تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

معرفی نرگس نهان به حیث نامزد وزیر معادن و پترولیم

در این حکم ، وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شده است تا بانو نهان را به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رأی اعتماد، معرفی کند.

رییس‌جمهور اشرف غنی امروز (دوشنبه ۷ حمل) در حکمی نرگس نهان را به حیث نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم معرفی کرد.

در بخشی از این حکم چنین آمده است: "به تآسی ازحکم مندرج فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین و معرفی نرگس نهان به حیث نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم ، منظور است."

در این حکم، وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شده است تا بانو نهان را به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رأی اعتماد، معرفی کند.

افغانستان

معرفی نرگس نهان به حیث نامزد وزیر معادن و پترولیم

در این حکم ، وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شده است تا بانو نهان را به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رأی اعتماد، معرفی کند.

Thumbnail

رییس‌جمهور اشرف غنی امروز (دوشنبه ۷ حمل) در حکمی نرگس نهان را به حیث نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم معرفی کرد.

در بخشی از این حکم چنین آمده است: "به تآسی ازحکم مندرج فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین و معرفی نرگس نهان به حیث نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم ، منظور است."

در این حکم، وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شده است تا بانو نهان را به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رأی اعتماد، معرفی کند.

هم‌رسانی کنید