تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش تلفات نیروهای ارتش در جنگ

فرمانده عمومی بخش بهداشت وزارت دفاع ملی، می‌گوید که تلفات نیروهای ارتش در مقایسه با یک ماه گذشته افزایش یافته است.

این مسؤول وزارت دفاع از تلفات نیروهای ارتش آمار دقیقی به دست نمی‌دهد اما می‌گوید که با پیشرفت گفت وگوهای صلح، نبردها و تلفات نیروهای دولتی نیز افزایش یافته‌اند.

عبدالرزاق سیاووش می‌‌افزاید: «موجودیت برگ درختان، موجودیت باغ‌ها و بستر اخفا برای طرف مقابل، این‌ها سبب شده‌اند که تلفات ما زیاد باشند.»

هفتۀ پیش، رییس‌جمهور غنی گفت که در چهار سال گذشته بیش از ۲۸ هزار نیروی امنیتی افغانستان کشته شده‌اند.

این در حالی است که وزارت دفاع ملی می‌گوید که هم اکنون در بیش از ده ولایت کشور جنگ میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی جریان دارند.

یک گزارش نیوریارگ تایمز نشان می‌دهد که تنها در هفتۀ گذشته در حدود ۲۴۲ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده‌اند.

آمار بلند تلفات نظامیان در کشور، نگرانی‌هایی را نیز به همراه داشته است. مجلس نماینده‌گان هفتۀ گذشته در همین پیوند، مسؤولان ارشد امنیتی را به مجلس خواست. وزیر دفاع در نشست مجلس نماینده‌گان اعتراف کرد که امکانات نیروهای دولتی نسبت به سطح تهدیدات کم است.

همزمان با این، بربنیاد گزارش‌‌ها نیروهای امنیتی روزانه زخمی نیز دارند. زخمیانی که به گفتۀ مسؤولان بخش صحی وزارت دفاع ملی، در درمانگاه‌های این نهاد زیر تداوی قرار دارند. این مسؤولان می‌گویند که در این درمانگاه‌ها در کنار درمان زخمی‌های نظامیان خانواده‌‎های آنان را نیز بیمه کرده است.

در همین حال، شماری از سربازانی که در جنگ‌ها زخمی شده‌اند، از حکومت می‌خواهند که در انتقال زخمیان به مرکزهای صحی، زودتر اقدام کند.

امرالدین، یکی از این سربازان زخمی می‌گوید: «زخمی‌هایی که در جبهات زخمی می‌شوند در سنگرها که در وظیفه استند باید به زوترین وقت انتقال یابند.»

اما شماری از سربازان و افسران ارتش که به آنان اجازه گفت وگو با رسانه‌ها داده نمی‌شود، از بی مهری وزارت دفا ملی در برابر زخمیان این نیروها سخن می‌زنند.

افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش تلفات نیروهای ارتش در جنگ

یک گزارش نیوریارگ تایمز نشان می‌دهد که تنها در هفتۀ گذشته در حدود ۲۴۲ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

فرمانده عمومی بخش بهداشت وزارت دفاع ملی، می‌گوید که تلفات نیروهای ارتش در مقایسه با یک ماه گذشته افزایش یافته است.

این مسؤول وزارت دفاع از تلفات نیروهای ارتش آمار دقیقی به دست نمی‌دهد اما می‌گوید که با پیشرفت گفت وگوهای صلح، نبردها و تلفات نیروهای دولتی نیز افزایش یافته‌اند.

عبدالرزاق سیاووش می‌‌افزاید: «موجودیت برگ درختان، موجودیت باغ‌ها و بستر اخفا برای طرف مقابل، این‌ها سبب شده‌اند که تلفات ما زیاد باشند.»

هفتۀ پیش، رییس‌جمهور غنی گفت که در چهار سال گذشته بیش از ۲۸ هزار نیروی امنیتی افغانستان کشته شده‌اند.

این در حالی است که وزارت دفاع ملی می‌گوید که هم اکنون در بیش از ده ولایت کشور جنگ میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی جریان دارند.

یک گزارش نیوریارگ تایمز نشان می‌دهد که تنها در هفتۀ گذشته در حدود ۲۴۲ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده‌اند.

آمار بلند تلفات نظامیان در کشور، نگرانی‌هایی را نیز به همراه داشته است. مجلس نماینده‌گان هفتۀ گذشته در همین پیوند، مسؤولان ارشد امنیتی را به مجلس خواست. وزیر دفاع در نشست مجلس نماینده‌گان اعتراف کرد که امکانات نیروهای دولتی نسبت به سطح تهدیدات کم است.

همزمان با این، بربنیاد گزارش‌‌ها نیروهای امنیتی روزانه زخمی نیز دارند. زخمیانی که به گفتۀ مسؤولان بخش صحی وزارت دفاع ملی، در درمانگاه‌های این نهاد زیر تداوی قرار دارند. این مسؤولان می‌گویند که در این درمانگاه‌ها در کنار درمان زخمی‌های نظامیان خانواده‌‎های آنان را نیز بیمه کرده است.

در همین حال، شماری از سربازانی که در جنگ‌ها زخمی شده‌اند، از حکومت می‌خواهند که در انتقال زخمیان به مرکزهای صحی، زودتر اقدام کند.

امرالدین، یکی از این سربازان زخمی می‌گوید: «زخمی‌هایی که در جبهات زخمی می‌شوند در سنگرها که در وظیفه استند باید به زوترین وقت انتقال یابند.»

اما شماری از سربازان و افسران ارتش که به آنان اجازه گفت وگو با رسانه‌ها داده نمی‌شود، از بی مهری وزارت دفا ملی در برابر زخمیان این نیروها سخن می‌زنند.

هم‌رسانی کنید