تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

نقاشی تصویر جنرال رازق بردیوار اکادمی پولیس ازبهر ارج‌گزاری به او

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان، می‌گوید که با این نقاشی می‌خواهد تا به فداکاری‌های جنرال رازق ارج گذاشته شود.

تصویر جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین پولیس کندهار بر دیوار اکادمی ملی پولیس در کابل نقاشی شد.

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان که این کار را ازبهر ارج گذاشتن به جنرال رازق و جان باخته‌گان دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انجام داده اند.

مسؤولان این بنیاد، از حکومت و شهروندان کشور می‌خواهد تا خانواده‌های این جان باخته‌گان را فراموش نکنند.

مطیع الله ساحل، مسؤول دادخواهی این بنیاد در این باره گفت: «هدف بنیادین ما از این نقاشی، ارج گذاشتن به شهیدان رویداد اخیر کندهار به ویژه جنرال عبدالرازق، جنرال مردمی ما است.»

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان که مدت‌ها است برای خانواده‌های بازمانده نیروهای امنیتی و سربازان معلول کشور دادخواهی می‌کند، اکنون نیز خواست بنیادینش توجه به بازمانده‌گان نیروهای امنیتی است.

جنرال عبدالرازق، روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در یک تیراندازی در محوطه مقام ولایت کندهار همراه با رییس امنیت این ولایت، کشته شد.

حمیده زلا، یک عضو این بنیاد می‌گوید: «قهرمانانی را که ما در کشور داریم، آنان از سر خود می‌گذرند و قربانی می‌دهند؛ ما شهروندان از حکومت می‌خواهیم که برای این سربازان چه برنامه‌یی دارند؟»

مصطفی سلیمان خیل، عضو دیگر بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان می‌افزاید: «بنیاد مساعدت به قهرمانان نیروهای امنیتی کشور، پیشنهاد می‌نماید تا حکومت ماتم ملی را در سراسر کشور اعلان نموده و نیز از خواست مشروع جوانان کندهار دربارۀ مسما نمودن اکامی ملی پولیس به نام شهید استر جنرال عبدالرازق پشتیبانی می‌نماید.»

بربنیاد گفته‌های خانواده‌های سربازان کشور، بیشتر خانواده‌های سربازان کشور از توانایی اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و هنگامی‌که این سربازان جان می‌دهند و یا معلول می‌شوند، خانواده‌های آنان با بی سرنوشتی روبه‌رو می‌شوند.

فرهنگ و هنر

نقاشی تصویر جنرال رازق بردیوار اکادمی پولیس ازبهر ارج‌گزاری به او

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان، می‌گوید که با این نقاشی می‌خواهد تا به فداکاری‌های جنرال رازق ارج گذاشته شود.

تصویر بندانگشتی

تصویر جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین پولیس کندهار بر دیوار اکادمی ملی پولیس در کابل نقاشی شد.

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان که این کار را ازبهر ارج گذاشتن به جنرال رازق و جان باخته‌گان دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انجام داده اند.

مسؤولان این بنیاد، از حکومت و شهروندان کشور می‌خواهد تا خانواده‌های این جان باخته‌گان را فراموش نکنند.

مطیع الله ساحل، مسؤول دادخواهی این بنیاد در این باره گفت: «هدف بنیادین ما از این نقاشی، ارج گذاشتن به شهیدان رویداد اخیر کندهار به ویژه جنرال عبدالرازق، جنرال مردمی ما است.»

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان که مدت‌ها است برای خانواده‌های بازمانده نیروهای امنیتی و سربازان معلول کشور دادخواهی می‌کند، اکنون نیز خواست بنیادینش توجه به بازمانده‌گان نیروهای امنیتی است.

جنرال عبدالرازق، روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در یک تیراندازی در محوطه مقام ولایت کندهار همراه با رییس امنیت این ولایت، کشته شد.

حمیده زلا، یک عضو این بنیاد می‌گوید: «قهرمانانی را که ما در کشور داریم، آنان از سر خود می‌گذرند و قربانی می‌دهند؛ ما شهروندان از حکومت می‌خواهیم که برای این سربازان چه برنامه‌یی دارند؟»

مصطفی سلیمان خیل، عضو دیگر بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان می‌افزاید: «بنیاد مساعدت به قهرمانان نیروهای امنیتی کشور، پیشنهاد می‌نماید تا حکومت ماتم ملی را در سراسر کشور اعلان نموده و نیز از خواست مشروع جوانان کندهار دربارۀ مسما نمودن اکامی ملی پولیس به نام شهید استر جنرال عبدالرازق پشتیبانی می‌نماید.»

بربنیاد گفته‌های خانواده‌های سربازان کشور، بیشتر خانواده‌های سربازان کشور از توانایی اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و هنگامی‌که این سربازان جان می‌دهند و یا معلول می‌شوند، خانواده‌های آنان با بی سرنوشتی روبه‌رو می‌شوند.

هم‌رسانی کنید