تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وانگ‌یی در دیدار با غنی: پاکستان از نفوذش بر طالبان کار گیرد

پس از پایان نشست سه‌جانبۀ وزیران خارجۀ افغانستان، چین و پاکستان در کابل، رییس‌جمهور غنی با وزیران خارجۀ پاکستان و چین در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کردهاست.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید این دیدارها که پس از چاشت امروز (شنبه) به گونۀ جداگانه در ارگ برگزار شدند، در آن در بارۀ صلح، انتخابات، مبارزۀ مشترک با تروریزم و همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان، چین و پاکستان گفت‌وگو شدهاست.

بربنیاد خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری، رییس‌جمهور غنی از وزیر خارجۀ چین خواسته که «کشورش در تقویت بیشتر اجماع صلح منطقوی، همکاری کند.»

در همین حال، وزیر خارجۀ چین گفته است که کشورش «در رابطه به صلح، مبارزه با تروریزم، زیربنا، تجارت و انکشاف افغانستان، به هرگونه همکاری متعهد می‌باشد.»

آقای وانگ یی هم‌چنان گفته است که چین در روند صلح «بین‌الافغانی به رهبری و مالکیت افغان‌ها» همکاری می‌کند.

وزیرخارجۀ چین تأکید کرده است که «پاکستان بالای طالبان تاثیر دارد و از آن کشور خواهیم خواست تا با استفاده از این تأثیر در خصوص پایان‌بخشیدن جنگ در افغانستان، اقدامات عملی نماید.»

همزمان با این، در یک خبرنامۀ دیگر ریاست‌جمهوری آمده است که آقای غنی با شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان نیز دیدار کرده است.

خبرنامه افزوده است: «دراین دیدار روی همکاری‌های دوجانبه، مبارزه مشترک با تروریزم و یادداشت تفاهم پیرامون همکاری‌ها در امر مبارزه با تروریزم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»

در این دیدار، وزیر خارجۀ پاکستان گفته است که افغانستان با ثبات به نفع پاکستان و منطقه است.

افغانستان

وانگ‌یی در دیدار با غنی: پاکستان از نفوذش بر طالبان کار گیرد

وزیرخارجۀ چین تأکید کرده است که «پاکستان بالای طالبان تاثیر دارد و از آن کشور خواهیم خواست تا با استفاده از این تأثیر در خصوص پایان‌بخشیدن جنگ در افغانستان، اقدامات عملی نماید.»

تصویر بندانگشتی

پس از پایان نشست سه‌جانبۀ وزیران خارجۀ افغانستان، چین و پاکستان در کابل، رییس‌جمهور غنی با وزیران خارجۀ پاکستان و چین در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کردهاست.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید این دیدارها که پس از چاشت امروز (شنبه) به گونۀ جداگانه در ارگ برگزار شدند، در آن در بارۀ صلح، انتخابات، مبارزۀ مشترک با تروریزم و همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان، چین و پاکستان گفت‌وگو شدهاست.

بربنیاد خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری، رییس‌جمهور غنی از وزیر خارجۀ چین خواسته که «کشورش در تقویت بیشتر اجماع صلح منطقوی، همکاری کند.»

در همین حال، وزیر خارجۀ چین گفته است که کشورش «در رابطه به صلح، مبارزه با تروریزم، زیربنا، تجارت و انکشاف افغانستان، به هرگونه همکاری متعهد می‌باشد.»

آقای وانگ یی هم‌چنان گفته است که چین در روند صلح «بین‌الافغانی به رهبری و مالکیت افغان‌ها» همکاری می‌کند.

وزیرخارجۀ چین تأکید کرده است که «پاکستان بالای طالبان تاثیر دارد و از آن کشور خواهیم خواست تا با استفاده از این تأثیر در خصوص پایان‌بخشیدن جنگ در افغانستان، اقدامات عملی نماید.»

همزمان با این، در یک خبرنامۀ دیگر ریاست‌جمهوری آمده است که آقای غنی با شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان نیز دیدار کرده است.

خبرنامه افزوده است: «دراین دیدار روی همکاری‌های دوجانبه، مبارزه مشترک با تروریزم و یادداشت تفاهم پیرامون همکاری‌ها در امر مبارزه با تروریزم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»

در این دیدار، وزیر خارجۀ پاکستان گفته است که افغانستان با ثبات به نفع پاکستان و منطقه است.

هم‌رسانی کنید