تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیردفاع بریتانیا خواستار افزایش نیروهای این کشور درافغانستان است

به گزارش صفحۀ انترنتی "لندن سوت ایست"، گاوین ویلیامسون، وزیردفاع بریتانیا در نامه‌‍یی به نخست وزیر این کشور، خواستار افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان شده است.

بربنیاد پیشنهاد آقای ویلیامسون، قرار است شمار نیروهای بریتانیا در افغانستان از  شش صد تن به یک هزار و پنجاه تن افزایش یابد.

درهمین حال، ینس ستولتنبرک، دبیرکل سازمان ناتو در دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید می گوید که این سازمان می کوشد تا شرایط را طوری آماده کنند که نیروهای افغان بتوانند بدون حمایت نیروهای خارجی برضد هراس افگنان بجنگند: «ما در افغانستان شمار آموزگاران و حمایت مان را ازحکومت افغانستان افزایش می دهیم.»

همزمان با این، ارتش ایالات متحده در افغانستان می گوید که اکنون  نیروهای هوایی افغان بیشتر از نیروهای امریکایی حمله های هوایی را برضد هراس افگنان انجام می دهند.

مارتین اودانل، سخن گوی مأموریت پشتیبانی قاطع در این باره اظهار داشت: «اگر به آمارها بنگریم درمیابیم که حمله های نیروهای هوایی افغان اکنون در مقایسه به نیروهای امریکایی در سراسر کشور بیشتر انجام می شوند. این ظرفیت را در سال های گذشته نیروهای این کشور نداشتند، پس رشد نیروهای امنیتی افغانستان شگفتی انگیز است.»

درکنار افزایش فشارهای نظامی برطالبان، واشنگتن می‌خواهد تا کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه نقش برجسته در حل سیاسی بحران افغانستان بازی کنند.

جیمز متیس، وزیردفاع امریکا بیان داشت: «ازبیکستان یک رویکرد یک پارچه دربرابر همسایه های آسیای مرکزی اش به ویژه افغانستان درپیش گرفته است که رفاه اقتصادی را برای مردمان شما ومردمان سراسرمنطقه به ارمغان خواهد آورد.»

واشنگتن همچنان گفته است که برگزاری نشست های عالمان دین در درون و بیرون از افغانستان برای نکوهش جنگ در این کشور، فشارهای مذهبی استند که در کنار فشارهای نظامی و سیاسی بر گروه طالبان درسال روان میلادی آورده می شوند.

افغانستان

وزیردفاع بریتانیا خواستار افزایش نیروهای این کشور درافغانستان است

در همین حال، دبیرکل ناتو در دیدار با رییس جمهور ایالات متحده امریکا می‌گوید که این پیمان حمایتش را از حکومت افغانستان بیشتر می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

به گزارش صفحۀ انترنتی "لندن سوت ایست"، گاوین ویلیامسون، وزیردفاع بریتانیا در نامه‌‍یی به نخست وزیر این کشور، خواستار افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان شده است.

بربنیاد پیشنهاد آقای ویلیامسون، قرار است شمار نیروهای بریتانیا در افغانستان از  شش صد تن به یک هزار و پنجاه تن افزایش یابد.

درهمین حال، ینس ستولتنبرک، دبیرکل سازمان ناتو در دیدار با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید می گوید که این سازمان می کوشد تا شرایط را طوری آماده کنند که نیروهای افغان بتوانند بدون حمایت نیروهای خارجی برضد هراس افگنان بجنگند: «ما در افغانستان شمار آموزگاران و حمایت مان را ازحکومت افغانستان افزایش می دهیم.»

همزمان با این، ارتش ایالات متحده در افغانستان می گوید که اکنون  نیروهای هوایی افغان بیشتر از نیروهای امریکایی حمله های هوایی را برضد هراس افگنان انجام می دهند.

مارتین اودانل، سخن گوی مأموریت پشتیبانی قاطع در این باره اظهار داشت: «اگر به آمارها بنگریم درمیابیم که حمله های نیروهای هوایی افغان اکنون در مقایسه به نیروهای امریکایی در سراسر کشور بیشتر انجام می شوند. این ظرفیت را در سال های گذشته نیروهای این کشور نداشتند، پس رشد نیروهای امنیتی افغانستان شگفتی انگیز است.»

درکنار افزایش فشارهای نظامی برطالبان، واشنگتن می‌خواهد تا کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه نقش برجسته در حل سیاسی بحران افغانستان بازی کنند.

جیمز متیس، وزیردفاع امریکا بیان داشت: «ازبیکستان یک رویکرد یک پارچه دربرابر همسایه های آسیای مرکزی اش به ویژه افغانستان درپیش گرفته است که رفاه اقتصادی را برای مردمان شما ومردمان سراسرمنطقه به ارمغان خواهد آورد.»

واشنگتن همچنان گفته است که برگزاری نشست های عالمان دین در درون و بیرون از افغانستان برای نکوهش جنگ در این کشور، فشارهای مذهبی استند که در کنار فشارهای نظامی و سیاسی بر گروه طالبان درسال روان میلادی آورده می شوند.

هم‌رسانی کنید