تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید خانوادۀ شیرخان فرنود بر روشن شدن دلایل مرگ آقای فرنود

اعضای خانواده و بستگان شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک می‌گویند که پیکر آقای فرنود به طب عدلی فرستاده شده است و قرار نیست به زودی به خاک سپرده شود.

شیرخان فرنود، صبح روز جمعه در زندان بگرام درگذشت. هرچند وزارت دفاع می‌گوید که او بدلیل بیماری قلبی جان داده است، اما خانوادۀ آقای فرنود می‌گویند که او مشکل قلبی نداشت.

شیرین خان، برادر بزرگ شیرخان فرنود، می‌گوید که مرگ نا به‌هنگام بردارش خانوادۀ آنان را نگران ساخته است و حکومت باید این موضوع را بگونۀ جدی پی‌گیری کند.

وی می‌گوید که دربارۀ چگونگی و دلیل مرگ آقای فرنود، هیچ اطلاعاتی به آنان نرسیده است: «با برادرم یک روز پیش صحبت کردم؛ جور بود و این‌که حالا وفات کرده است حکومت می‌داند ما چه می‌‍فهمیم که چه شد؟»

شاه خان شیرزاد، بردار زادۀ شیرخان فرنود، هرچند آوازه‌هایی را در بارۀ این‌که شیرخان فرنود صبح روز جمعه در زندان بگرام پس از خوردن ناشتای صبح جان داده است رد نمی‌کند، اما می‌گوید که آنان انتظار نتایج بررسی‌های طب عدلی  را در این باره می‌کشند: «ما چنین شنیده ایم از مسؤولان در زندان بگرام، اما اکنون چیزی گفته نمی‌‍توانیم چون واقعیت معلوم نیست.»

در همین حال، وحید مجروح، سخن‌گوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که دلایل مرگ شیرخان فرنود، تا یک هفتۀ دیگر روشن خواهند شد: «نمونه برداری از جسد صورت گرفته است و این نمونه‌ها با به‌کارگیری از ماشین‌های معیاری ارزیابی خواهند شد و تا یک هفته دیگر نتایج این بررسی‌ها معلوم خواهند شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، نگهداری شیرخان فرنود را در زندان بگرام و آنهم به گفتۀ این اتاق در شرایط دشوار، غیرعادلانه می‌داند.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «این افراد باید در یک زندان ملکی نگهداری می‌شد نه در یک زندان نظامی که شرایط بسیار دشوار است در آن.»

شیرخان فرنود، در سال ۲۰۰۴میلادی کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان را تأسیس کرد. اما این بانک پس از رسیدن به اوج شهرتش در سال ۲۰۱۰میلادی از سوی بانک مرکزی ورشکست اعلام شد.

در سال ۲۰۱۲میلادی دادگاه عاملان ورشکست شدن کابل بانک، آغاز به کار کرد که در نتیجۀ آن شیرخان فرنود به پنج سال زندان محکوم شد، اما در سال ۲۰۱۴میلادی رییس جمهور غنی پرونده کابل بانک را دوباره باز کرد و بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت ۳۳۴میلیون دالر محکوم به مجازات  شده بود.

افغانستان

تأکید خانوادۀ شیرخان فرنود بر روشن شدن دلایل مرگ آقای فرنود

شیرخان فرنود، صبح روز جمعه در زندان بگرام درگذشت. هرچند وزارت دفاع می‌گوید که او بدلیل بیماری قلبی جان داده است، اما خانوادۀ آقای فرنود می‌گویند که او مشکل قلبی نداشت.

تصویر بندانگشتی

اعضای خانواده و بستگان شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک می‌گویند که پیکر آقای فرنود به طب عدلی فرستاده شده است و قرار نیست به زودی به خاک سپرده شود.

شیرخان فرنود، صبح روز جمعه در زندان بگرام درگذشت. هرچند وزارت دفاع می‌گوید که او بدلیل بیماری قلبی جان داده است، اما خانوادۀ آقای فرنود می‌گویند که او مشکل قلبی نداشت.

شیرین خان، برادر بزرگ شیرخان فرنود، می‌گوید که مرگ نا به‌هنگام بردارش خانوادۀ آنان را نگران ساخته است و حکومت باید این موضوع را بگونۀ جدی پی‌گیری کند.

وی می‌گوید که دربارۀ چگونگی و دلیل مرگ آقای فرنود، هیچ اطلاعاتی به آنان نرسیده است: «با برادرم یک روز پیش صحبت کردم؛ جور بود و این‌که حالا وفات کرده است حکومت می‌داند ما چه می‌‍فهمیم که چه شد؟»

شاه خان شیرزاد، بردار زادۀ شیرخان فرنود، هرچند آوازه‌هایی را در بارۀ این‌که شیرخان فرنود صبح روز جمعه در زندان بگرام پس از خوردن ناشتای صبح جان داده است رد نمی‌کند، اما می‌گوید که آنان انتظار نتایج بررسی‌های طب عدلی  را در این باره می‌کشند: «ما چنین شنیده ایم از مسؤولان در زندان بگرام، اما اکنون چیزی گفته نمی‌‍توانیم چون واقعیت معلوم نیست.»

در همین حال، وحید مجروح، سخن‌گوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که دلایل مرگ شیرخان فرنود، تا یک هفتۀ دیگر روشن خواهند شد: «نمونه برداری از جسد صورت گرفته است و این نمونه‌ها با به‌کارگیری از ماشین‌های معیاری ارزیابی خواهند شد و تا یک هفته دیگر نتایج این بررسی‌ها معلوم خواهند شد.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع، نگهداری شیرخان فرنود را در زندان بگرام و آنهم به گفتۀ این اتاق در شرایط دشوار، غیرعادلانه می‌داند.

عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع می‌گوید: «این افراد باید در یک زندان ملکی نگهداری می‌شد نه در یک زندان نظامی که شرایط بسیار دشوار است در آن.»

شیرخان فرنود، در سال ۲۰۰۴میلادی کابل بانک، نخستین بانک خصوصی افغانستان را تأسیس کرد. اما این بانک پس از رسیدن به اوج شهرتش در سال ۲۰۱۰میلادی از سوی بانک مرکزی ورشکست اعلام شد.

در سال ۲۰۱۲میلادی دادگاه عاملان ورشکست شدن کابل بانک، آغاز به کار کرد که در نتیجۀ آن شیرخان فرنود به پنج سال زندان محکوم شد، اما در سال ۲۰۱۴میلادی رییس جمهور غنی پرونده کابل بانک را دوباره باز کرد و بربنیاد حکم دادگاه، شیرخان فرنود به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت ۳۳۴میلیون دالر محکوم به مجازات  شده بود.

هم‌رسانی کنید