تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نهادهای امنیتی چگونگی تلفات غیرنظامیان در کنر را بررسی می‌کنند

دو روز پس از یک عملیات در ولسوالی شیگل ولایت کنر و پخش گزارش‌ها دربارۀ تلفات غیرنظامیان در این عملیات، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، از آغاز بررسی‌ها در این باره خبر می‌‎دهند.

در گزارش‌های نخستین در این باره، از جان باختن و زخم برداشتن نزدیک به بیست غیرنظامی، به شمول زنان و کودکان، در بمباران هوایی در این عملیات، سخن گفته شده است؛ اما نهادهای امنیتی این آمار را تأیید نمی‌کنند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «یک هیئت موظف شده است که چگونگی این حادثه را بررسی بکنند که آیا خطاهای هوایی بوده و یا این که کدام مشکل دیگری پیش آمده است.»

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز افزود: «کسی که در این جا غفلت وظیفوی کرده است یا معلومات درست ارایه نکرده است، با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

در همین حال، دفتر سخن‌گوی نیروهای امریکایی در کابل، می‌گوید که این نیروها در عملیات کنر، تنها نقش مشوره دهی داشته اند و این عملیات از سوی نیروهای دولتی انجام شده است.
به روز شنبه، اعضای مجلس نماینده‌گان نیز با انتقاد از آنچه که افزایش تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های اخیر در کشور گفته می‌شود، بر توجه نهادهای امنیتی به این معضل تأکید ورزیدند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «این پیوسته تکرار می‌شود. مخاطب ما ارگان‌های امنیتی افغانستان که جداً در جنگ طوری مدیریت بکنند که مردم افغانستان و ملکی ها، آسیبی نبینند.»

فرشته امینی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «اگر بخواهند با همین رویه، بدون سنجش و بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده، عملیات صورت بگیرد، شاید یک مسلح غیرِمسؤول ازبین برود در کنارش، ده ها و صدها مردم عادی.»

رویداد ولسوالی شیگل ولایت کنر، پنج‌شنبه شب، هنگامی رخ داد که به گفته مقام‌های محلی، یک پناه گاه طالبان، از زمین و هوا آماج نیروهای دولتی قرار گرفت.
نبرد میان دو طرف چند ساعت به درازا کشید و نهادهای امنیتی می‌گویند که در این نبرد، به طالبان تلفات وارد شده است؛ اما طالبان تمامی جان باخته‌گان و زخمیان این رویداد را، غیرنظامیان می‌دانند.

افغانستان

نهادهای امنیتی چگونگی تلفات غیرنظامیان در کنر را بررسی می‌کنند

در حالی‌که وزارت دفاع ملی می‌گوید، عملیات کنر را، نیروهای داخلی و خارجی، به گونۀ مشترک انجام داده‌اند، دفتر سخن‌گوی نیروهای امریکایی تأکید می‌ورزد که این نیروها در عملیات کنر، تنها نقش مشوره دهی داشته‌اند. 

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از یک عملیات در ولسوالی شیگل ولایت کنر و پخش گزارش‌ها دربارۀ تلفات غیرنظامیان در این عملیات، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، از آغاز بررسی‌ها در این باره خبر می‌‎دهند.

در گزارش‌های نخستین در این باره، از جان باختن و زخم برداشتن نزدیک به بیست غیرنظامی، به شمول زنان و کودکان، در بمباران هوایی در این عملیات، سخن گفته شده است؛ اما نهادهای امنیتی این آمار را تأیید نمی‌کنند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «یک هیئت موظف شده است که چگونگی این حادثه را بررسی بکنند که آیا خطاهای هوایی بوده و یا این که کدام مشکل دیگری پیش آمده است.»

غفور احمد جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز افزود: «کسی که در این جا غفلت وظیفوی کرده است یا معلومات درست ارایه نکرده است، با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

در همین حال، دفتر سخن‌گوی نیروهای امریکایی در کابل، می‌گوید که این نیروها در عملیات کنر، تنها نقش مشوره دهی داشته اند و این عملیات از سوی نیروهای دولتی انجام شده است.
به روز شنبه، اعضای مجلس نماینده‌گان نیز با انتقاد از آنچه که افزایش تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های اخیر در کشور گفته می‌شود، بر توجه نهادهای امنیتی به این معضل تأکید ورزیدند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «این پیوسته تکرار می‌شود. مخاطب ما ارگان‌های امنیتی افغانستان که جداً در جنگ طوری مدیریت بکنند که مردم افغانستان و ملکی ها، آسیبی نبینند.»

فرشته امینی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «اگر بخواهند با همین رویه، بدون سنجش و بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده، عملیات صورت بگیرد، شاید یک مسلح غیرِمسؤول ازبین برود در کنارش، ده ها و صدها مردم عادی.»

رویداد ولسوالی شیگل ولایت کنر، پنج‌شنبه شب، هنگامی رخ داد که به گفته مقام‌های محلی، یک پناه گاه طالبان، از زمین و هوا آماج نیروهای دولتی قرار گرفت.
نبرد میان دو طرف چند ساعت به درازا کشید و نهادهای امنیتی می‌گویند که در این نبرد، به طالبان تلفات وارد شده است؛ اما طالبان تمامی جان باخته‌گان و زخمیان این رویداد را، غیرنظامیان می‌دانند.

هم‌رسانی کنید