تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

والی باميان: شمار بازديد كننده‌گان از این ولایت افزایش یافته است

در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان،١٢٠هزار گردشگر خارجی از بامیان دیدن می کردند و پس از زراعت، گردشگری دومين منبع در آمد افغانستان بود.

طاهر زهير، والی بامیان می‎گويد كه در دو سال اخیر گردشگری در اين ولايت رونق پيدا كرده و شمار بازدید کننده‌گان از این ولایت نیز افزایش یافته است.

آمارهای این ولایت نشان می دهند که تنها در يک سال اخیر، دو صد هزار تن از بند امير و بخش‎های باستانی اين ولايت، ديدن كرده اند.

آقای زهیر تصریح کرد: «امسال، خصوصا بعد از عید رمضان، در مدت چهل و پنجا روز ما بصورت مرتب و دوام دار سیاحان و حضور گردش گران و بازدید کننده گان را داریم.»

بسیاری از بازدید کننده گان، کارمندان و دانشجویانی اند که برای سپری کردن تعطیلات و سیاحت این ولایت را انتخاب می کنند.

حسنيه و بصيره که دانشجو استند، می‎گويند که هميشه در بارۀ مكان‏های باستانی باميان شنيده بودند، اما اين نخستين باری است كه بودای باميان را از نزديک می بینند.

حسنيه می‌گوید: «امروز خیلی برایم خوش آیند گذشت، خصوصا به کوه اژدها که رفتیم؛ آن جا خیلی عالی بود.»

بصيره نیز می‎افزاید: «شوق و علاقۀ من بود که توانستم این جا بیایم.»

بند امير باميان مقصد ديگر بازديد كننده گان است. گاهی در اين بند، رقابت های آب بازی ميان آب بازان چندين ولايت برگزار می شود. مرتضا نعمتی، که از ولایت هرات است، در این رقابت شرکت کرده است. وی می‎گوید:«مسابقاتی داشتیم که بین پنج ولایت بود که خوش بختانه در مسابقات والترپولو مقام دوم را ولایت هرات کسب کرد.»

نقيب الله، باشنده بگرام نیز گفت:«از ولایت های دیگر بخاطر تفریح به بند امیر می آیند، امنیتش باید تأمین شود و دولت توجه جدی شود.»

هشت ساحه در بامیان، جز میراث‎های فرهنگی جهان استند و در فهرست میراث‎های جهانی یونسکو ثبت شده اند.

عباس خاوری،  رييس موزيم باميان در این باره اظهار داشت: «هم وطنان ما که می آیند از ولایت های بسیار دور دست استند؛ از هلمند می آیند، از هرات می ‎‏آیند، از قندهار می آیند، از کُل ولایت های کشور می آیند، اما بیشتر شان از کابل می استندو امسال یک سیل بزرگ از سیاحین را از بازدید کننده گان داخلی داشتیم که متأسفانه امکانات ما بسیار کم است.»

نصير احمد درانی، وزير احيا و انكشاف دهات که نیز به بامیان رفته است، می‎گويد كه قرار است جاده مقابل تندیس های بودا سنگ فرش شود و بازديدكننده گان بودا، برای رفت و آمد از گادی كار بگيرند.

وی در افزود: «در پهلوی این که سرک در فاصله یک کیلومتری بودا(می سازیم) یک پیاده رو هم برایش بودا می سازیم، پیاده روی اش یک اعشاریه دو متر است که البته آن هم سنگ فرش می شود با ضخامت کمی پایین تر.»

در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان،١٢٠هزار گردشگر خارجی از بامیان دیدن می کردند و پس از زراعت، گردشگری دومين منبع در آمد افغانستان بود.

فرهنگ و هنر

والی باميان: شمار بازديد كننده‌گان از این ولایت افزایش یافته است

در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان،١٢٠هزار گردشگر خارجی از بامیان دیدن می کردند و پس از زراعت، گردشگری دومين منبع در آمد افغانستان بود.

تصویر بندانگشتی

طاهر زهير، والی بامیان می‎گويد كه در دو سال اخیر گردشگری در اين ولايت رونق پيدا كرده و شمار بازدید کننده‌گان از این ولایت نیز افزایش یافته است.

آمارهای این ولایت نشان می دهند که تنها در يک سال اخیر، دو صد هزار تن از بند امير و بخش‎های باستانی اين ولايت، ديدن كرده اند.

آقای زهیر تصریح کرد: «امسال، خصوصا بعد از عید رمضان، در مدت چهل و پنجا روز ما بصورت مرتب و دوام دار سیاحان و حضور گردش گران و بازدید کننده گان را داریم.»

بسیاری از بازدید کننده گان، کارمندان و دانشجویانی اند که برای سپری کردن تعطیلات و سیاحت این ولایت را انتخاب می کنند.

حسنيه و بصيره که دانشجو استند، می‎گويند که هميشه در بارۀ مكان‏های باستانی باميان شنيده بودند، اما اين نخستين باری است كه بودای باميان را از نزديک می بینند.

حسنيه می‌گوید: «امروز خیلی برایم خوش آیند گذشت، خصوصا به کوه اژدها که رفتیم؛ آن جا خیلی عالی بود.»

بصيره نیز می‎افزاید: «شوق و علاقۀ من بود که توانستم این جا بیایم.»

بند امير باميان مقصد ديگر بازديد كننده گان است. گاهی در اين بند، رقابت های آب بازی ميان آب بازان چندين ولايت برگزار می شود. مرتضا نعمتی، که از ولایت هرات است، در این رقابت شرکت کرده است. وی می‎گوید:«مسابقاتی داشتیم که بین پنج ولایت بود که خوش بختانه در مسابقات والترپولو مقام دوم را ولایت هرات کسب کرد.»

نقيب الله، باشنده بگرام نیز گفت:«از ولایت های دیگر بخاطر تفریح به بند امیر می آیند، امنیتش باید تأمین شود و دولت توجه جدی شود.»

هشت ساحه در بامیان، جز میراث‎های فرهنگی جهان استند و در فهرست میراث‎های جهانی یونسکو ثبت شده اند.

عباس خاوری،  رييس موزيم باميان در این باره اظهار داشت: «هم وطنان ما که می آیند از ولایت های بسیار دور دست استند؛ از هلمند می آیند، از هرات می ‎‏آیند، از قندهار می آیند، از کُل ولایت های کشور می آیند، اما بیشتر شان از کابل می استندو امسال یک سیل بزرگ از سیاحین را از بازدید کننده گان داخلی داشتیم که متأسفانه امکانات ما بسیار کم است.»

نصير احمد درانی، وزير احيا و انكشاف دهات که نیز به بامیان رفته است، می‎گويد كه قرار است جاده مقابل تندیس های بودا سنگ فرش شود و بازديدكننده گان بودا، برای رفت و آمد از گادی كار بگيرند.

وی در افزود: «در پهلوی این که سرک در فاصله یک کیلومتری بودا(می سازیم) یک پیاده رو هم برایش بودا می سازیم، پیاده روی اش یک اعشاریه دو متر است که البته آن هم سنگ فرش می شود با ضخامت کمی پایین تر.»

در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان،١٢٠هزار گردشگر خارجی از بامیان دیدن می کردند و پس از زراعت، گردشگری دومين منبع در آمد افغانستان بود.

هم‌رسانی کنید