تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

واردات کالاها از طریق راه آهن چین به افغانستان متوقف شده‎است

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند این روند پس از آن متوقف شد که شرکت انتقالاتی چینی از این روند دست کشید.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، از سه ماه بدینسو روند واردات کالاها از طریق راه آهن چین به افغانستان، قطع شده است.

مسؤوان این اتاق، علت توقف این روند را نبود زیربناهای لازم بارگیری واگون‎ها در بندر حیرتان می‎دانند و می‎گویند که پیش از این چین یک شرکت انتقالاتی‎اش را برای انجام انتقالات به افغانستان، سب سایدی می‎داد، اما پس از قطع این سب سایدی، این شرکت نیز از انتقال کالاها به افغانستان، دست کشیده است.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «بیشتر از سه ماه می شود که ما واردات ندایم. دلیل عمده آن، زمانی که ما با کمپنی ها صحبت کردیم، در پهلوی مشکلات ترانزیتی و نبود امکانات زیربنایی برای تخلیه و بارگیری، آنها مشکل جدی را از عدم در نظر نگرفتن سب سایدی برای شرکت حمل و نقل چینایی گفتند.»

نبود توافق‎نامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان، از علت‎های دیگر توقف حمل و نقل کالاها از این راه بوده است. اما، مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که به زودی برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و چین با به کارگیری از راه آهن این کشور، توافق‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ازبیکسان امضا خواهد شد.

مسافر قوقندی، سخن‎گوی وزارت تجارت و صنایع اظهار داشت: «کار روی مسؤده اش تکمیل شده از طرف افغانستان، و فرستاده شده به ازبیکستان، در آینده‎های نه چندان دور با سفر رییس جمهور به ازبیکستان و یا مقام های عالی رتبۀ ازبیکستان به افغانستان بیایند، امضا خواهد شد. موافقت نامه ترانزیتی و تجارتی با ازبیکستان است که ما بتوانیم از طریق خط آهن ازبیکستان به قزاقستان و از این کشور به چین برویم.»

اتاق تجارت و صنایع می‏گوید حمل و نقل کالاها به چین، دو ماه را دربر می‎گیرد، در حالی که با بهره برداری از راه آهن چین، در مدت دوازده روز کالاهای بازرگانی چین به افغانستان می‌رسید.

مسؤولان این اتاق، از حکومت می‎‌خواهند که زمینه‎های از سرگیری حمل و نقل کالاها را از راه آهن چین به کشور فراهم سازد.

بازرگانی

واردات کالاها از طریق راه آهن چین به افغانستان متوقف شده‎است

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند این روند پس از آن متوقف شد که شرکت انتقالاتی چینی از این روند دست کشید.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، از سه ماه بدینسو روند واردات کالاها از طریق راه آهن چین به افغانستان، قطع شده است.

مسؤوان این اتاق، علت توقف این روند را نبود زیربناهای لازم بارگیری واگون‎ها در بندر حیرتان می‎دانند و می‎گویند که پیش از این چین یک شرکت انتقالاتی‎اش را برای انجام انتقالات به افغانستان، سب سایدی می‎داد، اما پس از قطع این سب سایدی، این شرکت نیز از انتقال کالاها به افغانستان، دست کشیده است.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «بیشتر از سه ماه می شود که ما واردات ندایم. دلیل عمده آن، زمانی که ما با کمپنی ها صحبت کردیم، در پهلوی مشکلات ترانزیتی و نبود امکانات زیربنایی برای تخلیه و بارگیری، آنها مشکل جدی را از عدم در نظر نگرفتن سب سایدی برای شرکت حمل و نقل چینایی گفتند.»

نبود توافق‎نامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان، از علت‎های دیگر توقف حمل و نقل کالاها از این راه بوده است. اما، مسؤولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که به زودی برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و چین با به کارگیری از راه آهن این کشور، توافق‌نامۀ ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ازبیکسان امضا خواهد شد.

مسافر قوقندی، سخن‎گوی وزارت تجارت و صنایع اظهار داشت: «کار روی مسؤده اش تکمیل شده از طرف افغانستان، و فرستاده شده به ازبیکستان، در آینده‎های نه چندان دور با سفر رییس جمهور به ازبیکستان و یا مقام های عالی رتبۀ ازبیکستان به افغانستان بیایند، امضا خواهد شد. موافقت نامه ترانزیتی و تجارتی با ازبیکستان است که ما بتوانیم از طریق خط آهن ازبیکستان به قزاقستان و از این کشور به چین برویم.»

اتاق تجارت و صنایع می‏گوید حمل و نقل کالاها به چین، دو ماه را دربر می‎گیرد، در حالی که با بهره برداری از راه آهن چین، در مدت دوازده روز کالاهای بازرگانی چین به افغانستان می‌رسید.

مسؤولان این اتاق، از حکومت می‎‌خواهند که زمینه‎های از سرگیری حمل و نقل کالاها را از راه آهن چین به کشور فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید