تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کاروان حکمتیار با ده‌ها تن از افراد مسلح به کابل آمد

گلبدین حکمتیار و کاروان چند هزار نفری‌اش با گذشتن از منطقۀ وزیر محمد اکبر خان و در ورودی ریاست جمهوری، راهی منطقه دارالامان شد.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، روز پنجشنبه با کاروانی از موترهای هوادارانش که بیشتر آنان مسلح با سلاح‌های سنگین بودند از شهر جلال‌آباد به کابل رسید و به اقامتگاهش در منطقۀ دارالامان شهر کابل رفت.

صدها تن از هوادارانش از گلبدین حکمتیار در بخش‌هایی از پایتخت استقبال کردند.

شماری از هواداران آقای حکمتیار سلاح های سنگین مانند راکت‌های آر پی جی، سلاح پی‌کا و دیگر نوع سلاح‌ها را با خود حمل می‌کردند.

گلبدین حکمتیار شش روز پس از دیده  شدنش در انظار عمومی، سفر کابل در پیش گرفت.

گلبدین حکمتیار و کاروان چند هزار نفری‌اش با گذشتن از منطقۀ وزیر محمد اکبر خان و در ورودی ریاست جمهوری، راهی منطقه دارالامان شد.

نمایی از کاخ دارالامان  که زخم های جنگ های میان گروهی مجاهدین را هنوز در سینه دارد. 

افغانستان

کاروان حکمتیار با ده‌ها تن از افراد مسلح به کابل آمد

گلبدین حکمتیار و کاروان چند هزار نفری‌اش با گذشتن از منطقۀ وزیر محمد اکبر خان و در ورودی ریاست جمهوری، راهی منطقه دارالامان شد.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، روز پنجشنبه با کاروانی از موترهای هوادارانش که بیشتر آنان مسلح با سلاح‌های سنگین بودند از شهر جلال‌آباد به کابل رسید و به اقامتگاهش در منطقۀ دارالامان شهر کابل رفت.

صدها تن از هوادارانش از گلبدین حکمتیار در بخش‌هایی از پایتخت استقبال کردند.

شماری از هواداران آقای حکمتیار سلاح های سنگین مانند راکت‌های آر پی جی، سلاح پی‌کا و دیگر نوع سلاح‌ها را با خود حمل می‌کردند.

گلبدین حکمتیار شش روز پس از دیده  شدنش در انظار عمومی، سفر کابل در پیش گرفت.

گلبدین حکمتیار و کاروان چند هزار نفری‌اش با گذشتن از منطقۀ وزیر محمد اکبر خان و در ورودی ریاست جمهوری، راهی منطقه دارالامان شد.

نمایی از کاخ دارالامان  که زخم های جنگ های میان گروهی مجاهدین را هنوز در سینه دارد. 

هم‌رسانی کنید