تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور بدلایل نامعلوم از برکناری سه مقام امنیتی منصرف شد

همزمان با استعفای محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور، استعفانامه‌های وزیران دفاع ملی، امورداخله و رییس عمومی امنیت ملی نیز روی میز رییس جمهور قرار داشتند، اما آقای غنی بدلایل نامعلومی از برکناری این سه مقام امنیتی منصرف شد.

فضل فضلی، یکی از مشاوران ارشد رییس جمهور دیروز در یک چت گروپ علت برکناری احتمالی رییسان نهادهای امنیتی کشور را بدتر شدن اوضاع امنیتی خوانده بود.

هارون میر، آگاه امور سیاسی در این باره می‌گوید: «هرنوع تغییر و تبدیل مثبت می‌تواند که یک انگیزۀ جدید را به میان بیاورد و برای نیروهای امنیتی نشان دهد که حکومت در پی بهبود وضعیت جنگ و مدیریت جنگ است.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود نیز می‌افزاید: «مشکلات درونی به شدت زیاد است، امنیت هر روز شاهد هستیم که زیاد شده است و آقای اشرف غنی در حکومت داری پنج ساله خود ناکام مطلق بوده است.»

جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی اما به این باور است در شرایطی که در ده ولایت کشور عملأ جنگ جریان دارد، توجۀ مسؤولان جنگ به استعفا و ضد و بندهای سیاسی نسبت به مدیریت جنگ، بر میدان‌های جنگ اثر می‌گذارد: «صداقت، وطن دوستی خدشه دار شده است و اینان نمی‌توانند که متعهد بمانند به مردم افغانستان؛ چون در فکر استعفا هستند.»

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور غنی، یک روز پیش به مسؤولان امنیتی پیامی فرستاد و از آنان خواست که استعفا بدهند. اما آقای غنی باگذشت چند ساعت تصمیمش را تغییر داد و استعفای آنان را نپذیرفت.

به گفتۀ این منابع، حملۀ طالبان به شهر غزنی، حمله‌های موشکی به ارگ ریاست جمهوری در روز اول عید و تلفات بلند نیروهای دولتی، دلایل اصلی تصمیم رییس‌جمهور برای کنار رفتن وزیر امور داخله، وزیر دفاع ملی و رییس عمومی امنیت ملی بوده اند.

افغانستان

رییس‌جمهور بدلایل نامعلوم از برکناری سه مقام امنیتی منصرف شد

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور غنی، یک روز پیش به مسؤولان امنیتی پیامی فرستاد و از آنان خواست که استعفا بدهند. اما آقای غنی باگذشت چند ساعت تصمیمش را تغییر داد و استعفای آنان را نپذیرفت.

تصویر بندانگشتی

همزمان با استعفای محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور، استعفانامه‌های وزیران دفاع ملی، امورداخله و رییس عمومی امنیت ملی نیز روی میز رییس جمهور قرار داشتند، اما آقای غنی بدلایل نامعلومی از برکناری این سه مقام امنیتی منصرف شد.

فضل فضلی، یکی از مشاوران ارشد رییس جمهور دیروز در یک چت گروپ علت برکناری احتمالی رییسان نهادهای امنیتی کشور را بدتر شدن اوضاع امنیتی خوانده بود.

هارون میر، آگاه امور سیاسی در این باره می‌گوید: «هرنوع تغییر و تبدیل مثبت می‌تواند که یک انگیزۀ جدید را به میان بیاورد و برای نیروهای امنیتی نشان دهد که حکومت در پی بهبود وضعیت جنگ و مدیریت جنگ است.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود نیز می‌افزاید: «مشکلات درونی به شدت زیاد است، امنیت هر روز شاهد هستیم که زیاد شده است و آقای اشرف غنی در حکومت داری پنج ساله خود ناکام مطلق بوده است.»

جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی اما به این باور است در شرایطی که در ده ولایت کشور عملأ جنگ جریان دارد، توجۀ مسؤولان جنگ به استعفا و ضد و بندهای سیاسی نسبت به مدیریت جنگ، بر میدان‌های جنگ اثر می‌گذارد: «صداقت، وطن دوستی خدشه دار شده است و اینان نمی‌توانند که متعهد بمانند به مردم افغانستان؛ چون در فکر استعفا هستند.»

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور غنی، یک روز پیش به مسؤولان امنیتی پیامی فرستاد و از آنان خواست که استعفا بدهند. اما آقای غنی باگذشت چند ساعت تصمیمش را تغییر داد و استعفای آنان را نپذیرفت.

به گفتۀ این منابع، حملۀ طالبان به شهر غزنی، حمله‌های موشکی به ارگ ریاست جمهوری در روز اول عید و تلفات بلند نیروهای دولتی، دلایل اصلی تصمیم رییس‌جمهور برای کنار رفتن وزیر امور داخله، وزیر دفاع ملی و رییس عمومی امنیت ملی بوده اند.

هم‌رسانی کنید