تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی زنان ولایت هرات از ادامۀ گفت‌وگوهای سری امریکا با طالبان

شماری از فعالان عرصۀ حقوق زن در ولایت هرات، از آن‌چه به درازا کشیده‌شدن و نیز پنهانی بودن روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان می‌دانند، نگران استند.

این فعالان عرصۀ حقوق زن، می‌گویند که نگران استند مبادا در این گفت‌وگوها دستاوردها و حقوق آنان نادیده گرفته شوند.

انیسه سروری، رییس امور زنان ولایت هرات در این باره می‌گوید: «قرار است به‌زودی زنان حوزۀ غرب موضع شان را در مورد گفت‌وگوهای صلح، طی قطع‌نامه‌یی اعلام کنند.»

این زنان، روز شنبه (۱۸حوت) با شعار «سفر به‌سوی برابری» و با برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون در هرات،  دستاوردهای چند سال اخیر شان را به نمایش گذاشتند.

مریم جامع­الحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات گفت: «زنان، همان‌گونه که در عرصۀ اقتصاد موفق اند می­توانند تضمین کنندۀ صلح پایدار در کشور نیز باشند.»

این در حالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان در قطر، وارد چهاردهمین روزش شده‌است – گفت‌وگوهایی که بدور از چشم رسانه‌ها در پشت‌ درهای بسته انجام می‌شوند.

معاون عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، می‌گوید که اگر زنان در روند گفت‌‎وگوهای صلح نقش داشته باشند، احتمال شکست این گفت‌وگوها ۶۴ درصد کاهش خواهد یافت.

افغانستان

نگرانی زنان ولایت هرات از ادامۀ گفت‌وگوهای سری امریکا با طالبان

پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان در قطر، وارد چهاردهمین روز شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از فعالان عرصۀ حقوق زن در ولایت هرات، از آن‌چه به درازا کشیده‌شدن و نیز پنهانی بودن روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان می‌دانند، نگران استند.

این فعالان عرصۀ حقوق زن، می‌گویند که نگران استند مبادا در این گفت‌وگوها دستاوردها و حقوق آنان نادیده گرفته شوند.

انیسه سروری، رییس امور زنان ولایت هرات در این باره می‌گوید: «قرار است به‌زودی زنان حوزۀ غرب موضع شان را در مورد گفت‌وگوهای صلح، طی قطع‌نامه‌یی اعلام کنند.»

این زنان، روز شنبه (۱۸حوت) با شعار «سفر به‌سوی برابری» و با برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون در هرات،  دستاوردهای چند سال اخیر شان را به نمایش گذاشتند.

مریم جامع­الحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات گفت: «زنان، همان‌گونه که در عرصۀ اقتصاد موفق اند می­توانند تضمین کنندۀ صلح پایدار در کشور نیز باشند.»

این در حالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان در قطر، وارد چهاردهمین روزش شده‌است – گفت‌وگوهایی که بدور از چشم رسانه‌ها در پشت‌ درهای بسته انجام می‌شوند.

معاون عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، می‌گوید که اگر زنان در روند گفت‌‎وگوهای صلح نقش داشته باشند، احتمال شکست این گفت‌وگوها ۶۴ درصد کاهش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید