تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشته‌شدن ۲۳شورشی در حملات هوایی نیروهای دولتی

وزارت دفاع ملی گفته‌است که درنتیجۀ حملات هوایی نیروهای هوایی در نقاط گونه‌گونی کشور، دست‌کم ۲۳شورشی کشته شده‌اند.

وزارت دفاع می‌گوید که در این حملات، سه‌شورشی دیگر نیز، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ وزارت دفاع، حملۀ هوایی نخست، در ولسوالی‌های نادعلی و مارجۀ ولایت هلمند راه‌اندازی شد که درجریان این حمله، ۱۳شورشی کشته شدند و مواد انفجاری و پناهگاه‌های شورشیان نیز، نابوده شدند.

این وزارت می‌افزاید که حمله دوم، در ولسوالی چورۀ ولایت ارزگان راه‌اندازی شد که در این حمله نیز، ۲۰شورشی کشته شدند و جنگ‌افزار و پناهگاه شورشیان، نابود شدند.

این وزارت جزئیات بیشتری دربارۀ این حملات، ارایه نکرده‌است.

افغانستان

کشته‌شدن ۲۳شورشی در حملات هوایی نیروهای دولتی

در جریان این حملات هوایی، سه‌شورشی زخم برداشته‌ و جنگ‌افزار و مخفیگاه‌های آنان نیز، ازمیان برده شده‌اند.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی گفته‌است که درنتیجۀ حملات هوایی نیروهای هوایی در نقاط گونه‌گونی کشور، دست‌کم ۲۳شورشی کشته شده‌اند.

وزارت دفاع می‌گوید که در این حملات، سه‌شورشی دیگر نیز، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ وزارت دفاع، حملۀ هوایی نخست، در ولسوالی‌های نادعلی و مارجۀ ولایت هلمند راه‌اندازی شد که درجریان این حمله، ۱۳شورشی کشته شدند و مواد انفجاری و پناهگاه‌های شورشیان نیز، نابوده شدند.

این وزارت می‌افزاید که حمله دوم، در ولسوالی چورۀ ولایت ارزگان راه‌اندازی شد که در این حمله نیز، ۲۰شورشی کشته شدند و جنگ‌افزار و پناهگاه شورشیان، نابود شدند.

این وزارت جزئیات بیشتری دربارۀ این حملات، ارایه نکرده‌است.

هم‌رسانی کنید