تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

همکاری سازمان ملل با طالبان برای واکسین کودکان در کندهار

ولسوالی شاه ولی کوت کندهار، سال گذشته میلادی با ثبت پنج رویداد مثبت بیماری فلج کودکان، خطرناک ترین بخش جهان از رهگذر بیماری فلج کودکان در جهان شناخته شد.

ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار، از ناامن ترین بخش های این ولایت است که در سال گذشته گواه ثبت پنج رویداد مثبت بیماری فلج کودکان بود.

اکنون، معاون فرستادۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید که در همکاری با طالبان و حکومت افغانستان، پیکار واکسین ۴۳هزار کودک را در این ولسوالی و ولسوالی های نیش و میانشین - در همسایگی شاه ولی کوت - راه اندازی کرده است.

توبی لنزر در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که دور نخست واکسین فلج کودکان در ولسوالی شاه ولی کوت به پایان رسیده است و قرار است دو دور دیگر نیز به زودی راه اندازی شوند.

وی در این باره گفت: «ما با اعضای طالبان در تماس بوده ایم؛ با کسانی که مسؤولیت بخش صحی این گروه را به دوش  دارند و این همکاری به سود کودکان است. بربنیاد روحیه بشردوستانه و بی طرفی، پیکار واکسین را در شاه ولی کوت راه اندازی کرده ایم.»

توبی لنزر در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که برای واکسین کودکان در شاه ولی کوت، با طالبان به توافق رسیده اند.

این مقام بلند پایه سازمان ملل در کابل می افزاید که سال گذشته در کل هفده رویداد مثبت بیماری فلج در افغانستان ثبت شده بودند. از این میان، پنج رویداد آن در تنها در ولسوالی شاه والی کوت بود.

توبی لنزر می افزاید: «در افغانستان پیشرفت هایی زیادی در راستای نابودی فلج کودکان در چندین سال گذشته بدست آمده اند. آمار رویدادهای مثبت بیماری فلج کودکان در چندین سال گذشته به پایین ترین حد رسیده است. در سال گذشته، هفده مورد ثبت شدند و امیدواریم امسال رویدادهای کمتر داشته باشیم.»

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان استند که هنوزهم بیماری فلج در آن ها زنده گی کودکان را تهدید می کند.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می گوید که محروم شدن کودکان از واکسین فلج در بخش های ناامن، نگران کننده است.

لطیفه سلطانی، مسؤول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طلوع نیوز گفت: «در نقاط دور دست افغانستان، ما شاهد استیم که یک تعداد اطفال افغانستان از خدمات واکسین محروم استند.»

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان استند که هنوزهم بیماری فلج در آن ها زنده گی کودکان را تهدید می کند.

افغانستان

همکاری سازمان ملل با طالبان برای واکسین کودکان در کندهار

ولسوالی شاه ولی کوت کندهار، سال گذشته میلادی با ثبت پنج رویداد مثبت بیماری فلج کودکان، خطرناک ترین بخش جهان از رهگذر بیماری فلج کودکان در جهان شناخته شد.

تصویر بندانگشتی

ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار، از ناامن ترین بخش های این ولایت است که در سال گذشته گواه ثبت پنج رویداد مثبت بیماری فلج کودکان بود.

اکنون، معاون فرستادۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید که در همکاری با طالبان و حکومت افغانستان، پیکار واکسین ۴۳هزار کودک را در این ولسوالی و ولسوالی های نیش و میانشین - در همسایگی شاه ولی کوت - راه اندازی کرده است.

توبی لنزر در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که دور نخست واکسین فلج کودکان در ولسوالی شاه ولی کوت به پایان رسیده است و قرار است دو دور دیگر نیز به زودی راه اندازی شوند.

وی در این باره گفت: «ما با اعضای طالبان در تماس بوده ایم؛ با کسانی که مسؤولیت بخش صحی این گروه را به دوش  دارند و این همکاری به سود کودکان است. بربنیاد روحیه بشردوستانه و بی طرفی، پیکار واکسین را در شاه ولی کوت راه اندازی کرده ایم.»

توبی لنزر در گفتگو با طلوع نیوز می گوید که برای واکسین کودکان در شاه ولی کوت، با طالبان به توافق رسیده اند.

این مقام بلند پایه سازمان ملل در کابل می افزاید که سال گذشته در کل هفده رویداد مثبت بیماری فلج در افغانستان ثبت شده بودند. از این میان، پنج رویداد آن در تنها در ولسوالی شاه والی کوت بود.

توبی لنزر می افزاید: «در افغانستان پیشرفت هایی زیادی در راستای نابودی فلج کودکان در چندین سال گذشته بدست آمده اند. آمار رویدادهای مثبت بیماری فلج کودکان در چندین سال گذشته به پایین ترین حد رسیده است. در سال گذشته، هفده مورد ثبت شدند و امیدواریم امسال رویدادهای کمتر داشته باشیم.»

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان استند که هنوزهم بیماری فلج در آن ها زنده گی کودکان را تهدید می کند.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می گوید که محروم شدن کودکان از واکسین فلج در بخش های ناامن، نگران کننده است.

لطیفه سلطانی، مسؤول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طلوع نیوز گفت: «در نقاط دور دست افغانستان، ما شاهد استیم که یک تعداد اطفال افغانستان از خدمات واکسین محروم استند.»

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان استند که هنوزهم بیماری فلج در آن ها زنده گی کودکان را تهدید می کند.

هم‌رسانی کنید