تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

هشدار رهبران جهادی از تأخیر در برگزاری انتخابات

از این میان، عبدالرب رسول سیاف هرچند می گوید که هیچ گاهی برای قدرت و امتیاز طلبی نجنگیده است، اما حکومت باید تک روی و سرباز زدن از طرح های اصلاحی را کنار بگذارد.

شماری از رهبران جهادی، هشدار می دهند که اگر در سال آینده انتخابات برگزار نشود و یا در آن تقلب صورت گیرد، حکومت با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.

عبدالرب رسول سیاف، رییس شورای حراست و ثبات افغانستان، صبغت الله مجددی، رییس شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان، سید حامد گیلانی، رهبر جهادی و شماری دیگر از چهره های جهادی، امروز در نشست های جداگانه در کابل، از آن چه احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات یاد می کنند، ابراز نگرانی کردند.

آقای سیاف در این باره می گوید: «در صورتی که انتخابات صورت نگیرد، این ملک به یک کشمکش بسیار خطرناک روبرو می شود.»

صبغت الله مجددی نیز افزود: «نشانۀ امیدوار کننده برای برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون انتخابات به چشم نمی خورد.»

این رهبران جهادی، حکومت را به نپذیرفتن طرح ها و برنامه های اصلاحی شان متهم می سازند، آنچه که حکومت همواره آن را رد کرده است.

سید حامد گیلانی، رهبر جهادی اظهار داشت: «دولت بعضی تصامیمی را اتخاذ می کند که مغایر با قوانین نافذۀ کشور است.»

در حالی که شماری از رهبران و فرماندهان جهادی به غصب زمین های دولتی متهم استند اما آقای سیاف می گوید که اعضای این حزب یک متر زمین دولتی را هم غصب نکرده است.

افغانستان

هشدار رهبران جهادی از تأخیر در برگزاری انتخابات

از این میان، عبدالرب رسول سیاف هرچند می گوید که هیچ گاهی برای قدرت و امتیاز طلبی نجنگیده است، اما حکومت باید تک روی و سرباز زدن از طرح های اصلاحی را کنار بگذارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از رهبران جهادی، هشدار می دهند که اگر در سال آینده انتخابات برگزار نشود و یا در آن تقلب صورت گیرد، حکومت با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.

عبدالرب رسول سیاف، رییس شورای حراست و ثبات افغانستان، صبغت الله مجددی، رییس شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان، سید حامد گیلانی، رهبر جهادی و شماری دیگر از چهره های جهادی، امروز در نشست های جداگانه در کابل، از آن چه احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات یاد می کنند، ابراز نگرانی کردند.

آقای سیاف در این باره می گوید: «در صورتی که انتخابات صورت نگیرد، این ملک به یک کشمکش بسیار خطرناک روبرو می شود.»

صبغت الله مجددی نیز افزود: «نشانۀ امیدوار کننده برای برگزاری انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون انتخابات به چشم نمی خورد.»

این رهبران جهادی، حکومت را به نپذیرفتن طرح ها و برنامه های اصلاحی شان متهم می سازند، آنچه که حکومت همواره آن را رد کرده است.

سید حامد گیلانی، رهبر جهادی اظهار داشت: «دولت بعضی تصامیمی را اتخاذ می کند که مغایر با قوانین نافذۀ کشور است.»

در حالی که شماری از رهبران و فرماندهان جهادی به غصب زمین های دولتی متهم استند اما آقای سیاف می گوید که اعضای این حزب یک متر زمین دولتی را هم غصب نکرده است.

هم‌رسانی کنید