تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

لغزش زمین در ولسوالی چهارکنت بلخ بیش از صدخانه را ویران کرده‌است

شماری از باشنده‌گان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ می‌گویند که در نتیجۀ لغزش زمین در این ولسوالی، بیش از صدخانه و صدها جریب زمین کشاورزی ویران شده‌اند.

به گفتۀ باشنده‌گان ولسوالی چهارکنت، ده‌ها باغ میوۀ آنان نیز در این لغزش زمین تخریب شده‌اند.

سرور، یکی از این باشنده‌گان چهارکنت گفت: «خرابی در این‌جا از حد زیاد شده، چندین روز می‌شود که راه ما بند است؛ حتا مریض خودرا به چهارپایی به شفاخانه می‌بریم.»

محمدعلی، باشندۀ دیگر چهارکنت نیز افزود: «خسارات مالی بسیار به مردم رسیده فعلأ هم بخش‌های این ولسوالی در تهدید استند. اگر حکومت توجه جدی نکند، احتمال می‌رود تا یک ماه دیگر لغزش‌های دیگر نیز رخ بدهد.»

در همین حال، سلیمه مزاری، ولسوال چهارکنت نیز می‌گوید که در نتیجه لغزش زمین، راه‌های شش روستا در این ولسوالی با مرکز و شهر مزار شریف بسته شده‌اند و باشنده‌گان این روستاها در حالت بدی به‌سر می‌برند.

سلیمه مزاری افزود: «بالاتر از صد خانه بدلیل رانش زمین کلأ ازبین رفته. این موضوع را به ولایت گزارش کردیم ... اما تاهنوز هیچ کمکی صورت نگرفته‌است.»

از سویی هم، محمدابراهیم خیراندیش، یک عضو پیشین شورای ولایتی بلخ از حکومت انتقاد می‌کند که تاکنون برای آسیب دیده‌گان هیچ کمکی نکرده‌است: «متأسفانه سیلاب‌های بسیار مدهش این‌جا سرازیر شده و این سیلاب‌ها باعث شده که زمین رانش کند و برای چهار قریه حادثه خلق کند.»

با این همه، رییس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بلخ می‌گوید که تلاش‌ها برای بازشدن راه‌های این روستاها با مرکز ادامه دارند و کمک‌ها نیز به آسیب دیده‌گان رسانیده خواهند شد.

افغانستان

لغزش زمین در ولسوالی چهارکنت بلخ بیش از صدخانه را ویران کرده‌است

بارنده‌گی‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ها در چند روز اخیر در ولایت بلخ، سبب لغزش زمین در چهارکنت شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ می‌گویند که در نتیجۀ لغزش زمین در این ولسوالی، بیش از صدخانه و صدها جریب زمین کشاورزی ویران شده‌اند.

به گفتۀ باشنده‌گان ولسوالی چهارکنت، ده‌ها باغ میوۀ آنان نیز در این لغزش زمین تخریب شده‌اند.

سرور، یکی از این باشنده‌گان چهارکنت گفت: «خرابی در این‌جا از حد زیاد شده، چندین روز می‌شود که راه ما بند است؛ حتا مریض خودرا به چهارپایی به شفاخانه می‌بریم.»

محمدعلی، باشندۀ دیگر چهارکنت نیز افزود: «خسارات مالی بسیار به مردم رسیده فعلأ هم بخش‌های این ولسوالی در تهدید استند. اگر حکومت توجه جدی نکند، احتمال می‌رود تا یک ماه دیگر لغزش‌های دیگر نیز رخ بدهد.»

در همین حال، سلیمه مزاری، ولسوال چهارکنت نیز می‌گوید که در نتیجه لغزش زمین، راه‌های شش روستا در این ولسوالی با مرکز و شهر مزار شریف بسته شده‌اند و باشنده‌گان این روستاها در حالت بدی به‌سر می‌برند.

سلیمه مزاری افزود: «بالاتر از صد خانه بدلیل رانش زمین کلأ ازبین رفته. این موضوع را به ولایت گزارش کردیم ... اما تاهنوز هیچ کمکی صورت نگرفته‌است.»

از سویی هم، محمدابراهیم خیراندیش، یک عضو پیشین شورای ولایتی بلخ از حکومت انتقاد می‌کند که تاکنون برای آسیب دیده‌گان هیچ کمکی نکرده‌است: «متأسفانه سیلاب‌های بسیار مدهش این‌جا سرازیر شده و این سیلاب‌ها باعث شده که زمین رانش کند و برای چهار قریه حادثه خلق کند.»

با این همه، رییس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بلخ می‌گوید که تلاش‌ها برای بازشدن راه‌های این روستاها با مرکز ادامه دارند و کمک‌ها نیز به آسیب دیده‌گان رسانیده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید