تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت داخله پاکستان را به طراحی حملۀ طالبان بر غزنی متهم می‌کند

وزارت امور داخله، پاکستان و نظامیان آن کشور را به برنامه ریزی حملۀ اخیر طالبان بر غزنی و فراهم سازی امکانات برای این گروه متهم می سازد.

این وزارت می‌گوید که در میان کشته شده‌گان طالبان در جنگ غزنی، نظامیان بیگانه هم بودند؛ اما سفارت پاکستان در کابل، این اتهام وزارت امور داخله را رد می‌کند و بی بنیاد می خواند. 

در همین حال، تصویرهایی که از سفرهای مقام‌های دولتی به غزنی در ماه‌های اخیر در دست استند، نشان می‌دهند که این مقام‌ها، بارها به مردم غزنی وعده داده بودند که این ولایت، به ویژه مرکز غزنی، از حمله‌های طالبان مصون خواهد ماند. 

یکی از این تصویرها، لحظه برخورد موشک شلیک شده یی را از سوی طالبان بر محل برگزاری یک نشست امنیتی در غزنی، به رخ می کشد. در این تصویر دیده می‌شود که شماری از سربازان ارتش در این حمله زخم برداشته اند و شرکت کننده‌گان این نشست هم در حال ترک محل استند. 

این نشست به روز هفدهم ماه سرطان امسال، با حضور شماری از مقام‌های بلندپایۀ دولتی، به شمول وزیر دفاع ملی برگزار شده بود.

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی، در بخشی از سخنانش در این نشست، گفته بود:«دشمنان افغانستان پلان و برنامه این را داشت که در امسال فصل جنگ، بعضی ولسوالی ها و حتا بعضی ولایات را در شرق کشور، جنوب و جنوب غرب کشور، به سقوط مواجه بکنند.» 

پیش از این نشست هم، غزنی گواه سفرهای مقام‌های دولتی به این ولایت بود و هربار، این مقام‌ها از آماده‌گی‌ها برای پس زدن هرگونه حمله طالبان بر ولسوالی‌ها و مرکز غزنی سخن گفته بودند.

چیزی که در روز معرفی والی کنونی غزنی، نیز بر آن تأکید شد.

وحیدالله کلیمزی، والی غزنی در این مراسم، چنین وعده داده بود:«به شما هم وعده می دهم که اگر بتوانم، انشاالله اوضاع را تغییر می کنم و اگر نتوانستم، با رو سیاهی از نزد شما نمی روم؛بل با رو سفیدی و عملی ساختن وعده هایم خواهم رفت.»    

در نشست دیگری که در نهم قوس پارسال در غزنی برگذار شده بود، نظام الدین خنجر، فرمانده لوای ۲۰۳ تندر غزنی گفته بود:«اطمینان می دهم که دشمن کوردل و بُزدل، هیچ نوع عملی را در مقابل کشور و به خصوص شهر غزنی، اجرا کرده نخواهد توانست.»

نزدیک به سه هفته پس از حمله طالبان بر شهر غزنی، هنوز هم بخش هایی از این شهر، نشانه هایی از جنگ را دارند و مردم، به ویژه دکان داران، نتوانسته اند به حال روزهای گذشته شان برگردند.

عبدالغفار، یکی از این دکان داران، چشم دیدش را از جنگ در غزنی بیان می کند:«بعد از چهار روز جنگ، وقتی که همه جا آتش گرفت و همه جا از بین رفت، بعد از آن دولت حاضر شد.»

فرید احمد، مالک یکی از بازارهای تجارتی غزنی، از زیان هایی که در این جنگ دیده است، شکایت دارد:«هفتاد و پنج دکان یک منزل دارد و هفتاد و پنج دکان منزل دیگر، تقریباً در سه منزل، دو صد و بیست و پنج دکان آتش گرفته اند.»

در این میان، نهادهای امنیتی که حمله طالبان را بر غزنی، غیر قابل پیشبینی می دانند، از یافته هایی سخن می گویند که پس از بررسی چگونه گی این رویداد به دست آورده اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید:«در عقب این برنامه و پلان گذاری، دست پاکستان و نظامیان پاکستان هویداست، برملاست که این ها همه تسهیلات را برای شان فراهم کردند.»

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز بر این گفته ها می افزاید:«واقعاً در غزنی، عواملی که ضعف معلومات استخباراتی بوده، وجود داشته اند.»

نبردهایی که نزدیک به سه هفته پیش در غزنی رخ دادند، تا افتادن بخش هایی از غزنی به دست طالبان پیش رفتند؛ اما پس از چند روز، طالبان از این بخش ها عقب زده شدند.

مقام‌های دولتی بدین باور استند که طالبان یورش آورده بر غزنی، از شش ماه پیش، آمدن شان را از ولایت‌های همسایه غزنی به این ولایت آغاز کرده بودند و از این راه، بر حضور شان در غزنی افزودند.
 

افغانستان

وزارت داخله پاکستان را به طراحی حملۀ طالبان بر غزنی متهم می‌کند

وزارت امور داخله می‌گوید که در میان کشته شده‌گان طالبان در جنگ غزنی، نظامیان بیگانه هم بودند؛ اما سفارت پاکستان در کابل، این اتهام وزارت امور داخله را رد می‌کند و بی بنیاد می خواند. 

Thumbnail

وزارت امور داخله، پاکستان و نظامیان آن کشور را به برنامه ریزی حملۀ اخیر طالبان بر غزنی و فراهم سازی امکانات برای این گروه متهم می سازد.

این وزارت می‌گوید که در میان کشته شده‌گان طالبان در جنگ غزنی، نظامیان بیگانه هم بودند؛ اما سفارت پاکستان در کابل، این اتهام وزارت امور داخله را رد می‌کند و بی بنیاد می خواند. 

در همین حال، تصویرهایی که از سفرهای مقام‌های دولتی به غزنی در ماه‌های اخیر در دست استند، نشان می‌دهند که این مقام‌ها، بارها به مردم غزنی وعده داده بودند که این ولایت، به ویژه مرکز غزنی، از حمله‌های طالبان مصون خواهد ماند. 

یکی از این تصویرها، لحظه برخورد موشک شلیک شده یی را از سوی طالبان بر محل برگزاری یک نشست امنیتی در غزنی، به رخ می کشد. در این تصویر دیده می‌شود که شماری از سربازان ارتش در این حمله زخم برداشته اند و شرکت کننده‌گان این نشست هم در حال ترک محل استند. 

این نشست به روز هفدهم ماه سرطان امسال، با حضور شماری از مقام‌های بلندپایۀ دولتی، به شمول وزیر دفاع ملی برگزار شده بود.

طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی، در بخشی از سخنانش در این نشست، گفته بود:«دشمنان افغانستان پلان و برنامه این را داشت که در امسال فصل جنگ، بعضی ولسوالی ها و حتا بعضی ولایات را در شرق کشور، جنوب و جنوب غرب کشور، به سقوط مواجه بکنند.» 

پیش از این نشست هم، غزنی گواه سفرهای مقام‌های دولتی به این ولایت بود و هربار، این مقام‌ها از آماده‌گی‌ها برای پس زدن هرگونه حمله طالبان بر ولسوالی‌ها و مرکز غزنی سخن گفته بودند.

چیزی که در روز معرفی والی کنونی غزنی، نیز بر آن تأکید شد.

وحیدالله کلیمزی، والی غزنی در این مراسم، چنین وعده داده بود:«به شما هم وعده می دهم که اگر بتوانم، انشاالله اوضاع را تغییر می کنم و اگر نتوانستم، با رو سیاهی از نزد شما نمی روم؛بل با رو سفیدی و عملی ساختن وعده هایم خواهم رفت.»    

در نشست دیگری که در نهم قوس پارسال در غزنی برگذار شده بود، نظام الدین خنجر، فرمانده لوای ۲۰۳ تندر غزنی گفته بود:«اطمینان می دهم که دشمن کوردل و بُزدل، هیچ نوع عملی را در مقابل کشور و به خصوص شهر غزنی، اجرا کرده نخواهد توانست.»

نزدیک به سه هفته پس از حمله طالبان بر شهر غزنی، هنوز هم بخش هایی از این شهر، نشانه هایی از جنگ را دارند و مردم، به ویژه دکان داران، نتوانسته اند به حال روزهای گذشته شان برگردند.

عبدالغفار، یکی از این دکان داران، چشم دیدش را از جنگ در غزنی بیان می کند:«بعد از چهار روز جنگ، وقتی که همه جا آتش گرفت و همه جا از بین رفت، بعد از آن دولت حاضر شد.»

فرید احمد، مالک یکی از بازارهای تجارتی غزنی، از زیان هایی که در این جنگ دیده است، شکایت دارد:«هفتاد و پنج دکان یک منزل دارد و هفتاد و پنج دکان منزل دیگر، تقریباً در سه منزل، دو صد و بیست و پنج دکان آتش گرفته اند.»

در این میان، نهادهای امنیتی که حمله طالبان را بر غزنی، غیر قابل پیشبینی می دانند، از یافته هایی سخن می گویند که پس از بررسی چگونه گی این رویداد به دست آورده اند.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید:«در عقب این برنامه و پلان گذاری، دست پاکستان و نظامیان پاکستان هویداست، برملاست که این ها همه تسهیلات را برای شان فراهم کردند.»

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز بر این گفته ها می افزاید:«واقعاً در غزنی، عواملی که ضعف معلومات استخباراتی بوده، وجود داشته اند.»

نبردهایی که نزدیک به سه هفته پیش در غزنی رخ دادند، تا افتادن بخش هایی از غزنی به دست طالبان پیش رفتند؛ اما پس از چند روز، طالبان از این بخش ها عقب زده شدند.

مقام‌های دولتی بدین باور استند که طالبان یورش آورده بر غزنی، از شش ماه پیش، آمدن شان را از ولایت‌های همسایه غزنی به این ولایت آغاز کرده بودند و از این راه، بر حضور شان در غزنی افزودند.
 

هم‌رسانی کنید