تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پاکستان ۶۰ هزار سرباز را در امتداد خط دیورند برای گشت‌زنی می‌گمار

مقام‌های ارتش پاکستان گفته‎اند که روند جذب ۶۰ هزار سرباز برای گشت‌زنی درامتداد خط مورد منازعه دیورند آغاز شده‌است و تاکنون ۴۰ درصد از این سربازان شامل تمرینات نظامی شده‌اند.

این مقام‌ها به ویب سایت خبری بلومبرگ گفته‌اند که تا دو سال دیگر روند گماشتن ۶۰ هزار سرباز برای گشت‌زنی درامتداد خط دیورند، تکمیل خواهد شد.

به گفتۀ این مقام‌ها، هم‌زمان با این روند ایجاد سیم خاردار و حصار کشی خط دیورند ادامه دارد و تاکنون ۱۳ درصد این خط، حصار کشی شده‌است.

پاکستان ادعا می‌کند که با این کار می‌خواهد تا جلو رفت و آمد هراس‌افگنان را به دوطرف خط دیونرد بگیرد.

اما حکومت افغانستان با مخالفت به این کار می‌گوید که طالبان و گروه‎های دیگر به گونۀ آزادانه در مدرسه‎های پاکستان آموزش داده می‌شوند، از چیزی که اسلام‌آباد انکار می‌کند.

پاکستان بیش از ۶۰۰ هزار نیروهای امنیتی دارد که پیشتر تمرکز این کشور بر بخش‌های مرزی با هند بوده‌است.

اخیرأ، پاکستان زیر فشارهای بیشتر از سوی ایالات متحدۀ امریکا قرار گرفته‌است و دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته بود که اسلام‌آباد برای طالبان و شبکۀ حقانی، پناهگاه فراهم می‌کند.

در ماه جنوری سال روان میلادی ترمپ کمک‌های نظامی این کشور را برای پاکستان متوقف ساخت و اسلام‌آباد را به «دروغ و فریبکاری» متهم ساخت.

افغانستان

پاکستان ۶۰ هزار سرباز را در امتداد خط دیورند برای گشت‌زنی می‌گمار

پاکستان هزاران سرباز را در امتداد خط دیورند برای گشت‌زنی جا به‌جا خواهد کرد و نیز روند ایجاد سیم خاردار و حصار کشی از سوی این کشور در مرز، ادامه دارد.

Thumbnail

مقام‌های ارتش پاکستان گفته‎اند که روند جذب ۶۰ هزار سرباز برای گشت‌زنی درامتداد خط مورد منازعه دیورند آغاز شده‌است و تاکنون ۴۰ درصد از این سربازان شامل تمرینات نظامی شده‌اند.

این مقام‌ها به ویب سایت خبری بلومبرگ گفته‌اند که تا دو سال دیگر روند گماشتن ۶۰ هزار سرباز برای گشت‌زنی درامتداد خط دیورند، تکمیل خواهد شد.

به گفتۀ این مقام‌ها، هم‌زمان با این روند ایجاد سیم خاردار و حصار کشی خط دیورند ادامه دارد و تاکنون ۱۳ درصد این خط، حصار کشی شده‌است.

پاکستان ادعا می‌کند که با این کار می‌خواهد تا جلو رفت و آمد هراس‌افگنان را به دوطرف خط دیونرد بگیرد.

اما حکومت افغانستان با مخالفت به این کار می‌گوید که طالبان و گروه‎های دیگر به گونۀ آزادانه در مدرسه‎های پاکستان آموزش داده می‌شوند، از چیزی که اسلام‌آباد انکار می‌کند.

پاکستان بیش از ۶۰۰ هزار نیروهای امنیتی دارد که پیشتر تمرکز این کشور بر بخش‌های مرزی با هند بوده‌است.

اخیرأ، پاکستان زیر فشارهای بیشتر از سوی ایالات متحدۀ امریکا قرار گرفته‌است و دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا گفته بود که اسلام‌آباد برای طالبان و شبکۀ حقانی، پناهگاه فراهم می‌کند.

در ماه جنوری سال روان میلادی ترمپ کمک‌های نظامی این کشور را برای پاکستان متوقف ساخت و اسلام‌آباد را به «دروغ و فریبکاری» متهم ساخت.

هم‌رسانی کنید