ثبت نام رأی دهنده گان به این کمیسیون فراهم کرده اند و این روند به زودی آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره