تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تأکید پترویس بر ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان

فرمانده پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در اظهارات تازه‎یی بر حضور درازمدت این کشور در افغانستان، تأکید می‎کند.

دیوید پترویس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان می گوید که بحران افغانستان نمی‎تواند در چند سال محدود حل گردد، بناً، نیروهای امریکایی نیاز دارند تا تعهد دراز مدت به افغانستان داشته باشد.

وی افزود که فرستادن هزاران نیرو اضافی ایالات متحده امریکا به افغانستان، یک اقدام "زیرکانه" است.

وی افزایش نیروهای امریکایی را درافغانستان  به مثابۀ تعهد پایدار به "خون و پول" می‎داند که امریکا در بیش از یک و نیم دهۀ گذشته در افغانستان، سرمایه گذاری کرده است.

وی در اضافه کرد که مأموریت ایالات متحده در افغانستان نباید سال به سال تمدید نگردد، زیرا چنین روش می‎تواند غیر موثر و حتی مضر، واقع شود.

افغانستان

تأکید پترویس بر ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان

فرمانده پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در اظهارات تازه‎یی بر حضور درازمدت این کشور در افغانستان، تأکید می‎کند.

Thumbnail

دیوید پترویس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان می گوید که بحران افغانستان نمی‎تواند در چند سال محدود حل گردد، بناً، نیروهای امریکایی نیاز دارند تا تعهد دراز مدت به افغانستان داشته باشد.

وی افزود که فرستادن هزاران نیرو اضافی ایالات متحده امریکا به افغانستان، یک اقدام "زیرکانه" است.

وی افزایش نیروهای امریکایی را درافغانستان  به مثابۀ تعهد پایدار به "خون و پول" می‎داند که امریکا در بیش از یک و نیم دهۀ گذشته در افغانستان، سرمایه گذاری کرده است.

وی در اضافه کرد که مأموریت ایالات متحده در افغانستان نباید سال به سال تمدید نگردد، زیرا چنین روش می‎تواند غیر موثر و حتی مضر، واقع شود.

هم‌رسانی کنید