تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

فرزندان وکیل پهلوان پس از جان باختن پدر نگران آیندۀ شان استند

وکیل حسین الله داد مشهور به وکیل پهلوان، از جملۀ ۶۵تنی بود که در حملۀ انتحاری روز یک‎شنبه بر یک مرکز توزیع شناس‌نامۀ ورقی در کابل، جان باختند.

از او، دو دختر و دو پسر خُرد سال به جا مانده اند.

سمیرای نُه ساله، فرزند بزرگ وکیل پهلوان است. او می‎گوید رفتن پدرش بر وی به شدت تأثیر گذاشته و اورا نسبت به آینده ناامید ساخته است.

او می‎گوید اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و امنیت بهتر نشود، دختران زیادی بی پدر خواهند شد.

او، خواهر و دو برادرش آرزو دارند که امنیت در کشور تأمین شود و آنان بتوانند با خیال راحت به مکتب بروند و درس بخوانند: «ما می‌خواهیم که در کشور صلح بیاید تا ما بتوانیم درس بخوانیم و با خانوادۀ خود آرام زنده‎گی کنیم.»

سمیرا (از راست نفر نخست) نُه سال دارد و بزرگترین فرزند وکیل پهلوان است.

بستگان و دوستان وکیل پهلوان، روز جمعه به یاد او مراسم ختم قرآن برگزار کردند.

آنان، از وکیل پهلوان به نیکی یاد می‎کنند و می‎گویند که او پس از هر حملۀ انتحاری و انفجاری در کابل، به محل رویداد می‌شتافت و به زخمیان و قربانیان آن، کمک می‎کرد.

شیرحسین، یکی از دوستان وکیل پهلوان می‎گوید: «در هر رویداد انتحاری‌که از مردمان ما قربانی می‌گرفت، وکیل پهلوان از کسانی بود که به ساحۀ رویداد می‌رفت و کمک جان باخته‌گان و زخمیان می‌پرداخت؛ شاهد آن، همگان استند و وکیل پهلوان از مردهای فعال بود.»

وکیل پهلوان، کشتی‌گیر بود و چندین مدال از مسابقات بیرونی داشت.

شمار دیگری از بستگان وکیل پهلوان می‎گویند که از ناامنی‎ها و کشتار در کشور خسته شده اند و باید حکومت جلو خون ریزی در کشور را بگیرد.

ذکریا، نواسۀ کاکای وکیل پهلوان در این باره اظهار داشت: «از آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌خواهیم که بس است خون ریزی؛ تا چه زمان کودکان ما به خون کشانیده شوند.»

احمد حسین، برادر وکیل پهلوان نیز بیان داشت: «علاقۀ بسیار به ورزش داشت و پهلوانی باز انتخاب کرد که در دوسال در تربیت بدنی درس بخواند و پس از دریافت دیپلوم به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد.»

وکیل پهلوان، ۳۴ سال داشت. وی، نه تنها در بخش ورزش فعال بود که به گفتۀ دوستانش، روابط اجتماعی خوبی نیز داشت.

افغانستان

فرزندان وکیل پهلوان پس از جان باختن پدر نگران آیندۀ شان استند

سمیرا که نُه سال دارد، فرزند بزرگ وکیل پهلوان است. او اکنون صنف چهار مکتب است و می‎گوید اگر امنیت تأمین نشود، نمی‎تواند درسش را ادامه دهد.

تصویر بندانگشتی

وکیل حسین الله داد مشهور به وکیل پهلوان، از جملۀ ۶۵تنی بود که در حملۀ انتحاری روز یک‎شنبه بر یک مرکز توزیع شناس‌نامۀ ورقی در کابل، جان باختند.

از او، دو دختر و دو پسر خُرد سال به جا مانده اند.

سمیرای نُه ساله، فرزند بزرگ وکیل پهلوان است. او می‎گوید رفتن پدرش بر وی به شدت تأثیر گذاشته و اورا نسبت به آینده ناامید ساخته است.

او می‎گوید اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و امنیت بهتر نشود، دختران زیادی بی پدر خواهند شد.

او، خواهر و دو برادرش آرزو دارند که امنیت در کشور تأمین شود و آنان بتوانند با خیال راحت به مکتب بروند و درس بخوانند: «ما می‌خواهیم که در کشور صلح بیاید تا ما بتوانیم درس بخوانیم و با خانوادۀ خود آرام زنده‎گی کنیم.»

سمیرا (از راست نفر نخست) نُه سال دارد و بزرگترین فرزند وکیل پهلوان است.

بستگان و دوستان وکیل پهلوان، روز جمعه به یاد او مراسم ختم قرآن برگزار کردند.

آنان، از وکیل پهلوان به نیکی یاد می‎کنند و می‎گویند که او پس از هر حملۀ انتحاری و انفجاری در کابل، به محل رویداد می‌شتافت و به زخمیان و قربانیان آن، کمک می‎کرد.

شیرحسین، یکی از دوستان وکیل پهلوان می‎گوید: «در هر رویداد انتحاری‌که از مردمان ما قربانی می‌گرفت، وکیل پهلوان از کسانی بود که به ساحۀ رویداد می‌رفت و کمک جان باخته‌گان و زخمیان می‌پرداخت؛ شاهد آن، همگان استند و وکیل پهلوان از مردهای فعال بود.»

وکیل پهلوان، کشتی‌گیر بود و چندین مدال از مسابقات بیرونی داشت.

شمار دیگری از بستگان وکیل پهلوان می‎گویند که از ناامنی‎ها و کشتار در کشور خسته شده اند و باید حکومت جلو خون ریزی در کشور را بگیرد.

ذکریا، نواسۀ کاکای وکیل پهلوان در این باره اظهار داشت: «از آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌خواهیم که بس است خون ریزی؛ تا چه زمان کودکان ما به خون کشانیده شوند.»

احمد حسین، برادر وکیل پهلوان نیز بیان داشت: «علاقۀ بسیار به ورزش داشت و پهلوانی باز انتخاب کرد که در دوسال در تربیت بدنی درس بخواند و پس از دریافت دیپلوم به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد.»

وکیل پهلوان، ۳۴ سال داشت. وی، نه تنها در بخش ورزش فعال بود که به گفتۀ دوستانش، روابط اجتماعی خوبی نیز داشت.

هم‌رسانی کنید