تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

غیرنظامیان؛ قربان اصلی سه حملۀ انتحاری در کشور

صفاخان، آمر حوزۀ هفت امنیت ملی و روح‌الله وثیق اندرابی، معاون مدیریت شهری ریاست عمومی امنیت کابل، از جان‌باخته‌گان دیگر حملۀ انتحاری در کابل استند

هرچند بیشتر جان‌باخته‌گان حملۀ انتحاری در کابل، کندهار و هلمند غیرنظامیان استند، اما شماری از مقام‌های بلندپایۀ دولتی نیز در این رویدادها جان باختند.

در حمله‌هایی که در کابل رخ داد، چهار پولیس و شماری از کارمندان جنایی و امنیت ملی جان باختند.

در انفجاری که در کندهار رخ داد، معاون والی کندهار، یک عضو مجلس نماینده‌گان، یک سناتور و یک دیپلومات افغان در واشنگتن جان باختند.

جان‌باخته‌گان در کابل

یک روز پس از انفجارهای پیهم در سه شهر افغانستان، مردم در گوشه‌ها و کناره‌های کشور، سوگوار استند.

قیس توتاخیل، کارمند جنایی وزارت امور داخله بود که دیروز در کابل کشته شد. وی پنج سال پیش از اکادمی پولیس فارغ شده بود.

محمدطاهر توتاخیل، پدر قیس توتاخیل، می‌گوید: «وظیفه‌اش در حوزۀ هفت بود. مشخصاً در محل رویداد، می‌کوشیدند که از حمله جلوگیری کنند، اما نتوانستند. خودش هم شهید شد و مانند قیس برادران دیگر نیز شهید شدند.»

صفاخان، آمر حوزۀ هفت امنیت ملی و روح‌الله وثیق اندرابی، معاون مدیریت شهری ریاست عمومی امنیت کابل، از جان‌باخته‌گان دیگر حملۀ انتحاری در کابل استند.

نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید: «زمانی که حادثه می‌شود، ما موضوع را با پهلوهایش بررسی می‌کنیم و جست‌وجو می‌کنیم که آیا پولیس مقصر است یا نه. اما در حملۀ دیروز، متأسفانه به شمول معاون حوزۀ پولیس، چهار پولیس ما مجروح شدند و چهار پولیس دیگر به شهادت رسیدند.»

جان‌باخته‌گان رویداد در کندهار

بازمحمد جوزجانی، نمایندۀ جوزجان در مجلس بود که در یک سفر رسمی به کندهار رفته بود از جان‌باخته‌گان این رویداد است. اکنون نزدیکانش در کابل، چشم به راه جنازه او استند.

محمدشریف شریفی، عضو شورای ولایتی جوزجان، که پسر کاکای بازمحمد جوزجانی‌است، می‌گوید: «بیش از ده سال در مجلس از مردم نماینده‌گی کرد. خدمات چشم‌گیری انجام داد و مردم از او راضی بودند.»

عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، سراج‌الدین سفری، نمایندۀ فاریاب در مجلس سنا، یما قریشی، یکی از نزدیکان حامد کرزی و شاه‌احمد سعید، رییس امور خارجه در کندهار، از مقام‌های دولتی دیگری‌استند که در رویداد کندهار جان باختند.

همایون عزیزی، والی کندهار، جمعه الکعبی، سفیرامارات متحده عربی در کابل،‌هاشم کرزی، پسر کاکای حامد کرزی و از بازرگانان کشور، شکیب، رییس دفتر والی کندهار، صدیق مومند یکی دیگر از بازرگانان کشور و چهار دیپلومات دیگر عرب در میان زخمیان این رویداد استند.

افغانستان

غیرنظامیان؛ قربان اصلی سه حملۀ انتحاری در کشور

صفاخان، آمر حوزۀ هفت امنیت ملی و روح‌الله وثیق اندرابی، معاون مدیریت شهری ریاست عمومی امنیت کابل، از جان‌باخته‌گان دیگر حملۀ انتحاری در کابل استند

Thumbnail

هرچند بیشتر جان‌باخته‌گان حملۀ انتحاری در کابل، کندهار و هلمند غیرنظامیان استند، اما شماری از مقام‌های بلندپایۀ دولتی نیز در این رویدادها جان باختند.

در حمله‌هایی که در کابل رخ داد، چهار پولیس و شماری از کارمندان جنایی و امنیت ملی جان باختند.

در انفجاری که در کندهار رخ داد، معاون والی کندهار، یک عضو مجلس نماینده‌گان، یک سناتور و یک دیپلومات افغان در واشنگتن جان باختند.

جان‌باخته‌گان در کابل

یک روز پس از انفجارهای پیهم در سه شهر افغانستان، مردم در گوشه‌ها و کناره‌های کشور، سوگوار استند.

قیس توتاخیل، کارمند جنایی وزارت امور داخله بود که دیروز در کابل کشته شد. وی پنج سال پیش از اکادمی پولیس فارغ شده بود.

محمدطاهر توتاخیل، پدر قیس توتاخیل، می‌گوید: «وظیفه‌اش در حوزۀ هفت بود. مشخصاً در محل رویداد، می‌کوشیدند که از حمله جلوگیری کنند، اما نتوانستند. خودش هم شهید شد و مانند قیس برادران دیگر نیز شهید شدند.»

صفاخان، آمر حوزۀ هفت امنیت ملی و روح‌الله وثیق اندرابی، معاون مدیریت شهری ریاست عمومی امنیت کابل، از جان‌باخته‌گان دیگر حملۀ انتحاری در کابل استند.

نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید: «زمانی که حادثه می‌شود، ما موضوع را با پهلوهایش بررسی می‌کنیم و جست‌وجو می‌کنیم که آیا پولیس مقصر است یا نه. اما در حملۀ دیروز، متأسفانه به شمول معاون حوزۀ پولیس، چهار پولیس ما مجروح شدند و چهار پولیس دیگر به شهادت رسیدند.»

جان‌باخته‌گان رویداد در کندهار

بازمحمد جوزجانی، نمایندۀ جوزجان در مجلس بود که در یک سفر رسمی به کندهار رفته بود از جان‌باخته‌گان این رویداد است. اکنون نزدیکانش در کابل، چشم به راه جنازه او استند.

محمدشریف شریفی، عضو شورای ولایتی جوزجان، که پسر کاکای بازمحمد جوزجانی‌است، می‌گوید: «بیش از ده سال در مجلس از مردم نماینده‌گی کرد. خدمات چشم‌گیری انجام داد و مردم از او راضی بودند.»

عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، سراج‌الدین سفری، نمایندۀ فاریاب در مجلس سنا، یما قریشی، یکی از نزدیکان حامد کرزی و شاه‌احمد سعید، رییس امور خارجه در کندهار، از مقام‌های دولتی دیگری‌استند که در رویداد کندهار جان باختند.

همایون عزیزی، والی کندهار، جمعه الکعبی، سفیرامارات متحده عربی در کابل،‌هاشم کرزی، پسر کاکای حامد کرزی و از بازرگانان کشور، شکیب، رییس دفتر والی کندهار، صدیق مومند یکی دیگر از بازرگانان کشور و چهار دیپلومات دیگر عرب در میان زخمیان این رویداد استند.

هم‌رسانی کنید