تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

هشدار فعالان مدنی از احتمال گسترده تر شدن اختلاف‎ها در غزنی

فعالان مدنی می گویند که پس از درگیری ها میان باشنده گان دو روستا در ولسوالی قره باغ، اختلاف ها جدی شده اند و احتمال دارد به یک بجران تبدیل شود.

همزمان با درازا کشیده اختلاف ها میان باشنده گان ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، نگرانی ها از افزایش این اختلاف ها بیشتر شده اند.

شماری از فعالان مدنی، امروز در یک نشست خبری در کابل، از حکومت خواستند که هرچه زودتر به این غایله پایان دهد.

این فعالان جامعه مدنی، می گویند که پس از درگیری هایی که یک هفته پیش میان باشنده گان دو روستا در این ولسوالی بر سر آب آغاز رخ دادند، اکنون وضعیت را بحرانی تر کرده است.

لیا جواد گفت: «اشخاص مغرض به این موضوع دامن می زنند و این موضوع را قومی ساخته اند و شاید دامن این تنش ها گسترده شود و ما از حکومت می خوهیم که این تنش ها را عادلانه حل بسازد.»

این فعالان مدنی می گویند که این در گیری ها میان باشنده گان روستاهای نیخته و شیرآباد، بر سر چگونگی تقسیم آب صورت گرفته اند، اما از یک هفته به این سو این اختلاف ها جدی شده اند.

علی فکور، از دیگر فعالان جامعه مدنی نیز افزود: «حتا در زمان وفور برف و باران متأسفانه کفاف زمین های زراعتی آن مردم نبود. برعکس مردم شیرآباد همیشه آب های اضافی خود را به روستاهای همجوار خود می فروختند.»

این فعالان جامعه مدنی هشدار می دهند که هرگاه به این اختلاف ها رسیده گی نشود، هراس افگنان از آن سود خواهند برد.

نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تصریح کرد: «حوادث که در قره باغ رخ داده است قربانی خود را از مردم عادی گرفته است.»

هفته گذشته ده ها تن از باشنده گان ولسوالی قره باغ، برای چندین روز شاهراه کابل کندهار را در غزنی به روی رفت وآمد بستند.

آنان، پس از کشته شدن دو تن، از سوی مردان مسلح در روستای شیرآباد ولسوالی قره باغ غزنی، دست به اعتراضات زدند.

به گفته این تظاهرات کننده گان، این دوتن از سوی باشنده گان روستای نیخته کشته شده اند و باید قاتلان بازداشت شود.

تاکنون حکومت دوهیئت برای حل اختلاف ها میان باشنده گان این دو روستا به غزنی فرستاده است، اما ظاهرآ موفق به حل این اختلاف ها نشده اند.

افغانستان

هشدار فعالان مدنی از احتمال گسترده تر شدن اختلاف‎ها در غزنی

فعالان مدنی می گویند که پس از درگیری ها میان باشنده گان دو روستا در ولسوالی قره باغ، اختلاف ها جدی شده اند و احتمال دارد به یک بجران تبدیل شود.

تصویر بندانگشتی

همزمان با درازا کشیده اختلاف ها میان باشنده گان ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، نگرانی ها از افزایش این اختلاف ها بیشتر شده اند.

شماری از فعالان مدنی، امروز در یک نشست خبری در کابل، از حکومت خواستند که هرچه زودتر به این غایله پایان دهد.

این فعالان جامعه مدنی، می گویند که پس از درگیری هایی که یک هفته پیش میان باشنده گان دو روستا در این ولسوالی بر سر آب آغاز رخ دادند، اکنون وضعیت را بحرانی تر کرده است.

لیا جواد گفت: «اشخاص مغرض به این موضوع دامن می زنند و این موضوع را قومی ساخته اند و شاید دامن این تنش ها گسترده شود و ما از حکومت می خوهیم که این تنش ها را عادلانه حل بسازد.»

این فعالان مدنی می گویند که این در گیری ها میان باشنده گان روستاهای نیخته و شیرآباد، بر سر چگونگی تقسیم آب صورت گرفته اند، اما از یک هفته به این سو این اختلاف ها جدی شده اند.

علی فکور، از دیگر فعالان جامعه مدنی نیز افزود: «حتا در زمان وفور برف و باران متأسفانه کفاف زمین های زراعتی آن مردم نبود. برعکس مردم شیرآباد همیشه آب های اضافی خود را به روستاهای همجوار خود می فروختند.»

این فعالان جامعه مدنی هشدار می دهند که هرگاه به این اختلاف ها رسیده گی نشود، هراس افگنان از آن سود خواهند برد.

نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تصریح کرد: «حوادث که در قره باغ رخ داده است قربانی خود را از مردم عادی گرفته است.»

هفته گذشته ده ها تن از باشنده گان ولسوالی قره باغ، برای چندین روز شاهراه کابل کندهار را در غزنی به روی رفت وآمد بستند.

آنان، پس از کشته شدن دو تن، از سوی مردان مسلح در روستای شیرآباد ولسوالی قره باغ غزنی، دست به اعتراضات زدند.

به گفته این تظاهرات کننده گان، این دوتن از سوی باشنده گان روستای نیخته کشته شده اند و باید قاتلان بازداشت شود.

تاکنون حکومت دوهیئت برای حل اختلاف ها میان باشنده گان این دو روستا به غزنی فرستاده است، اما ظاهرآ موفق به حل این اختلاف ها نشده اند.

هم‌رسانی کنید