تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مرکز ولسوالی خمآب جوزجان به دست طالبان سقوط کرد

 پولیس ولایت جوزجان روز دوشنبه (۱۹ سنبله) تأیید می‌کند که مرکز ولسوالی خمآب این ولایت به دست طالبان سقوط کرده‌است.
 
اسماعیل، فرمانده پولیس ولسوالی خمآب می‌گوید طالبان حوالی ساعت چهار و پانزده دقیقه بامداد دوشنبه مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان را تصرف کردند.
 
او افزود که بیش از چهار ساعت است که با پنجاه نفر در محاصرۀ طالبان گیر افتاده‌ و اگر کمک به آنان نرسد ممکن است این افراد کشته شوند.
 
او گفت که در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، ده تن از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
 
به گفتۀ او، هفت تن از نیروهای امنیتی به دست طالبان اسیر شده‌اند و هفت نیروی خیزش مردمی به طالبان پیوسته‌اند.
 
از سویی هم، امرالدین، عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که مرکز ولسوالی در نتیجۀ یک معامله به دست طالبان افتیده و اگر کمک به نیروهای امنیتی نرسد، ممکن است بخش‌های دیگر ولایت جوزجان نیز سقوط کند.
 
طالبان تصرف ولسوالی خمآب را تأیید کرده‌اند.

افغانستان

مرکز ولسوالی خمآب جوزجان به دست طالبان سقوط کرد

اعضای شورای ولایتی جوزجان می‌گویند که ولسوالی خمآب در اثر یک معامله به دست طالبان افتیده است.

Thumbnail

 پولیس ولایت جوزجان روز دوشنبه (۱۹ سنبله) تأیید می‌کند که مرکز ولسوالی خمآب این ولایت به دست طالبان سقوط کرده‌است.
 
اسماعیل، فرمانده پولیس ولسوالی خمآب می‌گوید طالبان حوالی ساعت چهار و پانزده دقیقه بامداد دوشنبه مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان را تصرف کردند.
 
او افزود که بیش از چهار ساعت است که با پنجاه نفر در محاصرۀ طالبان گیر افتاده‌ و اگر کمک به آنان نرسد ممکن است این افراد کشته شوند.
 
او گفت که در درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان، ده تن از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
 
به گفتۀ او، هفت تن از نیروهای امنیتی به دست طالبان اسیر شده‌اند و هفت نیروی خیزش مردمی به طالبان پیوسته‌اند.
 
از سویی هم، امرالدین، عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که مرکز ولسوالی در نتیجۀ یک معامله به دست طالبان افتیده و اگر کمک به نیروهای امنیتی نرسد، ممکن است بخش‌های دیگر ولایت جوزجان نیز سقوط کند.
 
طالبان تصرف ولسوالی خمآب را تأیید کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید