تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل گشایش یافت

مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزاری پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل را در گسترش روابط بازرگا

مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزاری پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل را در گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور مهم می‌داند و از بازرگانان ترک و افغان می‌خواهد که برای رُشد اقتصاد پایه‌دار در کشور سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند.

درهمین حال، مسئولان انجمن بازرگان و صاحبان صنایع ترکیه از آماده‌گی‌هایشان برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دو کشور خبر می‌دهند.

مواد ساختمانی، خواروبار، لوازم آرایش، ساخته‌های دستی، فرش و فناوری‌های نو در بخش تولید انرژی برق از جمله محصولاتی است که در ۸۴ غرفه به نمایش درآمده است.

عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این نمایشگاه افزود که اقتصاد کشور متکی به کمک‌های خارجی است و برای رُشد اقتصاد پایدار در کشور به سرمایه گذاری‌های مشترک میان بازرگانان افغان و ترک نیاز است.

عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: "در این شکی نیست که اقتصاد ما یک اقتصاد متکی است و تا به امروز به دلیل اتکا به کمک‌های خارجی یک اقتصاد پایه دار نیست. وقتی که ما توقع اقتصاد پایه دار را داریم؛ یگانه امید ما از سکتور خصوصی سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان از سوی سرمایه‌گذارهای داخلی و در قدم دوم دوست‌هایی است که از هر نگاه با ما نزدیک هستند؛ امیدوارم در آینده تمامی امیدها به عمل تبدیل شود".

درهمین حال، مسئولان انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه برگزاری این نمایشگاه را برای گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور بسیار سودمند می‌داند.

سامع یاوز رئیس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه گفت: "یگانه هدف از برگذاری نمایشگاه امروزی فراهم آوری زمینه‌های بازرگانی مشترک افغان‌ها و ترک‌ها است و ما می‌خواهیم که سهم فعالی در رشد اقتصاد افغانستان داشته باشیم و هدف دیگر ما این است تا سرمایه‌گذاری‌های افغانان را به ترکیه نیز جذب کنیم".

درهمین حال مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع راه لاجورد را برای افزایش روابط بازرگانی میان افغانستان و ترکیه بسیار مهم می‌دانند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: "تقاضای ما از دولت این است تا راه لاجورد که یکی از راه‌های بسیار مثمر است را به زودترین فرصت احیا بسازد ما فعلا از راه ایران با ترکیه مناسبات تجارتی داریم و تجارت و ترانزیت ما بسیار با مشکلات مواجه است".

در پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک بیش از ۶۰ شرکت افغانی و ترکی محصولات خود را در ۸۴ غرفه به نمایش گذاشتهاند و این نمایشگاه برای سه روز باز خواهد بود.

افغانستان

پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل گشایش یافت

مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزاری پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل را در گسترش روابط بازرگا

Thumbnail

مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزاری پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک در کابل را در گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور مهم می‌داند و از بازرگانان ترک و افغان می‌خواهد که برای رُشد اقتصاد پایه‌دار در کشور سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند.

درهمین حال، مسئولان انجمن بازرگان و صاحبان صنایع ترکیه از آماده‌گی‌هایشان برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دو کشور خبر می‌دهند.

مواد ساختمانی، خواروبار، لوازم آرایش، ساخته‌های دستی، فرش و فناوری‌های نو در بخش تولید انرژی برق از جمله محصولاتی است که در ۸۴ غرفه به نمایش درآمده است.

عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور در این نمایشگاه افزود که اقتصاد کشور متکی به کمک‌های خارجی است و برای رُشد اقتصاد پایدار در کشور به سرمایه گذاری‌های مشترک میان بازرگانان افغان و ترک نیاز است.

عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: "در این شکی نیست که اقتصاد ما یک اقتصاد متکی است و تا به امروز به دلیل اتکا به کمک‌های خارجی یک اقتصاد پایه دار نیست. وقتی که ما توقع اقتصاد پایه دار را داریم؛ یگانه امید ما از سکتور خصوصی سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان از سوی سرمایه‌گذارهای داخلی و در قدم دوم دوست‌هایی است که از هر نگاه با ما نزدیک هستند؛ امیدوارم در آینده تمامی امیدها به عمل تبدیل شود".

درهمین حال، مسئولان انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه برگزاری این نمایشگاه را برای گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور بسیار سودمند می‌داند.

سامع یاوز رئیس انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه گفت: "یگانه هدف از برگذاری نمایشگاه امروزی فراهم آوری زمینه‌های بازرگانی مشترک افغان‌ها و ترک‌ها است و ما می‌خواهیم که سهم فعالی در رشد اقتصاد افغانستان داشته باشیم و هدف دیگر ما این است تا سرمایه‌گذاری‌های افغانان را به ترکیه نیز جذب کنیم".

درهمین حال مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع راه لاجورد را برای افزایش روابط بازرگانی میان افغانستان و ترکیه بسیار مهم می‌دانند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت: "تقاضای ما از دولت این است تا راه لاجورد که یکی از راه‌های بسیار مثمر است را به زودترین فرصت احیا بسازد ما فعلا از راه ایران با ترکیه مناسبات تجارتی داریم و تجارت و ترانزیت ما بسیار با مشکلات مواجه است".

در پنجمین نمایشگاه مشترک افغان- ترک بیش از ۶۰ شرکت افغانی و ترکی محصولات خود را در ۸۴ غرفه به نمایش گذاشتهاند و این نمایشگاه برای سه روز باز خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره