تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مخالفت روسیه با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان

پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ رییس‌جمهور تازه امریکا و احتمال بهبود روابط واشنگتن ومسکو، روسیه از بیرون شدن نیروهای امریکایی هشدار می دهد.

وسيه مخالفت‎اش را با بیرون شدن نيروهاى امريکايى از افغانستان ابراز کرد.

هرچند روسیه پیش از این پایگاههای نظامی ایالات متحد امریکا را در افغانستان پرسش برانگیز گفته است، اما پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ رییس‌جمهور تازه امریکا و احتمال بهبود روابط واشنگتن ومسکو، روسیه هشدار می‌دهد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث بدتر شدن اوضاع امنیتی این کشور و حتا ازهم پاشی نظام خواهد شد.

ضمير کابلوف، نمايندۀ ويژۀ روسيه براى افغانستان می‌گوید که حکومت تازه امریکا به رهبری ترمپ، تاکنون درباره چگونگی ادامۀ حضور و یا بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان با مسکو گفتگو نکرده است، اما هرگاه نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند، همه چیز نابود خواهند شد.

گفتنی‌ست که در حال حاضر ۹۸۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان جا به جا‌ اند که بیشتر آنان مصروف آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی افغان می‌باشند.

افغانستان

مخالفت روسیه با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان

پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ رییس‌جمهور تازه امریکا و احتمال بهبود روابط واشنگتن ومسکو، روسیه از بیرون شدن نیروهای امریکایی هشدار می دهد.

Thumbnail

وسيه مخالفت‎اش را با بیرون شدن نيروهاى امريکايى از افغانستان ابراز کرد.

هرچند روسیه پیش از این پایگاههای نظامی ایالات متحد امریکا را در افغانستان پرسش برانگیز گفته است، اما پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ رییس‌جمهور تازه امریکا و احتمال بهبود روابط واشنگتن ومسکو، روسیه هشدار می‌دهد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث بدتر شدن اوضاع امنیتی این کشور و حتا ازهم پاشی نظام خواهد شد.

ضمير کابلوف، نمايندۀ ويژۀ روسيه براى افغانستان می‌گوید که حکومت تازه امریکا به رهبری ترمپ، تاکنون درباره چگونگی ادامۀ حضور و یا بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان با مسکو گفتگو نکرده است، اما هرگاه نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند، همه چیز نابود خواهند شد.

گفتنی‌ست که در حال حاضر ۹۸۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان جا به جا‌ اند که بیشتر آنان مصروف آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی افغان می‌باشند.

هم‌رسانی کنید