تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

فرمانده پیشین پولیس هلمند به سه سال زندان محکوم شد

عبدالرحمان سرجنگ، پانزده ماه پیش به اتهام فساد و استفاده سو از صلاحیت هایش، بربنیاد دستور رییس جمهور از مقامش برکنار شد و به بخش احتیاط فعال وزارت امور داخله معرفی شد.

دادگاه ابتدایی مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در نشست امروز(شنبه،۲۱ اسد) عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پیشین پولیس ولایت هلمند را به سه سال زندان محکوم کرد.

سارنوال پروندۀ آقای سرجنگ می‎گوید این حکم بر بنیاد اتهام‎های سو استفاده از صلاحیت ها، اختلاس و نیز آزادسازی دو مظنون از زندان بر فرمانده پیشین پولیس هلمند صادر شده است.

شیر آقا منیب، رییس دادگاه ابتداییه مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، حکم دادگاه را این گونه بیان داشت: «دو نفر مظنون طبق هدایت فقره یک، ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری به مدت سه سال حبس تنفیذی و قسمت اتهام فرار دادن مظنون؛ طبق فقرۀ سه مادۀ ۳۳۷ قانون جزا مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، از این که جرم تجاوز از صلاحیت وظیفوی مرتبط و غیر قابل تجزیه است، طبق ماده ۱۵۶ قانون جزا، مدت سه سال حبس تنفیذی مجازات تجاوز از صلاحیت های وظیفوی که شدید تر است، بالایت تنفیذگردد.»

اما، این حکم داده گاه از سوی عبدالرحمان سرجنگ، عادلانه نیست. وی می‎گوید استیناف خواهی خواهد کرد.

وی افزود: «کاری شد در باره من، قبول ندارم. چیزی را که براین من ابلاغ کردند، من کاملأ در آن دخیل نبودم.»

درهمین حال، وکیل مدافع عبدالرحمان سرجنگ نیز این اتهام‎ها را نمی پذیرد و حلقه‎هایی مافیایی را متهم به پرونده سازی برای موکلش می‎کند.

محمود اکبری، وکیل مدافع آقای سرجنگ اظهار داشت:«خودش در آن جا گفته که وی خبر دارد که از نظارت خانه رها شده است؛ نظارت خانه، آمر نظارت خانه دارد، آمرکشف دارد، موارد دیگر هم است قوماندان صلاحیت رهایی و نگهداری نظارت خانه را ندارد، اگر فرضأ شما تحقیقات کرده باشید، ثابت شده باشد که قوماندان(موکل من) در قضیه کتبأ هدایت داده باشد، یا غیر کتبی هدایت داده باشد، شما لطفا آن را پیش نهاد کنید»

از سویی هم، برخی از نهادهای مبارزه با فساد، مرکز عدلی و قضایی را متهم به چشم پوشی از پرونده های بزرگ فساد اداری می کنند و تأکید دارند این دادگاه تنها در بررسی پرونده های کوچک سرگرم است.

افغانستان

فرمانده پیشین پولیس هلمند به سه سال زندان محکوم شد

عبدالرحمان سرجنگ، پانزده ماه پیش به اتهام فساد و استفاده سو از صلاحیت هایش، بربنیاد دستور رییس جمهور از مقامش برکنار شد و به بخش احتیاط فعال وزارت امور داخله معرفی شد.

تصویر بندانگشتی

دادگاه ابتدایی مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در نشست امروز(شنبه،۲۱ اسد) عبدالرحمان سرجنگ، فرمانده پیشین پولیس ولایت هلمند را به سه سال زندان محکوم کرد.

سارنوال پروندۀ آقای سرجنگ می‎گوید این حکم بر بنیاد اتهام‎های سو استفاده از صلاحیت ها، اختلاس و نیز آزادسازی دو مظنون از زندان بر فرمانده پیشین پولیس هلمند صادر شده است.

شیر آقا منیب، رییس دادگاه ابتداییه مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، حکم دادگاه را این گونه بیان داشت: «دو نفر مظنون طبق هدایت فقره یک، ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری به مدت سه سال حبس تنفیذی و قسمت اتهام فرار دادن مظنون؛ طبق فقرۀ سه مادۀ ۳۳۷ قانون جزا مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، از این که جرم تجاوز از صلاحیت وظیفوی مرتبط و غیر قابل تجزیه است، طبق ماده ۱۵۶ قانون جزا، مدت سه سال حبس تنفیذی مجازات تجاوز از صلاحیت های وظیفوی که شدید تر است، بالایت تنفیذگردد.»

اما، این حکم داده گاه از سوی عبدالرحمان سرجنگ، عادلانه نیست. وی می‎گوید استیناف خواهی خواهد کرد.

وی افزود: «کاری شد در باره من، قبول ندارم. چیزی را که براین من ابلاغ کردند، من کاملأ در آن دخیل نبودم.»

درهمین حال، وکیل مدافع عبدالرحمان سرجنگ نیز این اتهام‎ها را نمی پذیرد و حلقه‎هایی مافیایی را متهم به پرونده سازی برای موکلش می‎کند.

محمود اکبری، وکیل مدافع آقای سرجنگ اظهار داشت:«خودش در آن جا گفته که وی خبر دارد که از نظارت خانه رها شده است؛ نظارت خانه، آمر نظارت خانه دارد، آمرکشف دارد، موارد دیگر هم است قوماندان صلاحیت رهایی و نگهداری نظارت خانه را ندارد، اگر فرضأ شما تحقیقات کرده باشید، ثابت شده باشد که قوماندان(موکل من) در قضیه کتبأ هدایت داده باشد، یا غیر کتبی هدایت داده باشد، شما لطفا آن را پیش نهاد کنید»

از سویی هم، برخی از نهادهای مبارزه با فساد، مرکز عدلی و قضایی را متهم به چشم پوشی از پرونده های بزرگ فساد اداری می کنند و تأکید دارند این دادگاه تنها در بررسی پرونده های کوچک سرگرم است.

هم‌رسانی کنید