تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

واکنش نماینده‌گان به حمله طالبان بر انار دره؛ این حمله فاجعه است

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حمله طالبان بر ولسوالی انار دره ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حمله طالبان را بر چندین بخش ولایت فراه، به ویژه بر ولسوالی انار دره، یک فاجعه می‌گویند.

این اعضای مجلس می‌گویند که در حمله طالبان بر چندین بخش این ولایت به ویژه در ولسوالی انار دره، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و جسدهای آنان هنوزهم در اختیار طالبان استند.

اما وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان در فراه و بیرون راندن این گروه از ولسوالی انار دره سخن می‌زند. 

فراه از چند ماه به این‌سو میدان نبردهای خونین و گواه تلفات سنگین نیروهای امنیتی بوده است.

در تازه‌ترین رویداد طالبان بر امن‌ترین ولسوالی این ولایت حمله کردند و پس از تصرف ولسوالی انار دره، فرمانده پولیس و چندین سرباز و افسر پولیس و اردی ملی را کشتند.

عبدالستار درزابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در فراه بهترین‌های ارتش ملی کشته شده‌اند. طالبان چندین تن از نیروهای ویژۀ ارتش را کشته‌اند و جسدهای‌شان در نزد طالبان است.» 

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «آن‌چه در فراه رخ داده است یک فاجعه است، و نیاز است مجلس نماینده‌گان هئیتی را برای بررسی رویداد‌های فراه به این ولایت بفرستد.»

برخی از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان این ولایت نیز هشدار می‌دهند که فراه با تهدیدهای جدی هراس افگنان روبه‌رو است و برخی کشورهای همسایه به ناامنی‌های امنیتی درین ولایت دامن می‌زنند.

فرید بختور، رییس شورای ولایتی فراه، گفت: «فراه نیاز به نیروهای کمکی دارد، و نیروهای که در فراه هستند نیاز به جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی دارند تا بتوانند با طالبان به نبرد بپردازند.»

عبدالستارحسینی، بزرگ قوم، گفت: «من بگونه روشن می‌گویم که در پشت همه ناامنی‌ها و درگیری‌های فراه ایران است.»

اما وزارت دفاع ملی از عقب زدن طالبان از انار دره خبر می‌دهد و می‌گوید که نیروهای امنیتی با حمله‌های هوای و زمینی طالبان را سرکوب کرده‌اند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی، گفت: «در نتیجه حمله‌های هوای و زمینی نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های بالابلوک و انار درۀ فراه شصت و پنج طالب کشته شده‌اند و بیش از پنجاه تن دیگرشان زخم برداشته‌اند و در حال حاضر نیروهای امنیتی ما در ولسوالی انار دره هستند.»

گفته می‌شود طالبان پس از گرفتن ولسوالی انار دره مقداری جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی را نیز با خود برده‌اند. 

افغانستان

واکنش نماینده‌گان به حمله طالبان بر انار دره؛ این حمله فاجعه است

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که در حمله طالبان بر ولسوالی انار دره ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان حمله طالبان را بر چندین بخش ولایت فراه، به ویژه بر ولسوالی انار دره، یک فاجعه می‌گویند.

این اعضای مجلس می‌گویند که در حمله طالبان بر چندین بخش این ولایت به ویژه در ولسوالی انار دره، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و جسدهای آنان هنوزهم در اختیار طالبان استند.

اما وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان در فراه و بیرون راندن این گروه از ولسوالی انار دره سخن می‌زند. 

فراه از چند ماه به این‌سو میدان نبردهای خونین و گواه تلفات سنگین نیروهای امنیتی بوده است.

در تازه‌ترین رویداد طالبان بر امن‌ترین ولسوالی این ولایت حمله کردند و پس از تصرف ولسوالی انار دره، فرمانده پولیس و چندین سرباز و افسر پولیس و اردی ملی را کشتند.

عبدالستار درزابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در فراه بهترین‌های ارتش ملی کشته شده‌اند. طالبان چندین تن از نیروهای ویژۀ ارتش را کشته‌اند و جسدهای‌شان در نزد طالبان است.» 

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «آن‌چه در فراه رخ داده است یک فاجعه است، و نیاز است مجلس نماینده‌گان هئیتی را برای بررسی رویداد‌های فراه به این ولایت بفرستد.»

برخی از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان این ولایت نیز هشدار می‌دهند که فراه با تهدیدهای جدی هراس افگنان روبه‌رو است و برخی کشورهای همسایه به ناامنی‌های امنیتی درین ولایت دامن می‌زنند.

فرید بختور، رییس شورای ولایتی فراه، گفت: «فراه نیاز به نیروهای کمکی دارد، و نیروهای که در فراه هستند نیاز به جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی دارند تا بتوانند با طالبان به نبرد بپردازند.»

عبدالستارحسینی، بزرگ قوم، گفت: «من بگونه روشن می‌گویم که در پشت همه ناامنی‌ها و درگیری‌های فراه ایران است.»

اما وزارت دفاع ملی از عقب زدن طالبان از انار دره خبر می‌دهد و می‌گوید که نیروهای امنیتی با حمله‌های هوای و زمینی طالبان را سرکوب کرده‌اند.

محمد راد منش، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی، گفت: «در نتیجه حمله‌های هوای و زمینی نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های بالابلوک و انار درۀ فراه شصت و پنج طالب کشته شده‌اند و بیش از پنجاه تن دیگرشان زخم برداشته‌اند و در حال حاضر نیروهای امنیتی ما در ولسوالی انار دره هستند.»

گفته می‌شود طالبان پس از گرفتن ولسوالی انار دره مقداری جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی را نیز با خود برده‌اند. 

هم‌رسانی کنید