تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت امور داخله: علی‌زایی به زودی بازداشت می‌شود

درهمین مسوولان در ولایت هرات می‌گویند همین که حکم بازداشت علی زایی را دریافت کنند، بی‌درنگ دست به کار خواهند شد

وزارت امور داخله می‌گوید که حکم تنفیذ دادگاه در باره بازداشت کامران علی‌زایی، رئیس شورای ولایتی هرات را دریافت کرده‌اند و به زودی برای بازداشت او اقدام خواهد کرد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «کارها و مراحل مقدماتی صورت گرفته انشاءلله ما به زودترین فرصت دست به کار خواهیم شد.»

دادگاه نخستین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو هفته پیش کامران علی زایی را به جرم استفاده‌های سو از صلاحیت، مداخله در روند کار داستانی هرات، اهانت و تحقیر دادستانان، و نیز وارد شدن به دادستانی هرات و بیرون بردن یکی از متهمان از جریان بازجویی‌ها به زور، به دو سال و شش ماه زندان محکوم  کرد.

درهمین مسوولان در ولایت هرات می‌گویند همین که حکم بازداشت علی زایی را دریافت کنند، بی‌درنگ دست به کار خواهند شد.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت: «ما آماده ایم و آن چیزی که از مرکز برای ما برسد برای ما قابل تحمل و ما آماده‌یی هر نوع اجرآت استیم.»

پس از صادر شدن حکم زندانی شدن علی‌زایی، هوادارنش در ولایت هرات با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین دست به راه پیمایی زدند و برای دو روز شماری از جاده‌های این شهر را بستند.

علی‌زایی همواره بر تن ندادن در برابر حکم دادگاه تاکید می‌ورزد.

کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات، گفت: «بیایند رو به رو ایستاد شوند یک هیئت درست از مرکز روان کنند اگر واقعآ من ملامت بودم و آنان قناعت نکردند، برای سال‌های سال مرا زندانی کند.»

افغانستان

وزارت امور داخله: علی‌زایی به زودی بازداشت می‌شود

درهمین مسوولان در ولایت هرات می‌گویند همین که حکم بازداشت علی زایی را دریافت کنند، بی‌درنگ دست به کار خواهند شد

Thumbnail

وزارت امور داخله می‌گوید که حکم تنفیذ دادگاه در باره بازداشت کامران علی‌زایی، رئیس شورای ولایتی هرات را دریافت کرده‌اند و به زودی برای بازداشت او اقدام خواهد کرد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «کارها و مراحل مقدماتی صورت گرفته انشاءلله ما به زودترین فرصت دست به کار خواهیم شد.»

دادگاه نخستین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دو هفته پیش کامران علی زایی را به جرم استفاده‌های سو از صلاحیت، مداخله در روند کار داستانی هرات، اهانت و تحقیر دادستانان، و نیز وارد شدن به دادستانی هرات و بیرون بردن یکی از متهمان از جریان بازجویی‌ها به زور، به دو سال و شش ماه زندان محکوم  کرد.

درهمین مسوولان در ولایت هرات می‌گویند همین که حکم بازداشت علی زایی را دریافت کنند، بی‌درنگ دست به کار خواهند شد.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت: «ما آماده ایم و آن چیزی که از مرکز برای ما برسد برای ما قابل تحمل و ما آماده‌یی هر نوع اجرآت استیم.»

پس از صادر شدن حکم زندانی شدن علی‌زایی، هوادارنش در ولایت هرات با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین دست به راه پیمایی زدند و برای دو روز شماری از جاده‌های این شهر را بستند.

علی‌زایی همواره بر تن ندادن در برابر حکم دادگاه تاکید می‌ورزد.

کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات، گفت: «بیایند رو به رو ایستاد شوند یک هیئت درست از مرکز روان کنند اگر واقعآ من ملامت بودم و آنان قناعت نکردند، برای سال‌های سال مرا زندانی کند.»

هم‌رسانی کنید