تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

چهار شورشی طالب درعملیات نظامی در کاپیسا کشته شدند

مقام‌های محلی ولایت کاپیسا می‌گویند که در ادامۀ عمليات غبار۷ در ولسوالی تگاب این ولایت چهار شورشی طالب كشته شدند و سه تن ديگر زخم برداشته‌اند.

محمدمسعود چهاردره، آمر امنيت فرماندهی پوليس كاپيسا می‎گويد که عمليات غبار ۷ از بهر پاک‌سازی مناطق ناامن اين ولسولی راه‌اندازی شد و روز گذشته نيز روستاهای پيروزخيل و سركان ديان، كه دو مناطق پر جمعیت و ناامن است، از وجود طالبان پاک‌سازی گرديد.

به گفتۀ وی در نتيجۀ انفجار یک ماين در جريان اين عمليات یک سرباز پوليس نيز كشته شد و یک تن ديگر آنان زخم برداشت و عملیات ادامه دارد.

در همين حال، شماری از باشنده‌گان اين ولسوالی می‌گويند كه در اين عمليات نزدیک به یک‌هزار خانواده بی‌جا شدند و به كمک‌های فوری نياز دارند كه تا اكنون كدام كمک صورت نگرفته‌است.

افغانستان

چهار شورشی طالب درعملیات نظامی در کاپیسا کشته شدند

مقام‌های محلی ولایت کاپیسا می‌گویند که در ادامۀ عمليات غبار۷ در ولسوالی تگاب این ولایت چهار شورشی طالب كشته شدند و سه تن ديگر زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

محمدمسعود چهاردره، آمر امنيت فرماندهی پوليس كاپيسا می‎گويد که عمليات غبار ۷ از بهر پاک‌سازی مناطق ناامن اين ولسولی راه‌اندازی شد و روز گذشته نيز روستاهای پيروزخيل و سركان ديان، كه دو مناطق پر جمعیت و ناامن است، از وجود طالبان پاک‌سازی گرديد.

به گفتۀ وی در نتيجۀ انفجار یک ماين در جريان اين عمليات یک سرباز پوليس نيز كشته شد و یک تن ديگر آنان زخم برداشت و عملیات ادامه دارد.

در همين حال، شماری از باشنده‌گان اين ولسوالی می‌گويند كه در اين عمليات نزدیک به یک‌هزار خانواده بی‌جا شدند و به كمک‌های فوری نياز دارند كه تا اكنون كدام كمک صورت نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید