تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پاکستان آمادۀ مبارزه مشترک با هراس‎افگنی درامتداد خط دیورند

پاکستان آماده است تا برای مبارزه با هراس‎افگنی گزمه‎های مشترک را با افغانستان درامتداد خط دیورند، ایجاد کند.

شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان به روزسه‌شنبه (۲۱ سنبله) می‎گوید که یکی از گزینه‎های خوب جلوگیری از رفت وآمد هراس‎افگنان به دوطرف خط دیورند، ایجاد واحدهای گشت‎زنی مشترک پاکستان و افغانستان درامتداد این خط است.

وی افزود که پاکستان درآن طرف خط دیورند، سیم خاردار ایجاد کرده وامید است تا افغانستان نیز درامتداد این خط ، سیم خاردار ایجاد کند تا با هراس‎افگنی به گونۀ موثر، مبارزه شود.

وی می‌افزاید: "ما در آن‌جا (خط دیورند) سیم خاردار ایجاد خواهیم کرد و از افغان‎ها برای ایجاد سیم خاردار، استقبال می‌کنیم."  

این گفته‎ها پس از آن ابراز می‌شوند که دنالد ترمپ، رییس‎جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پاکستان را به پناه دادن به هراس‌افگنان متهم ساخته است، ادعای که پاکستان آن را نمی‎پذیرد.

افغانستان

پاکستان آمادۀ مبارزه مشترک با هراس‎افگنی درامتداد خط دیورند

پاکستان آماده است تا برای مبارزه با هراس‎افگنی گزمه‎های مشترک را با افغانستان درامتداد خط دیورند، ایجاد کند.

Thumbnail

شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان به روزسه‌شنبه (۲۱ سنبله) می‎گوید که یکی از گزینه‎های خوب جلوگیری از رفت وآمد هراس‎افگنان به دوطرف خط دیورند، ایجاد واحدهای گشت‎زنی مشترک پاکستان و افغانستان درامتداد این خط است.

وی افزود که پاکستان درآن طرف خط دیورند، سیم خاردار ایجاد کرده وامید است تا افغانستان نیز درامتداد این خط ، سیم خاردار ایجاد کند تا با هراس‎افگنی به گونۀ موثر، مبارزه شود.

وی می‌افزاید: "ما در آن‌جا (خط دیورند) سیم خاردار ایجاد خواهیم کرد و از افغان‎ها برای ایجاد سیم خاردار، استقبال می‌کنیم."  

این گفته‎ها پس از آن ابراز می‌شوند که دنالد ترمپ، رییس‎جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پاکستان را به پناه دادن به هراس‌افگنان متهم ساخته است، ادعای که پاکستان آن را نمی‎پذیرد.

هم‌رسانی کنید